18-3465 - Voor Gelre Ziekenhuizen zoeken wij een Capaciteitsmanager

Apeldoorn

- met leidinggevende capaciteiten, overtuigingskracht en tact, die mede invulling kan geven aan het ingezette veranderingsproces -

Organisatie:
Gelre ziekenhuizen is een groot topklinisch ziekenhuis met locaties in Apeldoorn en Zutphen. Er werken ruim 3.500 medewerkers, 300 medisch specialisten en 300 vrijwilligers. Daarnaast beschikken zij over buitenpoliklinieken in Lochem, Epe en Dieren en een Diagnostisch Centrum in Apeldoorn. Hiermee is het Gelre één van de grotere ziekenhuizen in Nederland. Het huidige verzorgingsgebied telt ruim 280.000 inwoners. Zij bieden een breed palet aan onderzoek, diagnosestelling en (na)behandeling.

Gelre ziekenhuizen heeft een STZ-status. STZ staat voor Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen. Een dertigtal ziekenhuizen in Nederland heeft deze status en werken samen aan betere patiëntenzorg. STZ-ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds de voorhoede positie te kiezen met patiëntgericht wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en opleidingen. Daarnaast richten zij zich op de kernthema’s innovatie, medisch leiderschap en transitie van de zorg.
Gelre ziekenhuizen verzorgt de opleidingen van medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Hiervoor werken ze nauw samen met universitaire medische centra. Dit doen ze zowel voor de basisopleiding tot arts als voor de medische vervolgopleidingen.
De organisatie streeft ernaar het meest patientvriendelijke ziekenhuis van Nederland te worden. Dit doen zij door bij alles wat ze doen uit te gaan van hun vier kernwaarden: vernieuwend, deskundig, veilig en hoffelijk. Bovendien werken ze duurzaam.

De functie:
Om invulling te geven aan het optimaliseren van de ziekenhuis-brede capaciteit op het totale patiënten aanbod werkt Gelre ziekenhuizen aan de inrichting van het capaciteitsorgaan.
In de aanloop naar de totstandkoming van dit orgaan zoeken zij een capaciteitsmanager die mede invulling geeft aan dit veranderingsproces. Het capaciteitsorgaan gaat samen met de capaciteitsmanager en een ondersteuningsorganisatie capaciteitsmanagement het organisatieonderdeel Capaciteitsmanagement vormen.

Het capaciteitsorgaan:

 

Doel van de functie:

De capaciteitsmanager ontwikkelt en implementeert beleid en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en kwaliteit van capaciteitsmanagement binnen Gelre ziekenhuizen. De capaciteitsmanager geeft leiding aan de capaciteitsafdeling.
Deze afdeling is namens de zorgbesturen hét beslisorgaan op het gebied van capaciteitsmanagement binnen het ziekenhuis.

De capaciteitsmanager

Je werkt vanuit de locatie van het ziekenhuis in Apeldoorn maar bent ook regelmatig te vinden op de locatie in Zutphen.

Functie eisen:

Je overtuigingskracht en tact stellen je in staat om belangentegenstellingen te overbruggen, conflictsituaties te beheersen en weerstanden te overwinnen. Je durft beslissingen te nemen en bent actiegericht.

 

Meer informatie:
De functie wordt beloond conform de CAO Ziekenhuizen op een niveau van maximaal schaal 75 (€ 7.518,- bruto p/mnd). Op basis van fulltime werken, exclusief vakantietoeslag (8,33%) en eindejaarsuitkering (8,33%).
Er wordt in eerste instantie een jaarcontract geboden.
Een assessment maakt in de selectiefase onderdeel uit van de werving en selectieprocedure.

Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Robert van Vlijmen, adviseur van Brederijn 3.0, via 06 13 247225.
Je kunt je belangstelling voor deze functie kenbaar maken door toezending van een CV met motivatiebrief via onze website door middel van de knop 'Reageren’ bij deze vacature.
De sluitingstermijn van de werving is op 23 mei a.s. Na deze datum zal je sollicitatie pas officieel in behandeling worden genomen. Op basis van een brieven- en CV-selectie vinden de eerste selectiegesprekken (samen met de opdrachtgever) plaats op 1 juni 2018 bij ons bureau. Indien je hiervoor wordt uitgenodigd, zullen wij je hierover benaderen. Een gesprek met de selectiecommissie (Raad van Bestuur) is gepland op 6 juni a.s., kort daarna zal een gesprek met de adviescommissie gepland worden.
Omdat deze data kort na elkaar liggen, adviseren wij nu reeds rekening te houden met deze data in je agenda.


Reageren

Helaas, u kunt niet meer reageren

Powered by ez2xs