17-3437 - Voor Sophia Revalidatie/Rijnlands Revalidatie Centrum zoeken we een Manager I&A

Den Haag

- ben jij die manager die meebouwt aan een van de grootste revalidatiecentra van Nederland? -

Organisatie:
Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatie Centrum willen door te fuseren de continuïteit van hoogwaardige medisch specialistische revalidatiezorg in het verzorgingsgebied van beide organisaties waarborgen. Samen zijn er meer mogelijkheden om de ambities voor de toekomst waar te maken. Het doel is de kwaliteit van de zorg te verbeteren, de zorg te innoveren en doelmatige inzet van middelen te vergroten. Een bundeling van krachten levert meerwaarde op voor patiënten, partners én medewerkers. 

Bij Sophia Revalidatie werken 650 medewerkers verspreid over acht locaties in Den Haag, Delft, Gouda en Zoetermeer. Het doel van de revalidatiezorg is de patiënt te helpen zijn leven (opnieuw) in te richten. Sophia Revalidatie heeft samenwerkingsovereenkomsten met alle grote zorginstellingen in de regio, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, Mytylscholen en instellingen voor lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten.
Het Rijnlands Revalidatie Centrum is met ruim 400 medewerkers, moderne voorzieningen en vestigingen in Leiden en Alphen aan den Rijn een belangrijke factor in revalidatie in deze regio. Zij hebben als visie dat revalidatie altijd tot doel moet hebben de patiënt zoveel mogelijk zelfstandig te maken. In het belang van de patiënten is een goede samenwerking met zorginstellingen in de regio essentieel. Er wordt veel aandacht besteed aan het goed laten verlopen van de ketenzorg.

Beide organisaties zijn een opleidingsziekenhuis voor revalidatieartsen en GZ-psychologen, werken nauw samen met het LUMC en zetten het Kenniscentrum in om de expertise stevig te verankeren in de organisatie.

Op korte termijn zal de bestuurlijke fusie plaatsvinden en de planning is om beide organisaties per 1 januari 2019 juridisch te fuseren.

De functie:
De manager I&A is integraal verantwoordelijk voor de strategische beleidsvorming en de bijbehorende aansturing, ontwikkeling, dienstverlening en resultaten van I&A/Applicatiebeheer/ Informatietechnologie binnen de organisatie.
De manager I&A is een sparringpartner en strategisch adviseur voor de Raad van Bestuur en het management. Je draagt vanuit I&A bij aan het realiseren van de strategische doelstellingen van de organisatie. Je vervult een belangrijke aanjagende rol op het gebied van I&A innovatie.
Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en aansturing van de afdelingen I&A van (voorlopig) beide organisaties en draagt zorg voor een stabiele continuering van de “running business”. Het primaire proces dient op orde te zijn.  

Daarnaast ben je kwartiermaker voor de nieuwe fusie-organisatie; de integratie van beide afdelingen, harmonisering van alle systemen, en het ontwikkelen van een toekomstvisie en strategie voor de nieuwe organisatie, o.a. op het gebied van E-health.
Deze transitie vraagt om een stevige (verander-)manager die wordt getriggerd om de ambitieuze plannen van de organisatie te realiseren. Een innoverende en inspirerende manager die het verschil gaat maken.

 

Functie eisen:

Meer informatie:

De functie wordt beloond conform de CAO Ziekenhuizen op een niveau van maximaal schaal FWG 70 (€ 6.220- bruto p/mnd, op basis van fulltime werken.
Er wordt in eerste instantie een contract geboden voor de duur van een jaar.
Een assessment maakt in de selectiefase onderdeel uit van de werving en selectieprocedure.

Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Robert van Vlijmen, adviseur van Brederijn 3.0, via 06 13 247225. Een uitgebreid functieprofiel is op te vragen bij Helene van Zanten, via 0344-606941.

Je kunt je belangstelling voor deze functie kenbaar maken door toezending van een CV met motivatiebrief via onze website door middel van de knop 'Reageren'  bij deze vacature. De sluitingstermijn van de werving is op 18 oktober a.s.

 

 

Reageren

Helaas, u kunt niet meer reageren

Powered by ez2xs