15-0112 - Lid Raad van Commissarissen - Kabelnoord (afgerond)

Locatie

Dokkum

Inleiding

Kabelnoord is eigendom van 5 gemeenten: Kollumerland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ameland en Schiermonnikoog en voorziet Noordoost Friesland van televisie, breedband internet en telefonie. Ongeveer 22.000 klanten hebben een tv-abonnement, 14.000 klanten gebruiken daarnaast de kabel voor internet en 10.000 klanten bellen ook via de kabel. Er zijn ook zakelijke klanten aangesloten op het netwerk; zij gebruiken het voor datacommunicatie, telefonie en internet. Bij Kabelnoord werken circa 35 mensen. De omzet bedraagt € 11 miljoen. Het bedrijf is zeer solide, winstgevend en solvabel. Kabelnoord gaat over op een volledig glasvezelnetwerk zodat men ook in de toekomst aan de vraag kan voldoen. In het kader van de verdere verglazing van het netwerk worden in deze jaren veel aansluitingen omgezet naar glasvezel. Ook de verder afgelegen gebieden zullen de komende jaren worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. Hoewel deze aansluitingen in beginsel onrendabel zijn, neemt Kabelnoord hierin haar maatschappelijke rol.

Functieomschrijving

Expertise: Management in (telecom en internet-)techniek

De Raad van Commissarissen bestaat tot op heden uit vertegenwoordigers van de aandeelhoudende gemeenten. Eind 2014 is door de AvA besloten dat er in 2015 een volledig onafhankelijke nieuwe RvC wordt samengesteld. Leden van de RvC mogen geen binding meer hebben met de aandeelhoudende partijen: deze laatsten zijn immers al vertegenwoordigd in de AvA.

De nieuw samen te stellen RvC bestaat uit tenminste drie personen. Twee leden worden benoemd op voordracht van de RvC en één lid op voordracht van de AvA. De voorzitter wordt uit hun midden gekozen. Benoeming vindt plaats voor 4 jaren met de mogelijkheid van twee maal herbenoeming.

De samenstelling van de RvC als geheel dient in overeenstemming te zijn met de omvang, rol en ambitie en cultuur van de onderneming en zo divers mogelijk te zijn qua achtergrond, leeftijd, geslacht en ervaring. De Raad vertegenwoordigt visie, kennis en ervaring op de volgende gebieden:

In opdracht van de RvC en de AvA zijn wij op zoek naar 3 kandidaten met de volgende profielen:

1. Openbaar bestuur en politiek

2. Financiën: ervaring bij vennootschappen of andere grote rechtspersonen

3. Werkveld bedrijf: managementervaring in (telecom en internet-)techniek

Profiel

Profieleisen alle leden:

Voorzittersprofiel:

De voorzitter draagt zorg voor de organisatie van het toezicht houden en bedenkt, binnen de statutaire kaders en in samenspraak met de overige leden van de Raad, de wijze waarop het toezicht zal worden uitgevoerd. Vervolgens ziet hij/zij toe op de implementatie van het gekozen systeem en bestuurt -in samenspraak met de Raad en waar nodig de directie - de informatievoorziening. Bewaakt de formele besluitvorming en de kwaliteit van de genomen besluiten.

Naast de toezichthoudende taak staat de Raad de directeur-bestuurder als adviseur ter zijde. Als adviseur denkt de Raad inhoudelijk mee over bepaalde thema’s.

De voorzitter van de Raad bewaakt de adviserende rol van de Raad en voorkomt dat de Raad zich mengt in het bestuur.

Meer

Diemen & Van Gestel ondersteunt Kabelnoord in deze procedure en verricht de voorselectie van kandidaten. Daarna vindt voordracht plaats aan de selectiecommissies van de RvC respectievelijk de AvA. Het opvragen van referenties maakt deel uit van de procedure.

Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, ontvangen wij graag vóór 9 maart, t.a.v. drs. Monique Brummans, Directeur.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug