12-0020 - Twee leden Raad van Toezicht (portefeuille Onderwijs) - Christelijke Onderwijs Groep (afgerond)

Locatie

Ede (GLD)

Inleiding

De stichting Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden (COG) vormt het bestuur van het Arentheem College, ROC A12 en Contractonderwijs, bekend als Training en Advies (T&A).

Het onderwijsaanbod bestaat uit een praktijkschool, mavo (plus), havo, atheneum, gymnasium (plus), (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs, educatie en vavo.

De commerciële activiteiten verlopen via ROC A12 Training & Advies.

De locaties bevinden zich in Arnhem, Barneveld, Ede, Huissen, Veenendaal, Velp en Wageningen.

Profiel

Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt het volgende verwacht:

In het kader van een goede spreiding van deskundigheden binnen de Raad van Toezicht, worden voor de onderhavige vacature, in aanvulling op het bovenstaande, de volgende specifieke eisen gesteld:

Stichting COG kent haar Raad van Toezicht een brancheconforme vergoeding toe.

Leden van de raad ontvangen € 4.000 per jaar.

Meer

Stichting COG laat zich in onderhavige werving- en selectieprocedure bijstaan door bureau Diemen & Van Gestel.

Uw CV vergezeld van een motivatiebrief kunt u vóór 8 december toezenden aan: Diemen & Van Gestel, t.a.v. Drs. Monique Brummans.

De voorselectie vindt plaats vóór 21 december. Voordracht van kandidaten aan de benoemingsadviescommissie vindt plaats in de week van 14 tot 18 januari 2013.

De benoemingsvergadering is op 6 februari 2013.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug