18-3453 - Voor Sophia Revalidatie/Rijnlands Revalidatie Centrum zoeken we een Manager Services & Huisvesting

Den Haag

Organisatie:
Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatie Centrum willen door te fuseren de continuïteit van hoogwaardige medisch specialistische revalidatiezorg in het verzorgingsgebied van beide organisaties waarborgen. Zij beogen hiermee duurzaam medisch specialistische revalidatiezorg beschikbaar te hebben in de nabijheid van en voor alle daartoe geïndiceerde patiënten uit beide verzorgingsgebieden.

Bij Sophia Revalidatie (SR) werken 650 medewerkers verspreid over acht locaties in Den Haag, Delft, Gouda en Zoetermeer. Het doel van de revalidatiezorg is de patiënt te helpen zijn leven (opnieuw) in te richten. Sophia Revalidatie heeft samenwerkingsovereenkomsten met alle grote zorginstellingen in de regio, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, Mytylscholen en instellingen voor lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten.

Het Rijnlands Revalidatie Centrum (RCC) is met ruim 400 medewerkers, moderne voorzieningen en vestigingen in Leiden en Alphen aan den Rijn een belangrijke factor in revalidatie in deze regio. Onze visie is dat revalidatie altijd tot doel moet hebben de patiënt zoveel mogelijk zelfstandig te maken. In het belang van de patiënten is een goede samenwerking met zorginstellingen in de regio essentieel. Er wordt veel aandacht besteed aan het goed laten verlopen van de ketenzorg.

Beide organisaties zijn een opleidingsziekenhuis voor revalidatieartsen en GZ-psychologen, werken nauw samen met het LUMC en zetten het Kenniscentrum in om de expertise stevig te verankeren in de organisatie.

Sinds 1 oktober 2017 zijn beide organisaties bestuurlijk gefuseerd met het voornemen om per 1 januari 2019 juridisch te fuseren.  Momenteel zijn de voorbereidingen om te komen tot integratie van beide organisaties in volle gang.


De functie:
De manager Services & Huisvesting heeft als leidinggevende de verantwoordelijkheid in de dienstverlening van de centrale ondersteunende teams Techniek & Huisvesting, Interne Dienst, Inkoop en Voeding.
In de dienstverlening staat klantgerichtheid, servicegerichtheid en gastvrijheid centraal. De manager Services & Huisvesting heeft tevens een signalerende rol, met name bij het navolgen van de vastgestelde (kwaliteits)normen, en is verantwoordelijk voor optimaal ondersteunende systemen en processen. Daarnaast ligt de nadruk op strategisch huisvestingsmanagement. De manager Services & Huisvesting is een sparringpartner en strategisch adviseur voor de Raad van Bestuur en het management. Je draagt vanuit Services & Huisvesting bij aan het realiseren van de strategische doelstellingen van de organisatie. Je vervult een belangrijke aanjagende rol op het gebied van Services & Huisvesting.

Functie eisen:

 

Meer informatie:
De functie wordt beloond conform de CAO Ziekenhuizen op een niveau van maximaal schaal FWG 70 (€ 6.220- bruto p/mnd, op basis van fulltime werken, afhankelijk van opleiding en ervaring. Sophia Revalidatie is een ambitieuze en dynamische organisatie met een prettige werksfeer en een persoonlijke benadering. Sophia Revalidatie biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Er wordt in eerste instantie een contract geboden voor de duur van een jaar. 
Een assessment maakt in de selectiefase onderdeel uit van de werving en selectieprocedure.

Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Robert van Vlijmen, adviseur van Brederijn 3.0, via 06 13 247225. Een uitgebreid functieprofiel is op te vragen bij Helene van Zanten, via 0344-606941.

Je kunt je belangstelling voor deze functie kenbaar maken door toezending van een CV met motivatiebrief via onze website door middel van de knop 'Reageren’ bij deze vacature.
Op basis van een brief- en CV-selectie vinden de eerste selectiegesprekken plaats op dinsdag 8 mei a.s. bij ons bureau. Indien je hiervoor wordt uitgenodigd, zullen wij je hierover benaderen.

 

Reageren

Helaas, u kunt niet meer reageren

Powered by ez2xs