Terug

19-3535 - Voor Veiligheidsregio IJsselland zoeken we een Manager HRM

Locatie

Zwolle

Organisatie:
Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) staat 7 dagen per week 24 uur per dag klaar met kennis, mensen en middelen. Zij bestrijden incidenten waar het moet, maar nog liever voorkomen en beperken ze risico’s waar het kan. Hierbij hebben zij het vertrouwen van hun veiligheidspartners en inwoners. Zij investeren in hun vakmanschap, in verbinding met hun partners en in een sterke interne binding met het vak en collega’s.

VRIJ is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Zij zijn actief in 11 gemeenten op 35 brandweerposten. Samen werken ze met circa 260 beroepsmedewerkers en 800 vrijwilligers aan de kerntaken; preventie en voorbereiding op rampen en calamiteiten en de bestrijding daarvan.

VRIJ bestaat uit de onderdelen Brandweerzorg, Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), Risicobeheersing, Incidentbestrijding, Beheer en Techniek, Vakbekwaamheid, Veiligheidsbureau en Bedrijfsvoering (Facilitair, Informatie en Automatisering, Financiën en HRM).
De teams van bedrijfsvoering werken niet alleen voor VRIJ, maar ook voor GGD IJsselland. De GGD is de gezondheidsdienst van en voor gemeenten binnen de regio IJsselland met als doel om de publieke gezondheid te versterken. Binnen de GGD werken circa 366 medewerkers en zij hebben de volgende kerntaken; Jeugdgezondheidszorg, Algemene Gezondheidszorg, Voorbereiden op rampen en crises, Maatschappelijke Zorg en Beleid & Onderzoek.

 

De functie:
Het team HRM bestaat uit 17 enthousiaste en betrokken professionals die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van personeels- en salarisgegevens, functioneel beheer van het personeelssysteem, personele zorg en advisering van het management op het gebied van HRM en organisatieontwikkeling.

Als Manager HRM kom je in dienst van VRIJ en ben je naast leidinggevende van het team volwaardig gesprekspartner voor het MT in het brede werkveld van HRM voor zowel de Veiligheidsregio als de GGD en binnen je team voor de Adviseurs HRM. Vanuit deze rol ben je de schakel tussen het MT en het team en zorg je voor de juiste informatievoorziening. Vanwege de gezamenlijke bedrijfsvoering voor zowel VRIJ als de GGD is het van belang dat de manager oog heeft voor de balans tussen beide organisaties in tijd en aandacht.
Daarnaast is het van belang de verbinding te zoeken met de andere teams binnen Bedrijfsvoering, met name met Financiën, om zo integraal het MT te kunnen adviseren.

Beide organisaties zijn verlengd lokaal bestuur en opereren in een steeds veranderende omgeving met nieuwe risico’s en maatschappelijke opdrachten. Vanuit HRM wordt een bijdrage geleverd door het management gevraagd en ongevraagd te adviseren, zodat medewerkers ingezet kunnen worden op hun kwaliteiten en klaar zijn voor huidige en toekomstige uitdagingen van de organisaties.
De basis is op orde, maar er liggen nog uitdagingen op onder andere het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, (persoonlijke) leiderschapsontwikkeling, en bij de GGD de doorontwikkeling naar zelforganiserende teams en de doorontwikkeling van de (digitale) werkprocessen. Het is de taak van de Manager HRM om ervoor te zorgen dat het energieke team zich verder kan ontwikkelen in samenhang en verbinding met beide organisaties. 

Je kunt medewerkers inspireren om het beste uit zichzelf te halen en optimaal te presteren. Dit betekent dat je je medewerkers kent, oprecht interesse hebt in dat wat hen drijft en oog hebt voor het talent van een ieder. Je kent de inhoud, stuurt op het proces en geeft leiding aan het team. Je geeft richting en ruimte, zodat je mensen verantwoordelijkheid nemen en maximaal presteren. Je daagt uit en ondersteunt in de ontwikkeling. Je hebt een duidelijke visie op het vak en de maatschappelijke ontwikkelingen en weet deze te vertalen naar beide organisaties en het team. Je bent een stevige persoonlijkheid en kunt met een overstijgende blik analyseren en handelen. Je legt makkelijk verbinding, kunt snel schakelen tussen de verschillende organisatieculturen van VRIJ en GGD en ook onder druk blijf je presteren.

Wij zoeken

 

Meer informatie:
Veiligheidsregio IJsselland is een veelzijdige, ambitieuze organisatie in ontwikkeling die zich kenmerkt door een informele en open sfeer, gericht op samenwerken en gebaseerd op vertrouwen. Zij bieden een uitdagende functie in een professioneel en gedreven team.
De functie wordt marktconform beloond, afhankelijk van opleiding en ervaring.
Naast het salaris wordt een ruim pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden geboden.
Er wordt in eerste instantie een contract geboden voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Een assessment maakt in de selectiefase onderdeel uit van de werving en selectieprocedure.
Als je geselecteerd bent, word gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Robert van Vlijmen, adviseur van Brederijn 3.0, via
06 13 247225.

Je kunt je belangstelling voor deze functie kenbaar maken door toezending van een CV met motivatiebrief via onze website door middel van de knop 'Reageren’ bij deze vacature.
De sluitingstermijn van de werving is op 14 oktober a.s. Na deze datum zal je sollicitatie pas officieel in behandeling worden genomen. Op basis van een brief- en CV-selectie vinden de eerste selectiegesprekken plaats op 22 oktober a.s. bij ons bureau. Indien je hiervoor wordt uitgenodigd, zullen wij je hierover benaderen. Een vervolgafspraak (“klikgesprek”) met de opdrachtgever is gepland op 25 oktober a.s., bij Veiligheidsregio IJsselland. Eventuele gesprekken met advies- en selectiecommissie bij de opdrachtgever staan gepland op 29 oktober 2019. Omdat deze data kort na elkaar liggen, adviseren wij nu reeds rekening te houden met deze data in je agenda.

Reageren

Helaas, u kunt niet meer reageren

Terug