16-0183 - Directeur Bedrijfsvoering - Stichting Dianet (afgerond)

Locatie

Utrecht

ALGEMEEN

Dianet is hét kennis- en expertisecentrum op het gebied van dialyse. Door oog en oor te hebben voor de patiënten kan Dianet hen zo breed mogelijk ondersteunen om de nierfunctievervangende therapieën in te passen in hun levensstijl.

Patiënten willen zo zelfstandig mogelijk leven. De patiënt kan de regie in eigen handen nemen: met Dialyse à la Carte heeft de patiënt de maximale keuzevrijheid in behandelmethoden. Dianet wil vanuit een persoonlijke benadering van haar patiënten een optimale bijdrage leveren aan het bevorderen van de gezondheid en de kwaliteit van leven, passend bij de levensstijl.

De kernactiviteit van Dianet is het in de regio Utrecht en Amsterdam aanbieden van het totale scala aan nierfunctievervangende behandelingen: van basiszorg tot intensieve zorg waaronder de actieve en passieve centrumhemodialyse (inclusief nachtelijke centrumhemodialyse), predialyse, kinderdialyse, ziekenhuisdialyse (klinische dialyse, acute dialyse en ferese) en thuisdialyse, zowel peritoneale dialyse als hemodialyse. Dianet biedt verder landelijk thuishemodialyse inclusief nachtelijke thuishemodialyse met partner of solo aan, voor zowel Dianet-patiënten als patiënten van 45 contractziekenhuizen.

Dianet is een categoraal ziekenhuis en wordt ingedeeld als Zelfstandig Dialysecentrum. De statutaire hoofdvestiging bevindt zich in Utrecht. De gemiddelde bezetting bedraagt zo’n 250 fte medewerkers. De omzet bedraagt ca. € 32 miljoen. De organisatie heeft een gezonde financiële positie.

INTERNE ORGANISATIE

Dianet is een platte organisatie met de zorgeenheid als kleinste organisatorische eenheid.

De (eenhoofdige) Raad van Bestuur is integraal verantwoordelijk voor de organisatie. Bij afwezigheid wordt de RvB waargenomen door de medisch directeuren van de RVE’s (West en Oost) en/of de directeur bedrijfsvoering.

In Utrecht is er één medisch directeur verantwoordelijk voor de hemodialyse (HD), peritoneale dialyse (PD) en thuishemodialyse (THD). In Amsterdam is er één medisch manager voor HD en een medisch manager voor PD. Voor beide locaties is er één zorgmanager. Eén medisch specialist is samen met de zorgmanager, verantwoordelijk voor de integrale aansturing van de thuishemodialyse.

 

In de komende periode zullen de volgende thema’s bepalend zijn voor de Dianet-organisatie:

PROFIEL DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING

De Directeur Bedrijfsvoering vormt samen met de medisch directeuren van de RVE’s en de bestuurder de directie van Dianet. Binnen de directie bent u medeverantwoordelijk voor het formuleren van het (strategisch) beleid van Dianet. Daarnaast geeft u, op een transparante wijze, leiding aan de eenheid Bedrijfsvoering. U bent eindverantwoordelijk voor het totaal van de dienstverlening plus het beleid en de strategie van de eenheid Bedrijfsvoering. Hieronder is begrepen: financiële bedrijfsvoering, P&O, ICT, Inkoop, Service & Support en programmamanagement t.b.v. strategische projecten.

Bij Bedrijfsvoering werken ca. 45 medewerkers, dagelijks aangestuurd door 5 managers.

De Directeur bedrijfsvoering valt hiërarchisch direct onder de Raad van Bestuur.

Kernactiviteiten:

Resultaatverantwoordelijkheid:

Kennis en ervaring:

Competenties:

ARBEIDSVOORWAARDEN:

Het maximum bruto jaarsalaris , inclusief vakantietoeslag, bedraagt ca. € 111.000 (FWG 80).

De feitelijke hoogte van het salaris zal afhankelijk zijn van de zwaarte van de kandidaat.

Het betreft een fulltime (36 uur per week) dienstverband.

PROCEDURE

Deze procedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel.

SOLLICITEREN

Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 19 september toezenden aan drs. Monique Brummans, Directeur. Voor eventuele vragen: Monique Brummans 0346-354354.

 

Soesterberg, september 2016

 

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug