21-3596 - Voor MEE & de Wering zoeken we een regiomanager (36 uur per week)

Ben jij die ondernemende manager voor MEE & de Wering?

Locatie

Alkmaar

Organisatie:
MEE & de Wering is een professionele organisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en cliëntondersteuning. Zij bieden jongerenwerk, vrijwilligerswerk en Integrale Vroeghulp. Vraagverheldering, informatie, advies en ondersteuning, dat zijn een paar voorbeelden van de diensten. Andere voorbeelden zijn ouderenwerk, (school)maatschappelijk werk, sociaaljuridische dienstverlening, onderzoek & diagnostiek.  MEE & de Wering wil het verschil maken door het realiseren van effectieve preventie: vroegtijdig signaleren, resultaatgericht handelen en daarmee erger voorkomen.
MEE & de Wering vindt het belangrijk dat iedereen, naar vermogen, kan meedoen in de samenleving. En de regie over het eigen leven krijgt en behoudt. Een samenleving waarin iedereen ertoe doet en die mensen insluit in plaats van uitsluit.
Met lef, enthousiasme en deskundigheid ondersteunen zij cliënten op ieder levensterrein zoals werk, financiën, wonen, relatie en opvoeding; “Niets is onmogelijk’!

MEE & de Wering heeft een platte organisatiestructuur met een managementteam bestaande uit vier managers primair proces, de manager financiën en één bestuurder.
Wij zoeken voor hen een nieuwe regiomanager voor de regio Noord-Kennemerland.

Bekijk hier de oproep van Rob Hartings, bestuurder

Wat ga je realiseren:
De samenleving verandert snel; zelfredzaamheid, participatie, preventie e.d. staat hoog op de agenda’s. Als regiomanager kun je vanuit MEE & de Wering in samenwerking met diverse partners (zoals gemeenten, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, welzijn en GGD) antwoord hierop geven om die betere samenleving te realiseren, Je werkt vanuit partnerschap met deze organisaties samen. Met altijd de kernwaarden van de organisatie – “deskundig, bevlogen en effectief” – als leidraad.
De teams in de regio worden gecontracteerd middels een inkoopcontract of subsidie door gemeenten. Gemeenten zijn de belangrijkste partners. Daarnaast worden afspraken gemaakt met zorgverzekeraars in het kader van de Wet Langdurige Zorg. In het sociaal domein hebben bijna alle gemeenten te maken met grote uitdagingen die van MEE & de Wering het uiterste vragen van het probleemoplossend vermogen, zowel wat betreft de cliënten/inwoners als de bedrijfsvoering.

Als regiomanager bij MEE & de Wering werk je vanuit een integrale management visie. Je bent daarbij eindverantwoordelijk voor het realiseren van de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen van je regio. Voor het slagen in deze rol is het een ‘must’ dat je beschikt over de capaciteiten om een breed netwerk op te bouwen en te onderhouden in de regio Alkmaar.
Je zorgt ervoor dat je de marktkansen in beeld hebt en je bent gericht op continuïteit, je gaat innoveren, zet samenwerkingen en allianties op en je bent verantwoordelijk voor samenwerkingsafspraken en het succesvol deelnemen aan aanbestedingsprocedures. Daarbij kijk je verder dan alleen de eigen regio, je denkt hierbij ook organisatiebreed als lid van het MT.
Je faciliteert de ingezette veranderingsprocessen, gericht op zelforganisatie en ondernemerschap van de professionals.  De organisatie is bezig met een transitie naar resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE’s) binnen de regio. Hiervoor werk je nauw samen met de managementassistente, de regiocontroller en P&O-adviseur. Je bent verantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van de begroting en het budget van de regio, legt periodiek verantwoording af aan de bestuurder en bent lid van het managementteam.

Als lid van het MT ben je medeverantwoordelijk voor de verdere professionalisering van de interne organisatie. Hier spelen een aantal zaken die tijd en aandacht vragen van het MT, zoals de harmonisatie van het primaire proces, de overgang naar Office 365 en digitalisering. Je komt niet in een gespreid bedje. Ze bouwen de organisatie opnieuw op. Met minder formatie in het servicebureau en betere dienstverlening aan het primair proces.

De regio Noord-Kennemerland is voor MEE & De Wering de grootste qua omzet en mensen.  De regio bestaat uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH) en Dijk en Waard (fusie van Heerhugowaard en Langedijk). 
De verwachte omzet in 2021 bedraagt ca € 4,0 mln. Er werken ca 37,5 fte.

Wie ben jij?
Je hebt het hart op de juiste plaats voor de doelgroep van MEE & de Wering en kan je daardoor makkelijk verbinden aan hun missie. We zijn op zoek naar een ervaren, ondernemende manager die het als een uitdaging ziet om de transformatie van het sociaal domein samen met inwoners, vrijwilligers, professionals en de diverse partners tot een succes te maken. Hierbij bied je de professionals kaders en ruimte en uitdagende doelen.
Je bent organisatiesensitief, ambitieus, hebt een hands-on mentaliteit en je bent een verbinder en bouwer. Je kunt schakelen en communiceren op verschillende (abstractie)niveaus en bent in staat om draagvlak te creëren. Daarnaast denk je in kansen en mogelijkheden, bent oplossings- en resultaatgericht en toon je initiatief. Je krijgt energie van complexiteit, bent kritisch en gaat een uitdaging niet uit de weg. Je bent in staat de professionals binnen je regio te ondersteunen en mee te nemen in de ontwikkeling van de organisatie. Je kunt hen inspireren met enthousiasme en vertrouwen in ieders kwaliteiten. Je bent een cultuurdrager.

Je hebt ervaring in het politiek-bestuurlijke werkveld en een antenne voor (politiek) gewenste oplossingen van problemen in de samenleving.
Je bent analytisch ingesteld en in staat om overzicht te houden. Je kunt jouw professionals inspireren om voor de cliënten het onderste uit de kan te halen en zichzelf te ontwikkelen. Je bent scherp in sturing op resultaat en financiën (bedrijfsmatig moet een en ander op orde, de organisatie vaart scherp aan de wind). Je hebt als ondernemend manager in het sociaal domein aanspreekbare resultaten bereikt. Je vindt het vanzelfsprekend dat uitvoering van de verschillende bedrijfsprocessen, bedrijfsvoering en het genereren van stuurinformatie door de ondersteunende diensten wordt verricht en dat je op P&O en financieel gebied een stevige en deskundige sparringpartner tot je beschikking hebt. Je bouwt met hen aan een goede samenwerking en geeft helder aan wat je van hen verwacht zodat zij hun rol als businesspartner goed kunnen invullen.
Je weet hoe een MT werkt. Bent in staat om daar een stevige partij te spelen en de verbinding te houden. Je levert een stevige bijdrage aan de koers van de gehele organisatie op strategisch niveau en realiseert die in jouw eigen regio.

Je beschikt over:

Meer informatie:
MEE & De Wering is een ambitieuze organisatie, volop in ontwikkeling en biedt arbeidsomstandigheden die veel ruimte bieden om je talenten verder te ontwikkelen. De werkdagen bepaal je grotendeels zelf in deze functie, maar het is zeker geen “negen tot vijf baan”.

De functie wordt marktconform beloond conform de CAO Sociaal Werk, afhankelijk van opleiding en ervaring. Naast een prima salaris, een goede pensioenregeling en een ruime reiskostenregeling, biedt de CAO een aantrekkelijk Individueel Keuze Budget en een Loopbaanbudget. Dit creëert ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en individuele keuzes in secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Er wordt in eerste instantie een contract geboden voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Een assessment maakt in de selectiefase onderdeel uit van de werving en selectieprocedure.

Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Robert van Vlijmen, adviseur van Brederijn 3.0, via 06 13 247225.

Je kunt solliciteren door je CV en motivatiebrief te uploaden via onze website door middel van de knop 'Reageren’ bij deze vacature.
De sluitingstermijn van de werving is op 19 mei a.s. Na deze datum zal je sollicitatie pas officieel in behandeling worden genomen. Op basis van een brief- en CV-selectie vinden de eerste selectiegesprekken plaats op 25 mei 2021 bij ons bureau. Indien je hiervoor wordt uitgenodigd, zullen wij je hierover benaderen. Een eventuele vervolgafspraak: gesprekken met selectie- en adviescommissie bij MEE & De Wering staat gepland op 28 mei a.s. Omdat deze data kort na elkaar liggen, adviseren wij nu reeds rekening te houden met deze data in je agenda.

 

NB: in onze werving- en selectieprocedures volgen wij de richtlijnen van het RIVM om de verspreiding van het COVID-19 virus terug te dringen. Dit betekent dat de geplande gesprekken eventueel plaatsvinden door middel van videobellen.

Reageren

Helaas, u kunt niet meer reageren

Terug