18-3448 - Voor Sophia Revalidatie zoeken we met spoed een interim Projectmanager Secretariaten en Planning

Den Haag

- met ervaring in capaciteitsplanning/capaciteitsmanagement -

Organisatie:
Bij Sophia Revalidatie werken 650 medewerkers verspreid over acht locaties in Den Haag, Delft, Gouda en Zoetermeer. Het doel van de revalidatiezorg is de patiënt te helpen zijn leven (opnieuw) in te richten. Sophia Revalidatie heeft samenwerkingsovereenkomsten met alle grote zorginstellingen in de regio, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, Mytylscholen en instellingen voor lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten.

Per 1 oktober 2017 is Sophia Revalidatie bestuurlijk gefuseerd met het Rijnlands Revalidatiecentrum. Dit betekent dat beide organisaties bestuurd worden door één Raad van Bestuur met één Raad van Toezicht. Gedurende de periode van de bestuurlijke fusie is nog sprake van twee aparte organisaties. Patiënten en verwijzers kunnen - op de voor hen vertrouwde wijze - terecht bij beide organisaties.
Het doel is om op 1 januari 2019 de organisaties juridisch te laten fuseren. Beide organisaties gaan dan volledig op in één nieuwe organisatie.

De functie:
Onder leiding van de daarvoor ingerichte stuurgroep ben je als projectmanager verantwoordelijk voor de change en operationele leiding van de planning en secretariaten binnen Sophia Revalidatie. De span of control is ongeveer 50 medewerkers. Je rapporteert voor wat betreft de change aan de stuurgroep, voor wat betreft de operations aan de RVE-manager Volwassenen revalidatie.

 

Wij vragen:
Je bent in het bezit van een relevant managementdiploma op WO/HBO+ niveau en je hebt ervaring als manager in een zorgomgeving. Je hebt specifieke ervaring binnen de planning van zorg. Je hebt ruime ervaring in het leidinggeven aan professionals in een complexe dynamische organisatie. Je hebt ervaring in (groeps)processen zoals veranderingsprocessen en teamontwikkeling. Vanuit een zakelijk en abstract perspectief weet je de voortgang binnen een team te analyseren en daaropvolgend planmatig te verbeteren.

Je beschikt over de volgende competenties: klantgerichtheid, integriteit, daadkracht, creatief en innovatief, doelgericht, flexibel gedrag, helicopterview, initiatief en proactief, motiveren en organisatiesensitiviteit.

 
Meer informatie:
Het betreft een fulltime opdracht voor een periode tot 1 september 2018.
Voor meer informatie over deze opdracht kun je bellen met Robert van Vlijmen, adviseur van Brederijn 3.0, via 06 13 247225.
Je kunt je belangstelling voor deze functie kenbaar maken door toezending van een CV met motivatiebrief via onzewebsite door middel van de knop 'Reageren'  bij deze opdracht, uiterlijk op vrijdag 12 januari a.s.

 

 

Reageren

Helaas, u kunt niet meer reageren

Powered by ez2xs