21-3604 - Voor Timon zoeken we een Programmamanager

Geloof jij dat zorg aan kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen echt beter kan – dichtbij, passend en snel?En heb jij als verandermanager het creatief en verbindend vermogen om dat onder een nieuw label uit te voeren?

Locatie

midden van het land

Organisatie
Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Zij richt zich al meer dan 30 jaar op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.
Timon kiest positie dichtbij jongeren, dichtbij school, in de wijk. Hulp verloopt via reguliere routes, maar ook via buurt- en wijkteams en onderwijs-zorgprogramma’s. De organisatie werkt volgens de principes van zelforganisatie en zelfsturende teams. Timon heeft een Raad van Bestuur en kent een Raad van Toezicht model.

Je christelijk geloof verbinden met je professionele inzet? Dat kan bij Timon! Iedereen kan een beroep doen op Timon, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging. Met ruim 600 bevlogen medewerkers werkt Timon in een groot deel van Nederland. Er zijn ruim 300 vrijwilligers en ruim 900 pleeggezinnen actief binnen Timon.
Timon innoveert en groeit. Denkt in kansen en zet graag een stapje extra. Dat is voor haar vanzelfsprekend, daar worden zij om herkend. Meer informatie over de organisatie kun je vinden op: www.timon.nl

 

Wat ga je doen?
Je bent binnen de organisatie als “lokale zorgondernemer” verantwoordelijk voor adequate zorg aan cliënten, de veiligheid en het welzijn van cliënten en een goed en effectief werkklimaat voor medewerkers en vrijwilligers.

De programmamanager is verantwoordelijk voor het opzetten van een nieuw lokaal label voor de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo begeleiding en toegang in een gemeente in het midden van het land.
Doelstelling van de opdracht is de transformatie binnen het Jeugddomein daadwerkelijk vorm te geven: thuis nabij, integraal, doen wat nodig is, weinig regeldruk en in partnerschap met de gemeente. De transformatie vraagt allereerst een transitie van de huidige situatie naar een nieuw zorglandschap en het realiseren van zorgcontinuïteit. Dit betekent dat er een uitvoeringsorganisatie moet worden opgebouwd en doorontwikkeld in samenwerking met de gemeente.

De programmamanager is resultaatverantwoordelijk voor deze eenheid binnen Timon. Dat resulteert in een tevreden opdrachtgever, gezonde bedrijfsvoering en financiële huishouding en een goed werkklimaat. Dit vereist een bijzondere afstemming met de interne organisatie, maar ook goede afstemming met alle onderaannemers en ketenpartners. Hij/zij is functioneel verantwoordelijk voor ingeleend personeel en werkt nauw samen met de onderaannemers. Binnen de nieuw op te zetten organisatie is de programmamanager bevoegd beslissingen te nemen binnen de beleidskaders van de organisatie en geldende wet- en regelgeving. Uitdaging hierbij is de ‘eigen medewerkers’ te blijven verbinden aan de Timon organisatie en hen vanuit hun waarden te laten werken, in verbinding met de samenwerkingspartners.

Je bent verantwoordelijk voor:

  1. de accountrelaties met de gemeente en onderaannemers in de regio
  2. de lokale (zelforganiserende) teams waardoor de dienstverlening optimaal verloopt binnen de kaders van de organisatie
  3. al het nodige om goede en betaalbare zorg in de gemeente te faciliteren
  4. de cultuur en identiteit van Timon in de eigen teams.

Je geeft leiding aan een programmateam dat de opdracht realiseert en doorlopend innoveert. De programmamanager ontvangt hiërarchisch en functioneel leiding van de Raad van Bestuur. Je geeft leiding aan de teams in het werkgebied. Je participeert in diverse interne en externe overleggen met de gebiedsmanagers van Timon.

Wie ben jij?
Je hebt het hart op de juiste plaats voor de doelgroep van Timon en kan je daardoor makkelijk verbinden aan hun missie en visie. We zijn op zoek naar een ervaren, ondernemende verandermanager die het als een uitdaging ziet om deze transformatie binnen het Jeugddomein en Wmo-domein te realiseren en samen met inwoners, vrijwilligers, professionals en de diverse partners tot een succes te maken.

Je bent overtuigend in je visie op verregaand normaliseren van de hulp aan inwoners, en hebt affiniteit met de inhoud daarvan. Je bent een verbinder die samenwerkt binnen en buiten de opdracht. Je bent organisatiesensitief, ambitieus, hebt een hands-on mentaliteit en je bent een verbinder en bouwer. Je kunt schakelen en communiceren op verschillende (abstractie)niveaus en bent in staat om draagvlak te creëren. Je bent analytisch ingesteld en in staat om overzicht te houden. Je bent scherp in sturing op resultaat en financiën waarbij je de kwaliteit van de dienstverlening niet uit het oog verliest. Daarnaast denk je in kansen en mogelijkheden, bent oplossings- en resultaatgericht en toon je initiatief en creativiteit. Je krijgt energie van complexiteit, bent kritisch en gaat een uitdaging niet uit de weg. Je bent in staat de teams/ professionals binnen je organisatie-eenheid te ondersteunen en mee te nemen in de ontwikkeling van de organisatie. Je kunt hen inspireren met enthousiasme voor en vertrouwen in ieders kwaliteiten.

Bij Timon geef je je geloof handen en voeten. Je maakt het onderscheid dankzij jouw manier van initiatief nemen, stevige persoonlijkheid en organisatie sensitiviteit. Met jouw talent, voeg jij als programmamanager waarde toe aan het leven van een ander. Dat is de basis.
Verder breng je mee:

Meer informatie:
Timon is een groeiende organisatie, volop in ontwikkeling en biedt arbeidsomstandigheden die veel ruimte bieden om je talenten verder te ontwikkelen.
De functie wordt marktconform beloond conform de CAO Jeugdzorg, afhankelijk van je kennis en ervaring.

Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Robert van Vlijmen, adviseur van Brederijn 3.0, via
06 13 247225.
Je kunt je belangstelling voor deze functie kenbaar maken door toezending van een CV met motivatiebrief via onze website door middel van de knop 'Reageren’ bij deze vacature. Een assessment maakt in de selectiefase onderdeel uit van de werving- en selectieprocedure.
De sluitingstermijn van de werving is op 13 september a.s. Na deze datum zal je sollicitatie pas officieel in behandeling worden genomen. Op basis van een brief- en CV selectie vinden de eerste selectiegesprekken plaats op 22 september a.s. bij ons bureau. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zullen we je hierover benaderen. Eventuele vervolgafspraak met de selectiecommissie bij de opdrachtgever staan gepland op 27 september a.s. Omdat deze data kort na elkaar liggen, adviseren wij nu reeds rekening te houden met deze data in de agenda.

 

NB: in onze werving- en selectieprocedures volgen wij de richtlijnen van het RIVM om de verspreiding van het COVID-19 virus terug te dringen. Dit betekent dat de geplande gesprekken eventueel plaatsvinden door middel van videobellen.

 

Reageren

Helaas, u kunt niet meer reageren

Terug