18-0249 - Hoofd Mens en Ontwikkeling - Kinderopvang Humanitas (afgerond)

veranderkundig - denkkracht én executiekracht - trackrecord

Locatie

Vught

KINDEROPVANG HUMANITAS  -  HOOFD MENS EN ONTWIKKELING (M/V)

 

veranderkundig -  denk- én executiekracht -  trackrecord in modern HR-management

 

Kinderopvang Humanitas

 

Kinderopvang Humanitas is één van de grootste maatschappelijke aanbieders van kinderopvang, met kinderdagverblijven en centra voor peuter- en buitenschoolse opvang door heel Nederland. Iedere dag krijgen duizenden kinderen van nul tot dertien jaar de ruimte om zichzelf te zijn, te ontdekken wat ze leuk vinden en van groei tot bloei te komen. Met een afwisselend aanbod in een veilige en vertrouwde omgeving. Zo’n 2.500 professionals werken dagelijks samen met meer dan 20.000 kinderen. Zij worden ondersteund en gefaciliteerd door 175 medewerkers vanuit de regiokantoren en het servicecentrum (gevestigd in Vught en Heerlen). De omzet bedraagt € 100 miljoen.

De medewerkers van Kinderopvang Humanitas geven elke dag met hoofd, hart en handen vorm en inhoud aan haar missie: optimale ontwikkeling voor elk kind door, vanuit haar pedagogische kracht, de lokale cirkel van alle partijen rondom kind en ouders te versterken.

Kenmerkend is de hoge kwaliteit. Investeringen zijn gericht op het verder ontwikkelen en uitbreiden van de dienstverlening gericht op kindontwikkeling. Kinderopvang Humanitas is, door haar omvang en positie, ook betrokken bij de brede ontwikkeling van de kinderopvang in Nederland. Door kennis te delen, krachten te bundelen en een betere samenleving te realiseren op lokaal niveau: vóór en dóór kinderen. De kracht en expertise van een grote organisatie ten dienste van een lokaal aanbod.

 

Mens en Ontwikkeling

 

Kindontwikkeling is de kerncompetentie van Kinderopvang Humanitas. In lijn hiermee heeft ook de ontwikkeling van de eigen medewerkers en de organisatie volop aandacht, met als belangrijkste thema’s:

Deze 4 thema’s worden aangestuurd door de Raad van Bestuur en een programmateam.

De organisatieverandering, die onderdeel uitmaakt van de nieuwe strategie, is in 2017 in gang gezet. Deze vraagt nu en de komende jaren veel aandacht van het hoofd Mens en Ontwikkeling, die tevens medeverantwoordelijk is voor het programma Organisatieontwikkeling.

 

De afdeling Mens en Ontwikkeling

 

Het hoofd Mens en Ontwikkeling valt rechtstreeks onder de Raad van Bestuur en maakt deel uit van het kernteam, bestaande uit de Raad van Bestuur, de regiodirecteuren en de stafhoofden.   

De afdeling Mens en Ontwikkeling bestaat uit 16 medewerkers: 6 HR adviseurs (centraal/decentraal), de beleidsadviseur, de manager van de eigen academie, de projectleider HR, 6 medewerkers personeelsadministratie en de management assistent.

In het kader van de versterking van de regio’s zullen de medewerkers van de afdeling in toenemende mate regionaal beschikbaar en actief zijn. De afdeling is zich aan het ontwikkelen van een overwegend uitvoerende beheersmatige afdeling naar een afdeling die zowel strategisch-beleidsmatig als tactisch en operationeel de organisatie pro-actief en optimaal bedient.
De transitie van een centraal gestuurde afdeling in Heerlen naar een meer decentraal functionerende afdeling moet de komende jaren meer vorm en inhoud krijgen.

Het hoofd Mens en Ontwikkeling geeft vorm aan dit proces en zorgt voor de verbinding met de doelstellingen van de organisatie.

 

Profiel hoofd Mens en Ontwikkeling

 

U heeft een sleutelrol in het vormgeven van de organisatieontwikkeling, vanuit uw rol inspireert en adviseert u de Raad van Bestuur, het management en de afdeling Mens en Ontwikkeling in dit proces. Geeft mede leiding aan het bouwen aan een toekomstbestendige organisatie waarin de kindontwikkeling en de medewerkersontwikkeling vloeiend op elkaar aansluiten: practice what you preach.

Kent de ontwikkelingen en (wettelijke en pedagogische-) kaders in de sector kinderopvang en onderwijs of maakt zich deze snel eigen. Vertaalt deze ontwikkelingen gemakkelijk en adequaat naar de consequenties voor mens en organisatie. Laat de dienstverlening van de afdeling hier optimaal op aansluiten. Stuurt de afdeling Mens en Ontwikkeling vakkundig en op basis van vertrouwen aan en stimuleert de medewerkers zich verder te ontwikkelen.

 

Functie-eisen

Persoonlijkheid en competenties

Arbeidsvoorwaarden

 

Bij aanvang een aanstelling van 1 jaar die, bij goed functioneren, na het eerste jaar wordt gevolgd door een vaste aanstelling. Maximum bruto jaarsalaris, inclusief vakantietoeslag, ca. € 95.000 op basis van een 36-urige werkweek. De arbeidsvoorwaardenregeling is gebaseerd op de CAO Kinderopvang. Het pensioen is ondergebracht bij PFZW. Mogelijkheid tot gebruik van een collectieve ziektekostenverzekering. Leaseauto.

Standplaats Vught en Heerlen (één dag per week).   

 

Procedure

 

De selectieprocedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel.

Solliciteren

 

Kinderopvang Humanitas laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 6 augustus 2018 via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Monique Brummans, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354.        

 

 

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug