17-3435 - Voor De Wever zoeken wij een Lid Raad van Bestuur

Tilburg

Organisatie:
De Wever is dé organisatie op het gebied van ouderenzorg in Tilburg. Zij biedt een samenhangend pakket van wonen, welzijn, zorg en behandeling. Bij De Wever werken ruim 3000 medewerkers en bijna 1100 vrijwilligers voor 2500 cliënten. De Wever bestaat uit twaalf zorgcentra, twee behandelcentra, een hospice, een steunpunt en een kleinschalige woonvorm. Daarnaast richt De Wever Thuis zich op de zorg bij mensen thuis. De Wever biedt ouderenzorg en doet dat met gevoel voor wat mensen willen.


Functieomschrijving:

De Raad van Toezicht van De Wever komt graag in contact met een kandidaat voor de functie van Lid Raad van Bestuur.

Stichting De Wever wordt bestuurd door een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur met een Raad van Toezicht, statutair bestaande uit 5 tot 7 personen.
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de totale gang van zaken binnen De Wever. Hiertoe behoren onder meer het bewaken van de plaats en positie binnen de ouderenzorg, het bewaken van de afstemming tussen de zorgcentra onderling en tussen de zorgcentra en de centrale diensten, en het bewaken van de bedrijfsvoering. De Raad van Bestuur laat zich hierbij adviseren door het Managementteam.
U vormt samen met het andere lid Raad van Bestuur een samenwerkingsgericht en complementair team waarbij u elkaar kunt aanvullen en versterken. Samen vervult u een boegbeeld functie voor de organisatie; onder andere in de positionering en externe profilering van de organisatie.

Het te werven lid Raad van Bestuur:

 

Functie eisen:

 

Meer informatie:
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en vigerende Wetgeving inzake normering Topinkomens (WNT-4, maximaal € 166.000,- per jaar).
Een assessment maakt in de selectiefase onderdeel uit van de werving en selectieprocedure.
Gezien de werkomgeving en aard van de werkzaamheden geldt voor de functie een Verklaring Omtrent Gedrag(VOG)/integriteitsonderzoek. Dit is vast onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u bellen met Robert van Vlijmen, adviseur van Brederijn 3.0, via 06 13 247225; voor het opvragen van het Functie Analytisch Rapport (FAR) kunt u contact opnemen met Helene van Zanten via 0344-606941.

U kunt uw belangstelling voor deze functie kenbaar maken door toezending van een CV met motivatiebrief via onze website door middel van de knop 'Reageren' bij deze vacature.
De sluitingstermijn van de werving is op 4 september a.s. Na deze datum zal uw sollicitatie pas officieel in behandeling worden genomen. Op basis van een brieven- en CV-selectie vinden de eerste selectiegesprekken plaats op 14 en 15 september a.s. bij ons bureau. Indien u hiervoor wordt uitgenodigd, zullen wij u hierover benaderen. Een vervolgafspraak (“klikgesprek”) met de opdrachtgever is gepland op 22 september a.s., ook op ons kantoor. Het gesprek met de selectiecommissie staat gepland op 26 september 2017, een tweede gesprek met de selectiecommissie of kennismaking met de Raad van Toezicht staat gepland op 3 oktober, een gesprek met de adviescommissie (CCR, OR en MT) op 5 oktober a.s.
Omdat deze data kort na elkaar liggen, adviseren wij u nu reeds rekening te houden met deze data in uw agenda.

Reageren

Helaas, u kunt niet meer reageren

Powered by ez2xs