Terug

18-3494 - Voor De Wever zoeken wij een lid Raad van Toezicht

- met een vastgoedprofiel gekoppeld aan een visie op een totaalconcept ‘wonen binnen de zorgbranche’ -

Locatie

Tilburg

Organisatie:
De Wever is dé organisatie op het gebied van ouderenzorg in Tilburg. Zij biedt een samenhangend pakket van wonen, welzijn, zorg en behandeling. Bij De Wever werken ruim 3000 medewerkers en bijna 1100 vrijwilligers voor 2500 cliënten. De Wever bestaat uit twaalf zorgcentra, twee behandelcentra, een hospice, een steunpunt en een kleinschalige woonvorm. Daarnaast richt De Wever Thuis zich op de zorg bij mensen thuis. De Wever biedt ouderenzorg en doet dat met gevoel voor wat mensen willen.


Missie
De Wever heeft met name voor oudere inwoners van Midden-Brabant een antwoord op hun vraag door een samenhangend pakket van wonen, welzijn, zorg en behandeling. De Wever realiseert dit bij voorkeur dicht bij de cliënt, in de buurt waar hij of zij altijd heeft gewoond. De cliënten van de Wever en hun familie voelen zich welkom, veilig en gerespecteerd. De Wever vindt de leefwereld van de cliënt belangrijker dan de systeemwereld van de organisatie. Vanuit een positieve basishouding wordt gewerkt aan een bovengemiddelde klanttevredenheid. Uitgangspunt is dat eigen regie en eigen activiteit cliënten en medewerkers gelukkig maken. De Wever doet dat vanuit de visie: “Maak van uw oude dag een nieuwe dag” met gevoel voor wat mensen willen. De Wever is gevestigd in Tilburg.

Stichting De Wever wordt bestuurd door een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur met een Raad van Toezicht, statutair bestaande uit 5 tot 7 personen. De taken en bevoegdheden van de Raden van Bestuur en Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting, terwijl de werkwijzen zijn uitgewerkt in de respectievelijke reglementen.


De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ziet integraal toe op het besturingsproces van De Wever, met aandacht voor resultaten en kernwaarden zoals in het strategisch beleid zijn verwoord. De raad heeft aandacht voor risico’s en voelt zich verantwoordelijk voor een goed toezicht dat past bij De Wever. Daarbij heeft zij oog voor ontwikkelingen in de zorg en in de maatschappij. De Raad van Toezicht kiest voor een onafhankelijke en proactieve opstelling.

De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde en vervult de werkgeversrol van de (leden van de) Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht handelt volgens van toepassing zijnde bepalingen in de wet, de Zorgbrede Governancecode, de ‘Visie op toezicht’, het zojuist ontwikkelde en vastgestelde Toezichtskader en de statuten en reglementen van De Wever. De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de Nederlandse vereniging van toezichthouders in de zorg.

In de Raad van Toezicht (die op dit moment bestaat uit 6 leden met elk een specifieke portefeuille) ontstaat per januari 2019 een vacature voor een lid.


Algemene eisen
Onafhankelijk van de portefeuille zijn de volgende zaken nadrukkelijk van belang voor de leden van de Raad van Toezicht.


Specifieke eisen voor de huidige vacature
Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht van De Wever, het vastgestelde rooster van aftreden en de opgave waar de Wever (en dus de Raad van Toezicht) de komende periode voor staat, is gekozen om deze vacature open te stellen voor kandidaten met een vastgoedprofiel gekoppeld aan een visie op een totaalconcept ‘wonen binnen de zorgbranche’. We zijn op zoek naar een toezichthouder die in staat is om vernieuwend mee te denken als het gaat om vastgoedvraagstukken binnen de gezondheidszorg en de sector VVT in het bijzonder. De toezichthouder wordt gevraagd mee te denken en sparringpartner te zijn voor de bestuurder bij het ontwikkelen van een ondernemingsvisie op het gebied van vastgoedconcepten specifiek binnen de zorgbranche.

We zoeken iemand die daarnaast:


Overige informatie

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure begeleid door Robert van Vlijmen, adviseur van Brederijn 3.0. Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact met hem opnemen via 06 13 247225; voor het opvragen van de uitgebreide profielschets kunt u contact opnemen met Helene van Zanten via 0344-606941.  

U kunt uw belangstelling voor deze functie kenbaar maken door toezending van een CV met motivatiebrief via onze website door middel van de knop 'Reageren' bij deze vacature.

De sluitingstermijn van de werving is op 6 januari 2019. Na deze datum zal uw sollicitatie pas officieel in behandeling worden genomen. Op basis van een brieven- en CV-selectie vinden de eerste selectiegesprekken plaats op 16 januari 2019 bij ons bureau, in aanwezigheid van een lid van de Raad van Toezicht. Indien u hiervoor wordt uitgenodigd, zullen wij u hierover benaderen. Gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op 24 januari 2019, gesprekken met adviescommissies en een afsluitend gesprek met de Raad van Toezicht op 12 februari a.s.
Omdat deze data kort na elkaar liggen, adviseren wij u nu reeds rekening te houden met deze data in uw agenda.

Reageren

Helaas, u kunt niet meer reageren

Terug