17-0203 - Directeur Watersysteem en Waterveiligheid - Waterschap Vallei en Veluwe (afgerond)

Locatie

Apeldoorn

Ontwikkelend waterschap

Waterschap Vallei en Veluwe is een moderne organisatie die zich met lef ontwikkelt. Veerkrachtig reageren op verandering is zowel op gebied van het water als de organisatie de uitdaging. In de koers van het waterschap staan de komende jaren de volgende kernwaarden centraal: Verbindend, Duurzaam, Digitaal, Professioneel en Wendbaar.

Zowel het bestuur als de organisatie hebben “Water als Partnerschap” hoog in het vaandel en streven naar sociale en technische innovatie. Doel hiervan is een hoogwaardige dienstverlening/samen-werking te kunnen waarborgen en continue verbetering van de uitoefening van de waterschapstaken én het waterschapswerk betaalbaar te laten zijn.

Profieltypering

Als directielid bent u in de eerste plaats samen met de andere directieleden verantwoordelijk voor de totale organisatie. Samen de organisatie toekomstgericht maken is uw belangrijkste taak. Doel- en procesgericht werken, het zijn van een partner - netwerkorganisatie en organisch veranderen zijn belangrijke kenmerken van de huidige fase.

Wij zoeken iemand met een frisse kijk op en kennis van veranderen. U dient een inspirerende, richtinggevende en verbindende leider te zijn, die in staat is op moderne wijze van buiten naar binnen te werken en vroegtijdige betrokkenheid te stimuleren. Als directeur bent u een boegbeeld van de organisatie en ontleent u uw gezag aan deskundigheid, aandacht en voorbeeldgedrag.

Daarnaast is affiniteit met de waterwereld en kennis van ontwikkelingen in de samenleving op het gebied van natuur, stad, landelijk gebied en bedrijfsleven een pré.

DIRECTEUR (Watersysteem en Waterveiligheid)

Door recente wijzigingen binnen de directie is de vacature ontstaan van directeur met primaire verantwoordelijkheid voor de organisatie en als specifieke aandachtsvelden Watersysteem en Waterveiligheid.

U maakt onderdeel uit van het driehoofdig directieteam, samen met de secretaris-directeur en de directeur die als specifieke aandachtsvelden Waterketen en Stedelijk Water heeft.

Binnen de directie bent u mede verantwoordelijk voor de koers en ontwikkeling van de organisatie en u bent opdrachtnemer van het bestuur en opdrachtgever / leidinggevende aan de organisatie voor de programma’s waterveiligheid en watersysteem landelijk gebied. U legt directe verantwoording af aan de dijkgraaf en werkt nauw samen met het college van dijkgraaf en heemraden. Overige taken binnen de directie worden op basis van competenties, ervaring en beschikbare tijd flexibel verdeeld.

Profieleisen directeur

Met het oog op de gewenste evenwichtige verhouding man/vrouw binnen de directie gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke collega.

Arbeidsvoorwaarden

De functie betreft een fulltime dienstverband (36 uur per week) en is gewaardeerd in schaal 16 SAW Bruto jaarsalaris, inclusief Individueel Keuze Budget, maximaal ca. € 111.000.

Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

PROCEDURE

Deze procedure wordt begeleid door Diemen & Van Gestel.

Tijdpad:

Solliciteren

Uw CV, vergezeld van een motivatiebrief kunt u vóór 14 juni 2017 toezenden aan drs. Monique Brummans, directeur. Voor eventuele vragen: Monique Brummans 0346-354354 of info@diemenenvangestel.nl.

 

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug