13-0038 - ICT-coördinator 'kennisbank' - Netwerk Notarissen (afgerond)

Locatie

Baarn

Inleiding

Netwerk Notarissen is het grootste samenwerkingsverband van Notarissen in Nederland van circa 160 zelfstandig gevestigde notariskantoren met meer dan 600 juristen. Om bij Netwerk Notarissen aangesloten te zijn moeten zij aan hoge, aantoonbare kwaliteitseisen voldoen. Zij studeren samen en onderzoeken ook nieuwe juridische mogelijkheden.

Het samenwerkingsverband biedt haar leden een platform waarbinnen professionele ervaringen kunnen worden uitgewisseld, kennis wordt gedeeld en bevorderd. Netwerk Notarissen streeft naar een eigen en sterke positie in de markt, in gezamenlijkheid maar ook lokaal.

Services voor de notariskantoren:

Vanuit Baarn ondersteunt Netwerk Notarissen met een team van ongeveer 30 medewerkers de aangesloten notariskantoren op het gebied van vakinhoud, opleidingen, marketing, kantoororganisatie en automatisering. Een deel van het team vormt het Notarieel kenniscentrum (NKC).

Functieomschrijving

Het Notarieel kenniscentrum fungeert als vakinhoudelijk sparringpartner van de (kandidaat-) notarissen. De nieuwste inzichten die binnen het samenwerkingsverband worden opgedaan worden ingezet om de (kandidaat-)notaris in de uitoefening van zijn/haar professie maximaal te ondersteunen.

Dit wordt onder meer samengebracht in de kennisbank die in de afgelopen 11 jaar van het bestaan van Netwerk Notarissen is gevormd en waarvan de aangesloten kantoren dagelijks intensief gebruik maken. De kennisbank ondersteunt het volledige proces in de notariële praktijk en bestaat uit aktenmodellen, middelen om de werkstroom te ondersteunen, vak-inhoudelijke notities etc. Deze modellen, met alle specificaties die hieraan inherent zijn, worden ook omgezet naar goed toepasbare geautomatiseerde intelligente tekstproducties (akten en adviezen). De organisatie en het onderhoud van deze databank valt onder verantwoordelijk-heid van de algemeen coördinator kennisbank.

De ict-coördinator 'kennisbank' begeleidt het proces van het ontstaan van modellen en de implementatie daarvan in een kennisgebaseerd systeem. In dit proces is een scherp juridisch oog en accuratesse gecombineerd met een goede ICT-kennis, onontbeerlijk.

Gedacht wordt aan een kandida(a)t(e) met ca. 5 tot 10 jaar recente notariële werkervaring.

De ict-coördinator kennisbank werkt nauw samen met de algemeen coördinator kennisbank.

De functie valt direct onder de Juridisch Directeur.

Profiel

Meer

Diemen & Van Gestel verricht de voorselectie en draagt potentieel geschikte kandidaten voor aan de opdrachtgever.

De voorselectie en eindselectie vinden plaats vóór 15 mei 2013.

Stuur uw CV en motivatiebrief vóór 11 april naar Diemen & Van Gestel t.a.v. drs. Monique Brummans, directeur via onze website.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug