18-3482 - Hernieuwde oproep: Voor Gelre ziekenhuizen zoeken we een Kwartiermaker Facilitaire organisatie

Apeldoorn

- die met leiderschap, overtuigingskracht en tact invulling geeft aan het ingezette veranderingsproces naar een regieorganisatie en een nieuw concept van dienstverlening van de facilitaire organisatie -

Gelre Organisatie:
Gelre ziekenhuizen is een groot topklinisch ziekenhuis met locaties in Apeldoorn en Zutphen. Er werken ruim 3.500 medewerkers, 300 medisch specialisten en 300 vrijwilligers. Daarnaast beschikken zij over buitenpoliklinieken in Lochem, Epe en Dieren en een Diagnostisch Centrum in Apeldoorn. Hiermee is het Gelre één van de grotere ziekenhuizen in Nederland. Het huidige verzorgingsgebied telt ruim 280.000 inwoners. Zij bieden een breed palet aan onderzoek, diagnosestelling en (na)behandeling.

Recente ontwikkelingen:
In 2016 is in opdracht van de Raad van Bestuur een start gemaakt met een onderzoek naar de mogelijkheden van uitbesteding van facilitaire taken. Hiervoor is het project “AOD naar Regie” opgezet en een projectgroep ingericht. Hierbij golden de navolgende doelstellingen: optimale flexibiliteit, optimaal kostenniveau, kwaliteit en risico’s onder controle.  Een van de belangrijke vragen die hierin centraal heeft gestaan is welke diensten en kavels uitbesteed zouden worden waarbij tevens gekeken is naar de mate waarin een facilitaire dienst gereed en geschikt is voor uitbesteding.

In de afgelopen periode is veel aandacht besteed aan het uitwerken van een scenario waarbij een aantal onderdelen van de ondersteunende (facilitaire) diensten in samenwerking met een externe partij zouden kunnen worden ondergebracht in een besloten vennootschap. De conclusie van deze verkenning is dat dit scenario niet meer de voorkeur geniet, en dat in een alternatief scenario de te verwachten resultaten minimaal gelijk zijn aan de rendementen zoals uitgewerkt in het businessmodel van een ‘BV constructie’.


De opdracht:
De kwartiermaker die we zoeken is in staat de transitie naar een centrale regieorganisatie binnen de facilitaire organisatie zodanig goed in te richten dat de zorg, het primaire proces, optimaal gefaciliteerd en ondersteund kan worden. We zoeken daarom een “verbinder” en sparringpartner, resultaatgericht en daadkrachtig, met oog voor de medewerkers. Hij maakt hierbij gebruik van al het voorwerk dat door het huidig management in de afgelopen jaren is gedaan en waarbij al de nodige stappen zijn gezet om te komen tot een verdere professionalisering van de facilitaire organisatie. Dit maakt het mogelijk om in een relatief korte periode in gezamenlijkheid met het aanwezige management een helder perspectief uit te werken voor de komende jaren, waarvan de eerste concrete resultaten reeds in 2019 geëffectueerd worden.

De kwartiermaker Facilitair is verantwoordelijk voor de facilitaire- en huisvestingsdienstverlening en het leidinggeven aan en het organiseren van de afdeling. Je ontwikkelt visie en strategisch beleid op dit gebied passend binnen de visie van het Gelre zodanig dat de doelstellingen van de organisatie gerealiseerd worden. Je bent in staat deze strategie te vertalen naar tactisch en operationeel beleid en weet dit te implementeren in de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het invullen en inkleuren van transitie van de afdeling naar een centrale regie-organisatie en kunt medewerkers hierin meenemen. Je hebt een brede scope op je vakgebied, ook naar duurzaamheid, energie en het tegengaan van verspilling.

De volgende punten hebben prioriteit:
Op korte termijn (t/m december 2018)

Maak gebruik van de inzichten die het uitbestedingstraject facilitaire BV hebben opgeleverd.

Vanaf 1 januari 2019:

Functie eisen:

Je overtuigingskracht en tact stellen je in staat om belangentegenstellingen te overbruggen, conflictsituaties te beheersen en weerstanden te overwinnen.  Je durft beslissingen te nemen en bent actiegericht.

Meer informatie
De functie wordt beloond conform de CAO Ziekenhuizen op een niveau van maximaal schaal 75 (€ 7.669,- bruto p/mnd). Op basis van fulltime werken, exclusief vakantietoeslag (8,33%) en eindejaarsuitkering (8,33%). Een assessment en een VOG maken in de selectiefase onderdeel uit van de werving en selectieprocedure.
Het betreft een termijnmanagement opdracht voor een periode van ongeveer twee jaar.

Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Robert van Vlijmen, adviseur van Brederijn 3.0, via 06 13 247225.

Je kunt je belangstelling voor deze functie kenbaar maken door toezending van een CV met motivatiebrief via onze website door middel van de knop 'Reageren’ bij deze vacature. De sluitingstermijn van de werving is op 23 november a.s. Na deze datum zal je sollicitatie pas officieel in behandeling worden genomen.

Reageren

Helaas, u kunt niet meer reageren

Powered by ez2xs