15-0107 - Lid Raad van Toezicht - Stichting Kinderopvang Oegstgeest (afgerond)

Locatie

Oegstgeest

Inleiding

Stichting Kinderopvang Oegstgeest verzorgt de opvang van circa 1500 kinderen in negen kindercentra in Oegstgeest. SKO biedt kinderdagopvang, voor-, tussen- en naschoolse opvang, vakantieopvang en peuteropvang. Met een omzet van € 4,8 miljoen per jaar en 65 FTE aan medewerkers is zij een middelgrote organisatie. De organisatie profileert zich als een wijkgerichte, flexibele maatschappelijke onderneming.

SKO is een financieel gezonde organisatie met een uitstekende reputatie.

Er heerst een goede sfeer, waarin kwaliteit, vertrouwen en loyaliteit hoog in het vaandel staan. Ouders ervaren een grote mate van toewijding en steun.

Dit neemt niet weg dat er nog vele uitdagende strategische-, tactische- en operationele opgaven liggen voor de komende tijd. Voorbeelden hiervan zijn:

De organisatie wordt bestuurd door een directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht ziet toe op het gevoerde beleid, stelt jaarlijks de begroting en de jaarrekening vast, benoemt de directeur, besluit over fusie, juridische samenwerking, ingrijpende wijzigingen in organisatiestructuur, de aard van de activiteiten en het pedagogisch beleid.

De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal 5 leden. De Raad vergadert zes keer per jaar met de directeur. Daarnaast voert de Raad één keer per jaar overleg met de Ondernemingsraad en de Oudercommissie.

De bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in de statuten en de werkwijze in een reglement. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 3 jaar waarna zij eenmaal herbenoembaar zijn.

De Governance Code Kinderopvang vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van SKO functioneert als een deskundig en collegiaal team.

Zich bewust van haar taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, is de raad sparringpartner van de bestuurder. Deze jaren staan in het teken van transitie.

SKO is een financieel gezonde organisatie in een krimpende markt. Dat vraagt om vernieuwing en financiële waakzaamheid.

In de Raad van Toezicht zijn de volgende deskundigheden vertegenwoordigd: bestuur en toezicht; strategie; pedagogiek-jeugdzorg-educatie; financiën/ bedrijfsvoering; personeel en organisatie; vastgoed.

Profiel

Meer

Diemen & Van Gestel ondersteunt SKO in de procedure. Voordracht van kandidaten aan de selectiecommissie vindt plaats op 9 en/of 11 maart 2015 in de avond.

Het opvragen van referenties maakt deel uit van de procedure.

Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief ontvangen wij graag vóór 16 februari, t.a.v. drs. Monique Brummans, Directeur.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug