17-3438 - Voor Sophia Revalidatie/Rijnlands Revalidatie Centrum zoeken we een Manager HR

Den Haag

- ben jij de transitiemanager die meebouwt aan een van de grootste revalidatiecentra van Nederland? -

Organisatie:
Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatie Centrum willen door te fuseren de continuïteit van hoogwaardige medisch specialistische revalidatiezorg in het verzorgingsgebied van beide organisaties waarborgen. Samen zijn er meer mogelijkheden om de ambities voor de toekomst waar te maken. Het doel is de kwaliteit van de zorg te verbeteren, de zorg te innoveren en doelmatige inzet van middelen te vergroten. Een bundeling van krachten levert meerwaarde op voor patiënten, partners én medewerkers. 

Bij Sophia Revalidatie werken 650 medewerkers verspreid over acht locaties in Den Haag, Delft, Gouda en Zoetermeer. Het doel van de revalidatiezorg is de patiënt te helpen zijn leven (opnieuw) in te richten. Sophia Revalidatie heeft samenwerkingsovereenkomsten met alle grote zorginstellingen in de regio, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, Mytylscholen en instellingen voor lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten.
Het Rijnlands Revalidatie Centrum is met ruim 400 medewerkers, moderne voorzieningen en vestigingen in Leiden en Alphen aan den Rijn een belangrijke factor in revalidatie in deze regio. Zij hebben als visie dat revalidatie altijd tot doel moet hebben de patiënt zoveel mogelijk zelfstandig te maken. In het belang van de patiënten is een goede samenwerking met zorginstellingen in de regio essentieel. Er wordt veel aandacht besteed aan het goed laten verlopen van de ketenzorg.
Beide organisaties zijn een opleidingsziekenhuis voor revalidatieartsen en GZ-psychologen, werken nauw samen met het LUMC en zetten het Kenniscentrum in om de expertise stevig te verankeren in de organisatie.

Op korte termijn zal de bestuurlijke fusie plaatsvinden en de planning is om beide organisaties per 1 januari 2019 juridisch te fuseren.

De functie:
De organisatie hanteert als besturingsfilosofie de volgende drie pijlers: integrale kwaliteit, excellente medewerkers en Just-in-Time (logistiek). De medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal voor het leveren van de zorg, maar ook om te kunnen innoveren en onderzoeken. Voor alle medewerkers gelden principes als continue verbeteren en continue leren (werken is leren en leren is werken).

De manager HR heeft als leidinggevende de verantwoordelijkheid in het ondersteunen van en adviseren bij het strategisch organisatiebeleid en ontwikkelt als afgeleide hiervan het strategisch HR beleid door beleidsvoorstellen aan de Raad van Bestuur aan te dragen.
De manager HR heeft tevens een signalerende rol, met name bij het navolgen van de vastgestelde (kwaliteits)-normen, en is verantwoordelijk voor optimaal ondersteunende systemen en processen.
Hij/zij is verantwoordelijk voor de diverse aandachtsgebieden binnen HRM (werving & selectie, opleiding & ontwikkeling, personeels- en salarisadministratie, arbo & arbeidsverzuim).
De manager HR is verantwoordelijk voor de Sophia Revalidatie Academy; deze richt zich op de ontwikkeling/opleiding/training van de individuele medewerker/ professional/medisch specialist, van teams en van de gehele organisatie.  De Academy organiseert diverse activiteiten zoals (na)scholingen, e-learning, workshops, congressen, trainingen en masterclasses. De organisatie heeft de ambitie te groeien naar het expertisecentrum voor de regio.
Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en aansturing van de afdelingen van (voorlopig) beide organisaties en draagt zorg voor een stabiele continuering van de “running business”. Het primaire proces dient op orde te zijn.

Daarnaast ben je kwartiermaker voor de nieuwe fusie-organisatie; de integratie van beide afdelingen en het ontwikkelen van een toekomstvisie en strategie voor de nieuwe organisatie; een innovatieve lerende organisatie.
Deze transitie vraagt om een stevige (verander-)manager die wordt getriggerd om de ambitieuze plannen van de organisatie te realiseren. Een innoverende en inspirerende manager die het verschil gaat maken.

Functie eisen:

Meer informatie:

De functie wordt beloond conform de CAO Ziekenhuizen op een niveau van maximaal schaal FWG 70 (€ 6.220- bruto p/mnd, op basis van fulltime werken.
Er wordt in eerste instantie een contract geboden voor de duur van een jaar.
Een assessment maakt in de selectiefase onderdeel uit van de werving en selectieprocedure.

Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Robert van Vlijmen, adviseur van Brederijn 3.0, via 06 13 247225. Een uitgebreid functieprofiel is op te vragen bij Helene van Zanten, via 0344-606941.

Je kunt je belangstelling voor deze functie kenbaar maken door toezending van een CV met motivatiebrief via onze website door middel van de knop 'Reageren'  bij deze vacature. De sluitingstermijn van de werving is op 18 oktober a.s.


 

Reageren

Helaas, u kunt niet meer reageren

Powered by ez2xs