18-3488 - Voor GGz Breburg zoeken we een Kwartiermaker Bedrijfsvoering Crisisdienst

Tilburg

Organisatie
GGz Breburg biedt een breed – en specialistisch – pallet aan zorg aan mensen met psychiatrische problemen. Ze beloven iedereen die een beroep op hen doet om samen de weg te zoeken, vanuit alle complexiteit, naar een situatie die je weer aankunt. Van “te groot” naar “klein genoeg”. Het streven is iedereen baas over zijn eigen leven te laten zijn.
Om zorg te leveren die optimaal aansluit bij de vraag van hun cliënten werken de ± 1.800 medewerkers van GGz Breburg vanuit zes zorggroepen met elk een eigen specialisme; Jeugd, Volwassenen, Senioren, Dubbele Diagnose, Impact en Indigo. GGz Breburg verwierf met haar Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid het predicaat TopGGz.
GGz Breburg levert haar zorg in Midden- en West-Brabant en in verbinding met een veelheid aan partners op uiteenlopende expertises, en gemeenten. Vanuit deze veelheid aan samenwerkingsverbanden komt GGZ Breburg tot innovatieve én duurzame oplossingen.
De eigen regie van patiënten en cliënten die bij al hun behandelingen centraal staat, gunnen ze ook hun medewerkers. Vanuit de overtuiging dat professionals de beste resultaten voor patiënten realiseren als zij de ruimte krijgen hun vakmanschap uit te oefenen.

 

Over de Crisisdienst
De crisisdienst van GGz Breburg staat samen met verwijzers garant voor spoedeisende psychiatrische hulp in de regio. Verwijzers (zoals de huisarts of de hulpdiensten van 112) schatten in of er psychiatrische problemen meespelen in een crisissituatie. Als het nodig is, schakelen zij de crisisdienst van GGz Breburg in. Zij komen dan meteen in actie.


Kerntaken

Stabiliseren
De crisisdiensten werken vanuit Tilburg en Breda. Ze zijn 24 uur per dag bereikbaar en werken intensief samen met 112, de huisartsenpost, politie, de PAAZ-afdeling in het ziekenhuis en verslavingsinstelling Novadic Kentron. Ze zijn altijd beschikbaar voor consultatief overleg en komen direct in actie als het nodig is. Alles is erop gericht een persoon of situatie zo snel mogelijk te stabiliseren, zodat behandeling mogelijk wordt.

Spoedeisende psychiatrische onderzoeksruimte (SPOR)
Verwarde mensen worden opgevangen in hun spoedeisende psychiatrische onderzoeksruimte (SPOR) aan de Muiderslotstraat in Breda. Daar onderzoeken ze wat er aan de hand is, welke hulp er op korte en langere termijn nodig is en hoe die het beste georganiseerd kan worden.
De onderzoeksruimte is bedoeld voor mensen uit de regio’s Breda en Hart van Brabant. Het is onderdeel van een pilot voor de aanpak van verwarde personen. GGz Breburg, politie en ambulance, SMO Breda e.o., de crisisdienst van het Maatschappelijk Werk, het Amphia Ziekenhuis, Novadic-Kentron, CZ, de gemeente Tilburg en de gemeente Breda werken hierin samen.

Kwartiermaken

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de integratie van twee teams, crisisdienst en HIC (High Intensive Care) naar een nieuwe vorm van dienstverlening, te weten IHT (Intensive Home Treatment). De verwachte start van IHT valt te verwachten rond januari 2019. Zowel in de voorbereiding als ook bij implementatie en in de borging later, heeft de kwartiermaker bedrijfsvoering crisisdienst een cruciale rol.

Het cliëntenaanbod en dus de dienstverlening alsmede het veeleisende netwerk waarbinnen de crisisdienst opereert vraagt van de medewerkers daar werkzaam een bijzondere mate van stevigheid, stressbestendigheid, collegialiteit en vak volwassenheid. Dat is ook wat wij vragen van de nieuwe kwartiermaker bedrijfsvoering crisisdienst.


Doel van de functie
Integrale aansturing van een deel  van een resultaatverantwoordelijke zorggroep vanuit de grondslagen en strategische koers van GGz Breburg. Opgaven: verbeteren van kwaliteit, verbeteren kosteneffectiviteit, verbeteren van stakeholder-, cliënt- en medewerkerstevredenheid.

Resultaatgebieden:

Effectieve bedrijfsvoering

Zorgbeleid

Leidinggeven

Management

Binding en identiteit


Functie-eisen:

 

Meer informatie
De functie wordt beloond conform de CAO GGZ op een niveau van schaal 70 (maximaal € 6.090,- bruto p/mnd) op basis van fulltime werken.
Het betreft een termijnmanagement opdracht voor een periode van twee tot drie jaar. Er wordt in eerste instantie een jaarcontract geboden.
Een assessment maakt in de selectiefase onderdeel uit van de werving en selectieprocedure.

Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Robert van Vlijmen, adviseur van Brederijn 3.0, via 06 13 247225.

Je kunt je belangstelling voor deze functie kenbaar maken door toezending van een CV met motivatiebrief via onze website door middel van de knop 'Reageren’ bij deze vacature.

De sluitingstermijn van de werving is op 7 oktober a.s. Na deze datum zal je sollicitatie pas officieel in behandeling worden genomen. Op basis van een brieven- en CV-selectie vinden de eerste selectiegesprekken plaats op 12 oktober 2018 bij ons bureau. Indien je hiervoor wordt uitgenodigd, zullen wij je hierover benaderen. Gesprekken met de selectiecommissie en adviescommissie staan gepland op 23 oktober a.s.
Omdat deze data kort na elkaar liggen, adviseren wij nu reeds rekening te houden met deze data in je agenda.

 

 

Reageren

Helaas, u kunt niet meer reageren

Powered by ez2xs