18-3478 - Met spoed: Hoofd Financiën a.i. bij Huisartsenposten Oost-Brabant

's-Hertogenbosch

Voor de huisartsenposten Oost-Brabant zijn we met spoed op zoek naar een Hoofd Financiën a.i.
(24 uur per week voor een half jaar)

Voor meer informatie kun je bellen met Robert van Vlijmen via 06 13 247225

 

Inleiding
De huisartsenposten Oost-Brabant staan voor een grote transitie waarbij drie pijlers zijn benoemd: de huisartsenpost weer van de huisarts, de huisartsenpost weer van de patiënt en basis op orde. De veranderingen in de omgeving en organisatie, de externe omgeving en de administratieve processen en systemen hebben gemaakt dat de voormalige opzet (taakgerichte inrichting) en werkwijzen van de financiële administratie niet meer passend zijn bij de behoefte. Steeds meer uitvoerend werk wordt minder of valt weg door automatisering en digitalisering. Daarbij is steeds meer sprake van geautomatiseerde processen die een andere kennis vragen m.b.t. beheersing van systemen en data. Daarnaast neemt de vraag om informatie toe. Om hieraan te kunnen voldoen moeten de werkzaamheden meer proces- en klantgericht worden ingedeeld in plaats van taakgericht.
In het kader van de pijler ‘Basis op orde’  heeft dit onder meer geleid tot een reorganisatie van de afdeling financiën. Sinds november 2017 is een nieuwe controller gestart en inmiddels is er een geheel nieuw team geselecteerd bestaande uit een assistent controller (32 uur p/w) en 3 administratief medewerkers (64 uur p/w). Ook het gebruik van diverse ICT applicaties is onlangs gewijzigd.  Nieuw team, nieuwe processen,  geen historische kennis en branche specifieke kennis  en  context van een organisatie die in transitie is, vraagt een tijdelijke extra investering.  Binnen de afdeling financiën ligt een forse hoeveelheid aan achterstallig werk veroorzaakt door voormalige werkwijze en sturing. Tevens zijn er in het verleden diverse werkzaamheden bij de afdeling financiën terecht gekomen waarbij terecht de vraag gesteld mag worden of dit passend geacht mag worden. Het nieuwe team is nog niet in positie om vanuit het nieuwe adagium haar werk te verrichten. Na de personele invulling dienen nu alle processen ingericht te worden. De huidige controller is niet in staat om de herinrichting van de afdeling, mede ten gevolge van de hoeveelheid achterstallig werk, en de gevraagde transitie naast zijn controlewerkzaamheden te sturen, te bouwen en te begeleiden bij de implementatie.

 

Wij zoeken

Een ervaren financieel manager/ hoofd financiën a.i. die een track record heeft om de financiële afdeling opnieuw in te richten tegelijkertijd het niet vervelend vindt op de losse eindjes die er nog liggen op te pakken. Start is per direct voor24 uur per week  voor ten minste een half jaar. Je hebt ervaring op het vlak van vernieuwing en professionalisering van financiële bedrijfsprocessen, denk hierbij o.a. aan het opzetten en implementeren van een P&C cyclus, effectiever ontsluiten van managementinformatie, het implementeren van nieuwe (salaris-, facturerings)systemen (scansys, exact online, beaufort, youforce, roosterplanning). Je bent in staat om snel te schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau. Je kent de huisartsensector en ervaring binnen huisartsenposten is een pré. Daarnaast heb je ervaring in het aansturen van mensen binnen dit domein die net gestart zijn met hun werkzaamheden bij deze organisatie.

Je bent in staat is om zelfstandig en in nauwe samenspraak met Raad van Bestuur, controller en manager bedrijfsbureau invulling te geven aan:

Levert binnen twee weken een plan van aanpak met smart geformuleerde en te accorderen targets.

De eerste periode zal er sprake zijn van een directe sturing  door en rapportagelijn naar de RvB. Na accordering Plan van aanpak met timeline en targets zal bezien worden of de functionele sturing anders ingericht zal worden.

 

Praktische informatie

De eerste gespreksronde is gepland op donderdag 5 juli 2018 in de middag. Een eventueel tweede gesprek zal zeer spoedig na in de week van 9 juli plaatsvinden. Startdatum direct aansluitend

Reageren

Helaas, u kunt niet meer reageren

Powered by ez2xs