14-0074 - Voorzitter Raad van Toezicht - Amarant Groep (afgerond)

Locatie

Tilburg

Inleiding

De Amarant Groep biedt in zijn geheel, gedurende de gehele levensloop van een cliënt, begeleiding en behandeling aan mensen met een (ernstig) verstandelijke beperking, een licht verstandelijke -beperking of autisme (normaal begaafd). Recent is hieraan toegevoegd de zorgverlening voor mensen met een lichamelijke beperking, een meervoudige beperking en een niet aangeboren hersenletsel door het samengaan met Pauwer.

De Amarant Groep (ruim 5000 medewerkers en ca. € 250 miljoen omzet) omvat vier merknamen:

Amarant: is er voor mensen met een verstandelijke beperking. Met een eigen plek om te wonen, een baan of zinvolle dagbesteding, vrijetijdsactiviteiten en een sociaal netwerk. Amarant is er voor jonge kinderen en het gezin waarin het kind leeft, voor jongeren, volwassenen en ouderen.

Idris: is een specialistisch behandelcentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met (zeer) complex gedrag. Idris biedt behandeling, ook als het nergens anders meer gaat. Zij zijn er voor die cliënten die door hun verstoorde gedrag overal vastlopen: thuis, op school, op het werk en in de vrije tijd.

Dr. Leo Kannerhuis Brabant: Het Dr. Leo Kannerhuis is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met autisme, normaal begaafd. De doelstelling is het op gang helpen en brengen van een vastgelopen ontwikkeling bij een mens met autisme.

Pauwer: Pauwer biedt zorg op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking, een meervoudige beperking of met niet-aangeboren hersenletsel. Bij wonen en logeren, dagbesteding en naschoolse opvang en ambulante hulpverlening.

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht bestaat uit de voorzitter en 7 leden (waarvan één lid buiten-statutair).

De huidige voorzitter zal per juni 2014 aftreden. Per die datum zal de nieuwe voorzitter aantreden.

Amarant Groep heeft zich weten te positioneren als een betrouwbare kwaliteitspartner van goede naam en faam.

De diverse fusies en uitbreidingen zijn succesvol geïntegreerd in de organisatie Amarant Groep; de kwaliteit van zorg en dienstverlening is hoog; de financiële positie is stevig en de contacten met regionale samenwerkingspartners constructief.

Toch beleeft ook Amarant Groep spannende tijden aangezien de financiering van zorg aan grote veranderingen onderhevig is. De precieze gevolgen zijn, zoals voor vele andere collega-organisaties, echter nog niet bekend.

Van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht wordt, mede gelet op deze ontwikkelingen en de enorme belangen die spelen, verwacht dat zij zeer goed met elkaar samenwerken in een sfeer van professionaliteit; zakelijkheid; transparantie; vertrouwen en ‘samen de schouders eronder’. De sfeer tussen beiden is zeer constructief.

Wat wordt van u als voorzitter verwacht?

Meer

Uw belangstelling voor de functie van Voorzitter Raad van Toezicht kunt u kenbaar maken door het toezenden van uw CV vergezeld van een motivatiebrief.

U kunt deze vóór 5 april 2014 toezenden aan Diemen & Van Gestel, t.a.v. drs. Monique Brummans, directeur.

Voor eventuele nadere informatie kunt u haar telefonisch benaderen: 0346-354354

Een uitgebreide profielschets kunt u hieronder downloaden.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug