17-3436 - Voor Groot Hoogwaak zoeken wij een Directeur-bestuurder

Noordwijk

- ben jij die allrounder die het verschil kan maken? -

Organisatie:
Woon-zorgcentrum Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Zij is een zelfstandige zorginstelling die voorziet in de woonfunctie voor 65 cliënten. Daarnaast zijn er op het terrein rondom het woon-zorgcentrum verschillende complexen met huur- en koopappartementen waar (indien nodig) zorg (VPT) geboden wordt.

De organisatie bestaat in totaal uit circa 200 medewerkers, 200 vrijwilligers en kent een budget van ongeveer 10 miljoen per jaar. Ze biedt een volledig pakket aan zorg en welzijn waarbij veel in eigen beheer wordt uitgevoerd.

 
Functieomschrijving:


De directeur-bestuurder is integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid, de besturing van de organisatie en het beheer van het onroerend goed van het woon–zorgcentrum en van de woningcorporatie (de stichting Zorgcentrum en de stichting Wooncentrum) gericht op de continuïteit van de organisatie en haar dienstverlening.
Hij/zij ziet toe op het vormgeven en naleven van de protestants-christelijke grondslag, zoals vastgelegd in de statuten.
Ziet toe op het doelmatig functioneren van de organisatie binnen de kaders van het meerjarenbeleidsplan en de vastgestelde begroting, waardoor de dienstverlening aan de cliënt optimaal gewaarborgd is.
Hij/zij is verantwoordelijk voor- en neemt initiatieven in het ontwikkelen en in standhouden van de regionale positionering en samenwerking, met als doel een integraal en vernieuwend zorgaanbod te bieden aan ouderen, zowel vanuit de reguliere wet- en regelgeving als vanuit private initiatieven.
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het realiseren van een aantal bouwambities voor de komende jaren: het zorghuis dient gerenoveerd te worden (start 1 januari 2018), nieuwbouw van twee nieuwe woonpijlers op het terrein en mogelijk in overleg met de gemeente Noordwijk op terrein Het Wantveld.

 

Functie eisen:

 

Meer informatie:
De arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en vigerende Wetgeving inzake normering Topinkomens (WNT-1 maximaal € 99.000,- per jaar).
Er wordt een contract geboden voor onbepaalde tijd.
Een assessment maakt in de selectiefase onderdeel uit van de werving en selectieprocedure.

Gezien de werkomgeving en aard van de werkzaamheden geldt voor de functie een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit is vast onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Robert van Vlijmen, adviseur van Brederijn 3.0, via 06 13 247225; voor het opvragen van het Functie Analytisch Rapport (FAR) kun je contact met ons opnemen via 0344-606941.  Je kunt je belangstelling voor deze functie kenbaar maken door toezending van een CV met motivatiebrief via onze website door middel van de knop 'Reageren' bij deze vacature.

De sluitingstermijn van de werving is op 3 september a.s. Na deze datum zal je sollicitatie pas officieel in behandeling worden genomen. Op basis van een brieven- en CV-selectie vinden de eerste selectiegesprekken plaats op 11 en 15 september a.s. bij ons bureau. Indien je hiervoor wordt uitgenodigd, zullen wij je hierover benaderen. Een vervolgafspraak (“klikgesprek”) met de opdrachtgever is gepland op 19 september a.s., ook op ons kantoor. Eventuele gesprekken met de benoemings- en adviescommissie staan gepland op 25 september 2017.
Omdat deze data kort na elkaar liggen, adviseren wij je nu reeds rekening te houden met deze data in je agenda.

Reageren

Helaas, u kunt niet meer reageren

Powered by ez2xs