Voor GGZ Westelijk Noord-Brabant zoeken wij een Manager Finance & Control

19-3507 - Voor GGZ Westelijk Noord-Brabant zoeken wij een Manager Finance & Control

- een charismatische financiële verandermanager -

Locatie

Halsteren

Organisatie:
GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) is sterk in mensenwerk. Zij bieden kwalitatief goede, zo veel mogelijk evidence based specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Jaarlijks vertrouwen ongeveer 7000 cliënten erop dat medewerkers van GGZ WNB hen goed zullen helpen bij het voorkomen, behandelen of draaglijk maken van psychische klachten. Dit met de doelstelling dat zij (weer) zo optimaal mogelijk kunnen participeren in de samenleving.
De doelgroepen van cliënten zijn kinderen, volwassenen en ouderen. De zorg en behandeling wordt geboden in een klinische of ambulante setting. GGZ WNB heeft tevens een organisatieonderdeel Basis GGZ met de naam GGZuidland.  Door al deze vormen van zorg en behandeling heeft de organisatie een grote toegevoegde waarde in een regio van ongeveer 280.000 inwoners.
De manager Finance & Control die we zoeken is daarom een ervaren manager en een inhoudelijk zeer sterke financial. Een daadkrachtige verandermanager die deze uitdaging aangaat, charismatisch, oplossings- en resultaatgericht, een verbinder met executiekracht. Die zacht op de relatie is, maar hard op de inhoud.


Functieomschrijving:
De manager Finance & Control geeft leiding aan de financiële kolom van de organisatie. Hieronder vallen de financiële administratie, de centrale en decentrale zorgadministratie, de salarisadministratie, de assistent controllers, de business controllers en de AO/IC medewerkers. De manager is verantwoordelijk voor de door-ontwikkeling van de interne organisatie en is in staat de teams mee te nemen in de benodigde veranderingsprocessen, stuurt hierbij op het samen realiseren van een toegevoegde waarde voor de organisatie (met name het inrichten van betrouwbare, bruikbare en tijdige stuurinformatie) en het realiseren van een financieel meerjarenplan.
Hij/zij is tevens belast met de verantwoording richting interne en externe toezichthouders.

Daarnaast kijkt hij/zij vanuit een strategisch managementniveau naar de verschillende bedrijfsvoering-aspecten waaraan financiële elementen verbonden zijn, heeft hierbij kennis en ervaring om compliance en riskmanagement toe te passen.
Op strategisch niveau kan de manager Finance & Control financiële scenario’s identificeren en uitwerken, deze integraal doorberekenen en zodanig presenteren dat de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht besluiten kunnen nemen die vanuit een financieel perspectief duurzaam en uitvoerbaar zijn. Tevens is hij/zij in staat de relaties met externe financiële stakeholders op tactisch niveau te onderhouden en op strategisch niveau de Raad van Bestuur te ondersteunen in deze contacten.
Hij/zij faciliteert en adviseert het MT over bedrijfseconomische aspecten; businesscases, het duiden van de consequenties hiervan voor de organisatie, financiële afspraken, stuurinformatie en beleid.

De manager Finance & Control draagt onder andere bij aan de contractering van zorg en bevordert een duurzaam gezonde financiële positie van de gehele organisatie. Hij/zij doorziet kansen en (financiële) risico’s voor de organisatie, heeft antennes voor trends en wijzigende wet- en regelgeving en markt- en omgevingsfactoren.
Hij/zij is sparringpartner voor de Raad van Bestuur, de (Auditcommissie van de) Raad van Toezicht, het managementteam en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Verder is het van groot belang dat hij/zij in staat is de brug te slaan tussen de financiële “zuil” en de rest van de organisatie op een wijze die aansluit bij de besturingsvisie, en tegelijkertijd de onafhankelijke attitude te bewaren die past bij de aard en inhoud van de Control-functie.

Functie eisen:

Meer informatie:
De functie wordt beloond conform de CAO GGZ op een niveau van maximaal schaal FWG 80 (€ 8.745, - bruto p/mnd). Op basis van fulltime werken, exclusief vakantietoeslag (8%) en eindejaarsuitkering.
GGZ WNB biedt een vast contract (met een proeftijd van twee maanden).
Een assessment maakt in de selectiefase onderdeel uit van de werving en selectieprocedure.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u bellen met Robert van Vlijmen, adviseur van Brederijn 3.0, via 06 13 247225; voor het opvragen van het uitgebreide functieprofiel kunt u contact opnemen met Helene van Zanten via 085 - 4001010.  

U kunt uw belangstelling voor deze functie kenbaar maken door toezending van een CV met motivatiebrief via onze website door middel van de knop 'Reageren' bij deze vacature.
De sluitingstermijn van de werving is op 31 maart a.s. Na deze datum zal uw sollicitatie pas officieel in behandeling worden genomen. Op basis van een brieven- en CV-selectie vinden de eerste selectiegesprekken plaats op 9 april a.s. bij ons bureau. Indien u hiervoor wordt uitgenodigd, zullen wij u hierover benaderen. Een vervolgafspraak (“klikgesprek”) met de opdrachtgever is gepland op 17 april a.s., bij GGZ WNB. Eventuele gesprekken met de benoemings- en adviescommissie staan gepland op 23 april a.s.  Omdat deze data kort na elkaar liggen, adviseren wij u nu reeds rekening te houden met deze data in uw agenda.

Reageren

Helaas, u kunt niet meer reageren

Powered by ez2xs