18-3469 - verlengd i.v.m. vakantieperiode: Voor Vilente zoeken wij een Manager Financiën & Control

Ede

- een ambitieuze financial die de ingezette verandering mede vormgeeft -

Organisatie:
Vilente biedt wonen, zorg en dienstverlening aan bewoners uit de gemeenten Renkum, Ede en Wageningen. Bij hen op locatie of bij cliënten thuis. In vrijwel alle omstandigheden. Want daar waar Vilente de dienstverlening niet zelf kan leveren werkt zij samen met zorgpartners en woningcorporaties. Vilente kiest daarbij voor een sterke wijkgerichte en plaatselijke verankering. Dit vindt zijn vertaling in het opzetten van woonzorgzones en woonservicegebieden.


Functieomschrijving:
De Manager Financiën & Control is resultaatverantwoordelijk voor de financiële soliditeit van de organisatie. Hij/zij adviseert en ondersteunt de bestuurder bij de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het bedrijfseconomisch beleid. De organisatie wordt gefinancierd vanuit meerdere verschillende financieringsbronnen.

Geeft leiding aan afdeling Financiën & Control. Hij/zij is in staat de afdeling mee te nemen in de benodigde veranderingsprocessen, stuurt hierbij op het samen realiseren van toegevoegde waarde voor de organisatie en het realiseren van goede planning & control cyclus.
Adviseert en ondersteunt de auditcommissie van de Raad van Toezicht bij de voorbereiding van de toezichthoudende werkzaamheden. Heeft een signalerende rol naar de Auditcommissie van de Raad van Toezicht, buiten de Raad van Bestuur om.

Levert als MT-lid vanuit het eigen vakgebied een bijdrage aan het strategisch organisatiebeleid. Hij faciliteert en adviseert het MT over bedrijfseconomische aspecten; het duiden van consequenties hiervan voor de organisatie als geheel, managementinformatie en beleid.

Onderhoudt de relaties met externe financiële stakeholders op tactisch niveau en ondersteunt op strategisch niveau de Raad van Bestuur in deze contacten.

Hij/zij is verantwoordelijk voor de contractering van zorg en bevordert een duurzaam gezonde financiële positie van de gehele organisatie. Hij/zij doorziet kansen en (financiële) risico’s voor de organisatie, (be)denkt mee met het ontwikkelen van nieuwe product-markt combinaties, heeft antennes voor trends en wijzigende wet- en regelgeving en markt- en omgevingsfactoren.

Hij/zij is sparringpartner voor de Raad van Bestuur, de (Auditcommissie van de) Raad van Toezicht en het managementteam en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

De werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de missie en visie van Vilente.

 

Functie eisen:


Meer informatie:
De functie wordt marktconform beloond op basis van de CAO VVT.
Er wordt in eerste instantie een contract geboden voor de duur van een jaar.
Een assessment maakt in de selectiefase onderdeel uit van de werving en selectieprocedure.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u bellen met Robert van Vlijmen, adviseur van Brederijn 3.0, via 06 13 247225; voor het opvragen van het Functie Analytisch Rapport (FAR) kunt u contact opnemen met Helene van Zanten via 0344-606941.  

U kunt uw belangstelling voor deze functie kenbaar maken door toezending van een CV met motivatiebrief via onze website door middel van de knop 'Reageren' bij deze vacature.
De sluitingstermijn van de werving is op 19 augustus a.s. Na deze datum zal uw sollicitatie pas officieel in behandeling worden genomen. Op basis van een brieven- en CV-selectie vinden de eerste selectiegesprekken plaats op 27 en 28 augustus a.s. bij ons bureau. Indien u hiervoor wordt uitgenodigd, zullen wij u hierover benaderen. Eventuele gesprekken met de benoemings- en adviescommissie staan gepland op 29 augustus 2018.
Omdat deze data kort na elkaar liggen, adviseren wij u nu reeds rekening te houden met deze data in uw agenda.

Reageren

Helaas, u kunt niet meer reageren

Powered by ez2xs