13-0064 - Lid Raad van Toezicht - Greenpeace Nederland (afgerond)

Locatie

Amsterdam

Inleiding

Greenpeace is een internationale milieuorganisatie die door onderzoek, overleg en acties werkt aan een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu. Greenpeace heeft kantoren in 28 landen of regio's, die alle zelfstandige juridische eenheden zijn; Duitsland, Nederland en Engeland zijn daarvan de grootste. Overal ter wereld stelt Greenpeace milieuproblemen aan de kaak en zoekt en stimuleert de organisatie oplossingen daarvoor. Greenpeace doet onderzoek, overlegt met bedrijven en overheden en voert actie. De acties van Greenpeace zijn dikwijls opzienbarend en altijd geweldloos.

Voor uitgebreidere informatie, zie de website www.greenpeace.nl en de jaarverslagen van de organisatie.

 

Een volledig functieprofiel kunt u hieronder downloaden.

Functieomschrijving

Het interne toezicht – conform de Code Wijffels (de Code voor Goed Bestuur bij goede-doelenorganisaties) – is belegd bij de Raad van Toezicht (RvT).

 

De RvT heeft tot taak het toezicht houden op het beleid en de uitvoering daarvan door het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Greenpeace-organisatie. Dit toezicht gebeurt zowel preventief als achteraf. De RvT fungeert ook als adviseur van en klankbord voor de bestuurder en het management. De RvT stelt ook de arbeidsvoorwaarden vast van de directeur-bestuurder en beoordeelt jaarlijks haar functioneren. De RvT bestaat statutair uit maximaal zeven personen.

Profiel

Een (voormalig) ondernemer met financiële (bedrijfsvoerings-) affiniteit en ervaring; tevens lid van de Auditcommissie.

 

Algemene eisen voor de Raad van Toezicht:

In het verlengde van de taken, verantwoordelijkheden en gekozen uitgangspunten, wordt van de Raad en zijn (afzonderlijke) leden in algemene termen verwacht:

- ontwikkelingen rond het werkterrein van Greenpeace (milieu en duurzaamheid inclusief het beleidsmatig en strategisch denken daarover);

- actuele ontwikkelingen rond het soort “bedrijfsactiviteiten” zoals campagnes en acties van Greenpeace.

Meer

Beschikbaarheid ca. 15 dagen per jaar

Geen vaste vergoeding/wel reis- en onkostenvergoeding.

 

Uw belangstelling voor de functie kunt u kenbaar maken door het toezenden van uw CV vergezeld van een motivatiebrief. U kunt deze vóór 20 januari 2014 toezenden aan Diemen & Van Gestel, t.a.v. drs. Monique Brummans, directeur. Voor eventuele nadere informatie: tel. 0346-354 354.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug