Terug

19-3531 - Voor MEE & De Wering zoeken we een Manager Financiƫn

- Ben jij die ambitieuze manager die helpt de organisatieverandering richting een maatschappelijke onderneming succesvol te realiseren? -

Locatie

Alkmaar

Organisatie:
MEE & de Wering vindt het belangrijk dat iedereen, naar vermogen, kan meedoen in de samenleving. En de regie over het eigen leven krijgt en behoudt. Een samenleving waarin iedereen ertoe doet en die mensen insluit in plaats van uitsluit. Met hun kennis, ervaring en preventieve aanpak zetten zij zich hier met veel enthousiasme voor in. Voor iedereen die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft om zijn leven (weer) op de rails te krijgen.

MEE & de Wering heeft een platte organisatiestructuur met regiomanagers en één bestuurder die leiding geeft aan de ondersteunende diensten. De ondersteunende diensten zijn ondergebracht in het servicebureau en gevestigd in Alkmaar. In het najaar van 2019 gaan zij verhuizen naar een nieuw pand.
Er zijn circa 245 medewerkers werkzaam bij MEE & de Wering en zo’n 800 vrijwilligers en de totale omzet is circa € 14,5 miljoen. Er worden op basis van dienstverleningsovereenkomsten ook diensten, waaronder financiële administratie en control, geboden aan Stichting Groeimee. Deze stichting heeft een omzet van circa € 4,5 miljoen waarmee het totale budget voor de manager Financiën op circa € 19 miljoen komt.
Het management en bestuur worden bijgestaan door de ondersteunende diensten; financiën, HRM, facilitair/receptie en kwaliteit. Zij werken flexibel en ondernemend met elkaar samen, waarbij de interne klant steeds opdrachtgever is en daarmee het oriëntatiepunt is voor goede serviceverlening.

Financiën bestaat uit 1 manager, 2 assistent-controllers en 3 financieel medewerkers. De salarisadministratie wordt vanaf juni ge-outsourced.  Het managen van enkele facilitaire zaken waaronder verzekeringen en ICT behoort ook tot het aandachtsgebied.

De teams in de regio worden gecontracteerd middels een inkoopcontract of subsidie door gemeenten. Gemeenten zijn de belangrijkste opdrachtgevers. Daarnaast maken ze ook afspraken met de zorgverzekeraars in het kader van de Wet Langdurige Zorg.  In het sociaal domein stuit MEE & De Wering bijna in alle gemeenten op grote uitdagingen die het uiterste vragen van hun probleemoplossend vermogen, zowel wat betreft de cliënten en inwoners als de bedrijfsvoering. Om de uitdagingen in het sociaal domein tot een goed einde te brengen willen hun professionals als (sparring) partner optreden bij de vele gemeenten in Noord-Holland. Adequate managementinformatie, waaronder realistische kostprijzen, zijn daarbij een noodzakelijke voorwaarde. De ambitie van MEE & De Wering vraagt om een duurzaam gezonde bedrijfsvoering, een professionele personeelsbezetting en een ambitieuze, ondernemende manager Financiën.

Wat ga je doen:
Je bent als manager Financiën verantwoordelijk voor de financiële bestuurbaarheid van MEE & de Wering. Je ontwerpt, hebt en houdt de regie over de planning en controlecyclus en de salarisadministratie en geeft leiding aan de afdeling financiën, facilitair en ICT.  Je rapporteert en adviseert oplossingsgericht aan de bestuurder over het strategische en tactische financiële (meerjaren)beleid. Je hebt de regie over het opstellen van de begroting en de jaarrekening.
De manager Financiën is daarnaast adviseur van de Raad van Toezicht.
Je bent lid van het managementteam van MEE & de Wering.

Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en professionalisering van de interne financiele organisatie en bent in staat medewerkers mee te nemen in deze veranderingsprocessen, stuurt hierbij op het samen realiseren van een toegevoegde waarde voor de organisatie (met name het inrichten van tijdige, volledige en betrouwbare stuurinformatie). Ook lever je een substantiele bijdrage aan het bouwen van een datawarehouse; dashboard voor professionals, teams, regio's en de gehele organisatie.
Je bent tevens belast met de verantwoording richting interne en externe toezichthouders, zoals accountant en Raad van Toezicht.

Je bent sparringpartner en adviseur van de bestuurder en de regiomanagers voor complexere financiële zaken, je geeft oplossingsgericht gevraagd en ongevraagd advies. Je realiseert met twee assistent-controllers de contractering van onze opdrachtgevers en bevordert een duurzaam gezonde financiële positie van de regio’s en de organisatie als geheel. Je doorziet kansen en financiële risico’s voor de organisatie, je hebt een antenne voor wijzigende markt en omgevingsfactoren. Je doet mee in de onderhandelingen met opdrachtgevers over de subsidies, contractbeheer en aanbestedingen. Je verstrekt financiële sturingsinformatie, bedrijfseconomische analyses en beslissingscalculaties.


Je profiel:
Je hebt als financieel manager je sporen verdiend. Je weet hoe financieringsstromen lopen en bent een kei in het tijdig opleveren van verantwoordingsrapportages.

Je bent analytisch ingesteld en scherp in sturing op resultaat. Je hebt je als manager Financiën bewezen, hebt aanspreekbare financiële resultaten en gezonde bedrijfsvoering gerealiseerd, zonder de verbinding met de inhoud oftewel de bedoeling van het werk te verliezen (streng en duidelijk). Je doet wat je belooft.  Je kunt uitstekend plannen en deadlines zijn heilig voor jou.

Je bent dienstverlenend bij de uitvoering van de verschillende bedrijfsprocessen, bedrijfsvoering en het genereren van stuurinformatie en rapportages voor de regiomanagers, bestuur en raad van toezicht. Je bent een kritische en deskundige sparringpartner, je denkt oplossingsgericht.
Je bent samen met je team het boegbeeld voor de dienstverlening van het servicebureau. Je communiceert gemakkelijk op en met alle niveaus, je samenwerkingsgericht met de focus op resultaat. 

Je bent een stevige persoonlijkheid, een verbinder met een open stijl van communiceren. Je kunt tegen een stootje en je hebt veerkracht om bij tegenslag je eigen team en de organisatie vooruit te helpen. Je bent een peoplemanager en je deelt de visie op zelforganisatie, welke je samen met je teamleden verder ontwikkelt. Je stelt kaders, coached en faciliteert medewerkers daar waar nodig in het proces naar zelforganisatie, hierbij heb je oog voor tempo en draagvlak. Je laadt samen met jouw team de nieuwe kernwaarden: bevlogen, deskundig en effectief.

Je beschikt over een conceptueel en strategisch denkvermogen, waarmee je een bijdrage levert aan de financieel strategische vraagstukken van de organisatie. Je schakelt makkelijk tussen strategie en operatie, je denkt in kansen en mogelijkheden, maar je blijft de “schatkistbewaker”, dat is je kracht. In het MT ben je een teamspeler, waarbij iedereen weet waar je voor staat.

Je beschikt over:


Meer informatie:
MEE & De Wering is een ambitieuze organisatie, volop in ontwikkeling.
De functie wordt marktconform beloond conform de CAO Sociaal Werk, afhankelijk van opleiding en ervaring. Naast een prima salaris, een goede pensioenregeling en een ruime reiskostenregeling, biedt de CAO een aantrekkelijk Individueel Keuze Budget en een Loopbaanbudget. Dit creëert ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en individuele keuzes in secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Er wordt een in eerste instantie een contract geboden voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Een assessment maakt in de selectiefase onderdeel uit van de werving en selectieprocedure.

Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Robert van Vlijmen, adviseur van Brederijn 3.0, via 06 13 247225.

Je kunt je belangstelling voor deze functie kenbaar maken door toezending van een CV met motivatiebrief via onze website door middel van de knop 'Reageren’ bij deze vacature.
De sluitingstermijn van de werving is op 27 augustus a.s. Na deze datum zal je sollicitatie pas officieel in behandeling worden genomen. Op basis van een brieven- en CV-selectie vinden de eerste selectiegesprekken plaats op 4 september a.s. bij ons bureau. Indien je hiervoor wordt uitgenodigd, zullen wij je hierover benaderen. Een vervolgafspraak (“klikgesprek”) met de opdrachtgever is gepland op 11 september a.s., bij MEE & De Wering. Eventuele gesprekken met advies- en selectiecommissie bij de opdrachtgever staan gepland op respectievelijk 18 en 20 september 2019. Optioneel kan een casuspresentatie worden gevraagd.
Omdat deze data kort na elkaar liggen, adviseren wij nu reeds rekening te houden met deze data in je agenda.

Reageren

Helaas, u kunt niet meer reageren

Terug