17-3439 - Voor GGZ Westelijk Noord-Brabant zoeken wij een Manager HR en Opleiding

Halsteren

Organisatie:
GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) biedt gespecialiseerde diagnostiek, consultatie, behandeling en begeleiding voor mensen met ernstige psychische aandoeningen en de gevolgen daarvan.
Hierbij zijn ze gericht op herstelgerichte behandeling met als uitgangspunt dat de cliënt zijn regie behoudt. Dit met de doelstelling dat zij (weer) zo optimaal mogelijk kunnen participeren in de samenleving.
De doelgroepen van cliënten zijn kinderen, volwassenen en ouderen. De zorg en behandeling wordt geboden in een klinische of ambulante setting. GGZ WNB heeft tevens een organisatieonderdeel Basis GGZ met de naam GGZuidland.  Door al deze vormen van zorg en behandeling heeft de organisatie een grote toegevoegde waarde in een regio van ongeveer 280.000 inwoners.
De GGZ-sector is volop in beweging, zowel inhoudelijk als bedrijfs-/procesmatig. Dit alles stelt de organisatie voor een grote uitdaging.

De functie:
De Manager HR en Opleiding is integraal verantwoordelijk voor de dienstverlening op het gebied van HR en Opleiding, het leidinggeven aan en het organiseren van de afdeling. Is verantwoordelijk voor de visie- en planvorming en inspirerende realisatie en implementatie van het HR en Opleidingsbeleid.
Ontwikkelt, adviseert en is sparringpartner van de Raad van Bestuur en MT leden met betrekking tot strategische en tactische HR vraagstukken en beleid. Vertaalt het strategisch beleid naar tactisch beleid en is verantwoordelijk voor de implementatie van beleid. De werkzaamheden worden binnen de kaders en procedures van GGZ WNB en vigerende wet- en regelgeving uitgevoerd.

De afgelopen jaren zijn binnen de afdeling HR en Opleiding goede stappen gezet op technisch/instrumenteel gebied; het fundament ligt er. Er dient nu een moderniseringsslag gemaakt te worden om de afdeling door te ontwikkelen tot een HR afdeling 2.0, gebaseerd op de verzakelijking in de zorg met behoud van het menselijke aspect, zowel voor medewerkers als voor de cliënten van de GGZ.
Kwaliteit, samenhang en doelmatigheid zijn nodig om de arbeidsmarktproblematiek in de zorg het hoofd te bieden. GGZ Westelijk Noord-Brabant dient geprofileerd te worden als aantrekkelijke werkgever om medewerkers voor de zorg te blijven inspireren, boeien en binden.


Functie eisen:

 

Meer informatie:
De functie wordt beloond conform de CAO GGZ op een niveau van maximaal schaal FWG 70/75 (max € 6.090,-/ € 7.361,-bruto p/mnd), afhankelijk van ervaring/senioriteit.  Op basis van fulltime werken, exclusief vakantietoeslag (8%) en eindejaarsuitkering.
Er wordt in eerste instantie een contract geboden voor de duur van een jaar. 
Een assessment maakt in de selectiefase onderdeel uit van de werving en selectieprocedure.

Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Robert van Vlijmen, adviseur van Brederijn 3.0, via 06 13 247225; voor het opvragen van het Functie Analytisch Rapport (FAR) kun je contact opnemen met Helene van Zanten via 0344-606941.
Je kunt je belangstelling voor deze functie kenbaar maken door toezending van een CV met motivatiebrief via onze website door middel van de knop 'Reageren'  bij deze vacature.
De sluitingstermijn van de werving is op 19 november a.s. Na deze datum zal je sollicitatie pas officieel in behandeling worden genomen. Op basis van een brieven- en CV-selectie vinden de eerste selectiegesprekken plaats op 27 en 28 november a.s. bij ons bureau. Indien je hiervoor wordt uitgenodigd, zullen wij je hierover benaderen. Een vervolgafspraak (“klikgesprek”) met de opdrachtgever is gepland op 6 december a.s.. ook bij ons op kantoor. Eventuele gesprekken met advies- en selectiecommissie bij de opdrachtgever staan gepland op 14 december 2017. Omdat deze data kort na elkaar liggen, adviseren wij nu reeds rekening te houden met deze data in je agenda.

 

 

Reageren

Helaas, u kunt niet meer reageren

Powered by ez2xs