Terug

19-3527 - Voor Veiligheidsregio IJsselland zoeken we een Teamleider Financiƫn

Locatie

Zwolle

Organisatie:
Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio's. Binnen de veiligheidsregio werken brandweer, GHOR, politie en gemeenten samen op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.
In Veiligheidsregio IJsselland wonen, werken en recreëren ruim 500.000 inwoners in elf gemeenten. Dit zijn de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Zie deze link voor een algemeen beeld van de Veiligheidsregio. 
De veiligheidsregio is ingesteld om de inwoners van onze regio beter te beschermen tegen de risico`s van branden, rampen en crises. Dankzij samenwerking zorgen zij ervoor dat ze steeds beter voorbereid zijn op het bestrijden van rampen en het onder controle houden van steeds groter wordende risico's.
Om toekomstbestendig te kunnen zijn is er een ontwikkeling in gang gezet waarbij de organisatie zich de komende jaren meer op de buitenwereld gaat richten en daarbij nog meer maatwerk te leveren in verbinding met de samenleving en hun partners. Pro activiteit en meer vraaggericht werken zijn hierbij speerpunten. Daarnaast heeft de organisatie gekozen voor een eenvoudiger organisatiemodel: een klein en meer strategisch managementteam stuurt de organisatie aan en door de introductie van programmamanagement kan er gerichter worden gestuurd op nieuwe ontwikkelingen.

De functie:
Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) zet zich in voor het versterken van veiligheid in de lokale samenleving. Voor hun werk is het van belang dat inhoud en middelen met elkaar worden verbonden en dat er proactief wordt geadviseerd naar het management en het bestuur. Dit vraagt om een goed samenspel met de interne klant en ook binnen het team. Als verbonden partij werken zij met en voor de 11 gemeenten in IJsselland en onderhouden actief de relatie met de financiële adviseurs van deze gemeenten.

De Teamleider Financiën geeft leiding aan de medewerkers van het team Financiën en is verantwoordelijk voor de professionele kwaliteit van de uitvoering van de verschillende (werk)processen binnen het team.
Het team Financiën is één van de bedrijfsvoering teams van de Veiligheidsregio en verzorgt ook de financiële ondersteuning en advisering van GGD IJsselland. GGD IJsselland verricht taken op het gebied van preventie zoals de jeugdgezondheidszorg. Zij ontwikkelt zich tot een netwerkorganisatie die zich richt op samenwerking binnen het sociaal en ruimtelijk domein. Van de teamleider wordt verwacht dat hij/zij om kan gaan met de dynamiek binnen het taakveld van deze organisatie.

Je hebt een belangrijke bijdrage in de professionele ontwikkeling van het team op het gebied van beleid, kwaliteit, financiën en efficiency. Er moet een ontwikkeling in gang worden gezet zodanig dat het team Financiën meegroeit in de ontwikkeling van VRIJ en GGD: professioneel financieel beheer en het versterken van de adviesfunctie (proactief vraag-gestuurd in plaats van reactief aanbodgericht).
Je bent verantwoordelijk voor de aansturing, realisatie en implementatie van inhoudelijk complexe trajecten.

Je bent sparringpartner voor het strategisch management van zowel de Veiligheidsregio als de GGD en binnen het team voor de Adviseurs Financiën. Vanuit deze rol ben je de schakel tussen het MT en het team en zorg je voor de juiste informatievoorziening. Vanwege de gezamenlijke bedrijfsvoering voor zowel VRIJ als de GGD is het van belang dat de teamleider oog heeft voor de balans tussen beide organisaties in tijd en aandacht.

Je bent een inhoudelijk sterke financial, die het team op hoofdlijnen (kader stellend) stuurt, de inhoud kan verbinden aan de organisatie (ontwikkeling) en je bent in staat om de balans aan te brengen tussen inhoud/proces en relatie.
Verder signaleer je in- en externe ontwikkelingen, behoeften en wijzigingen op het vakgebied, je adviseert hierover en weet dit te vertalen naar de effecten voor de organisatie.
Je kunt de medewerkers motiveren en meenemen in de ontwikkeling van de organisatie en biedt hen een luisterend oor. Van de Teamleider wordt verwacht dat hij/zij een verbindend, coachend leidinggevende is die oprecht geïnteresseerd is in mensen en die de samenhang binnen het team vooropstelt. Je bent, waar nodig, stevig op de inhoud maar zacht op de relatie. De kernwaarden van de Veiligheidsregio: binden, verbinden, vertrouwen en vakmanschap, zijn duidelijk herkenbaar in jouw stijl van leidinggeven.

Wij zoeken
Een proactieve, communicatief zeer vaardige persoonlijkheid die in staat is het team te motiveren en mee te nemen in de nieuwe ontwikkeling binnen de organisatie, van zowel de Veiligheidsregio als de GGD. Inhoudelijk sterk op financieel gebied, organisatiesensitief, resultaatgericht maar bovenal een “mensenmens”.

Meer informatie:
Veiligheidsregio IJsselland is een veelzijdige, ambitieuze organisatie in ontwikkeling. Zij bieden een uitdagende functie waarin de doorontwikkeling van het team Financiën centraal staat.
De functie wordt marktconform beloond (CAO CAR UWO), afhankelijk van opleiding en ervaring.
Naast het salaris wordt een ruim pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden geboden.
Er wordt in eerste instantie een contract geboden voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Een assessment maakt in de selectiefase onderdeel uit van de werving en selectieprocedure.
Als je geselecteerd bent wordt gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Robert van Vlijmen, adviseur van Brederijn 3.0, via 06 13 247225. Onderaan deze vacature is een uitgebreide profielschets te downloaden.

Je kunt je belangstelling voor deze functie kenbaar maken door toezending van een CV met motivatiebrief via onze website door middel van de knop 'Reageren’ bij deze vacature.
De sluitingstermijn van de werving is op 26 augustus a.s. Na deze datum zal je sollicitatie pas officieel in behandeling worden genomen. Op basis van een brieven- en CV-selectie vinden de eerste selectiegesprekken plaats op 3 september a.s. bij ons bureau. Indien je hiervoor wordt uitgenodigd, zullen wij je hierover benaderen. Een vervolgafspraak (“klikgesprek”) met de opdrachtgever is gepland op 10 september a.s., bij Veiligheidsregio IJsselland. Eventuele gesprekken met advies- en selectiecommissie bij de opdrachtgever staan gepland op 17 september 2019.
Omdat deze data kort na elkaar liggen, adviseren wij nu reeds rekening te houden met deze data in je agenda.

 

 

Reageren

Helaas, u kunt niet meer reageren

Terug