16-0184 - Bestuurder - De Gelderhorst (afgerond)

Locatie

Ede

Algemeen

De Gelderhorst is een stichting die huisvesting, verzorging, verpleging en diensten verleent aan oudere Doven en zich inzet om de positie en de cultuur van doven te borgen.

Het is een financieel gezonde organisatie en heeft een unieke positie als cultuurdrager van de oudere Doven in Nederland. De Gelderhorst is hét expertisecentrum op het gebied van de oudere Dove medemens zowel nationaal als internationaal. Haar netwerk is dan ook landelijk én internationaal.

Met circa 185 medewerkers/ ca. 90 fte geeft de Stichting De Gelderhorst invulling aan haar specialistische dienstverlening. De Dove medemens staat centraal: niet alleen ten aanzien van cliënten maar tevens bij medewerk(st)ers. Zo beheerst het voltallige personeel de Nederlandse Gebarentaal en heeft men een bewuste keuze gemaakt om een substantieel deel van de arbeidsplaatsen in te vullen met Dove/slechthorende medewerkers. Momenteel bedraagt dit 30 procent.

De stichting heeft een omzet van ruim € 8 miljoen en een gezonde financiële positie. De Gelderhorst biedt 60 plaatsen verzorgingshuiszorg, 13 plaatsen verpleeghuiszorg, 2 plaatsen tijdelijke opname/logeren/palliatief en 81 plaatsen zelfstandig wonen aan. De bewoners komen uit het hele land. Daarnaast worden er een dagrecreatieproject aangeboden aan 60 Dove inwoners die zelfstandig wonen in de gemeente Ede en omliggende regio.

Plaatselijk, regionaal, landelijk en internationaal heeft De Gelderhorst bekendheid en een uitstekende reputatie. Als expertisecentrum op het gebied van oudere Doven wordt De Gelderhorst geraadpleegd door een diversiteit aan stakeholders.

Interne organisatie

Er is een situatie gecreëerd waarbij de interne organisatie wordt aangestuurd door een directeur en 5 afdelingshoofden: Personeel & Organisatie; Administratie; Dienstverlening; Interne communicatie, training en advies; Externe communicatie en PR. Binnen de afdelingen functioneren diverse teams.

De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, heeft overleg met de Cliëntenraad en Ondernemingsraad en heeft de Afdeling Financiën en de Specialist Ouderengeneeskunde onder zich. In de staf van de bestuurder functioneren verder nog het bestuurssecretariaat en de Clëntenraadondersteuner.

Deze structuur stelt de bestuurder in de gelegenheid zich een substantieel deel van zijn/haar tijd te richten op de strategische ontwikkelingen en strategische externe contacten (Ministerie, zorgverzekeraars, gemeente, collega-instellingen, verhuurder, internationale contacten etc.).

De bestuurder

De huidige bestuurder heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en zal begin 2017 vertrekken.

Onder zijn leiding heeft De Gelderhorst een enorme ontwikkeling doorgemaakt: zowel kwantitatief als kwalitatief. De nieuwe bestuurder zal kunnen voortborduren op een mooie nalatenschap.

Het huidige concept van De Gelderhorst is tot nu toe succesvol gebleken. Gelet op de lange wachtlijst en de opbouw van de Dovenpopulatie in Nederland wordt verwacht dat De Gelderhorst nog lang zal kunnen voortbestaan. Het concept van De Gelderhorst zal wel opnieuw geijkt moeten worden op haar toekomstbestendigheid. De volgende generatie ouderen, ook de ouder wordende Dove medemens, verandert en de ouderen van de toekomst hebben mogelijk andere, aanvullende wensen, ideeën en behoeften.

Bestuurlijke opdracht

Wat wij van u vragen

Profieleisen

Bijzonderheden

Bij De Gelderhorst beheersen cliënten en medewerk(st)ers de Nederlandse Gebarentaal. Van u wordt verwacht dat u bereid bent zich deze eigen te maken. De Gelderhorst organiseert intern een opleiding.

In de selectieprocedure is voorzien in een geschiktheidstoets op uw potentie om zich de Gebarentaal eigen te maken.

Arbeidsvoorwaarden 

Het maximum bruto jaarsalaris all-in bedraagt € 98.000 (WNT Klasse I Verplegings- of Verzorgingshuis/ Instelling voor Gehandicaptenzorg).

Het betreft een fulltime functie van 36 uur per week (minimaal 4 dagen).

Procedure

Deze procedure wordt begeleid door Diemen & Van Gestel.

Informatie over de Doven en de Dovencultuur

Er bestaan diverse informatiebronnen via websites, boeken en tijdschriften. Een paar suggesties:

Solliciteren

Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 24 oktober toezenden aan drs. Monique Brummans, Directeur.

Voor eventuele vragen: Monique Brummans 0346-354354 of info@diemenenvangestel.nl

 

Soesterberg, oktober 2016

 

 

 

 

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug