18-0299 - Twee leden Raad van Commissarissen - Woningcorporatie Wetland Wonen (afgerond)

Voorzitter met ‘volkshuisvestelijk hart’ en Huurdercommissaris met volkshuisvestelijk / welzijn / zorg - profiel

Locatie

Vollenhove

ALGEMEEN

Wetland Wonen ( = WW ) is een woningcorporatie, gevestigd in Vollenhove in de Kop van Overijssel en heeft als doel om goede en betaalbare woningen, nu en in de toekomst, te bieden voor ieders woonwensen, met name voor mensen die hier vanuit hun eigen financiële en sociale omstandigheden niet zelf in kunnen voorzien. Met ruim 3.000 woningen in de gemeenten Zwartewaterland, Steenwijkerland en Zwolle, biedt WW keus aan alleenstaanden, ouderen, mensen met een zorgvraag en gezinnen. Wetland Wonen verwacht de komende jaren te groeien naar ca. 3.400 woningen. WW is een maatschappelijk organisatie met 36 betrokken medewerkers (28 FTE).

Wetland Wonen wil:

  1. Staan voor kwaliteit en betaalbaarheid van het wonen in het werkgebied.
  2. Aansluiten bij de woonwensen en bijbehorende (financiële) mogelijkheden van de klantgroepen.
  3. Samen met anderen, staan voor de combinatie van wonen en zorg in het werkgebied, waarbij WW zich vooral richt op het realiseren en beheren van (zorg-gerelateerd/maatschappelijk) vastgoed.
  4. Staan voor de leefbaarheid van de wijken en buurten, waarbij het motto is “schoon, heel en veilig”.

DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

De RvC bestaat uit vijf personen, onder wie de voorzitter. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen WW en staat het bestuur met raad ter zijde. De Raad:

Van ieder lid wordt verwacht dat hij/ zij voldoende tijd en aandacht heeft voor de vervulling van zijn/ haar functie binnen de Raad.

 

TWEE NIEUWE LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Op korte termijn ontstaan twee vacatures, waarvan één als voorzitter (per 1 februari 2019).

 

DE VOORZITTER

De voorzitter is een representatief persoon met natuurlijk gezag, die personen en geledingen weet te verbinden met een ‘volkshuisvestelijk hart’. Hij/zij ziet toe op het volgende:

 HUURDERCOMMISSARIS met volkshuisvestelijk /welzijn / zorg - profiel

 Naast de algemene profieleisen (zie profielschets) wordt van dit lid het volgende verwacht:

Dit lid van de Raad van Toezicht zal worden benoemd op voordracht van de Huurdersvereniging ‘Zwartewaterwiede’. De Huurdersvereniging is betrokken bij het proces van werving en selectie.

Het op voordracht van de Huurdersvereniging te benoemen lid zal, samen met de zittende ‘huurdercommissaris’, het contact met de Huurdersvereniging onderhouden en twee maal per jaar een bestuursvergadering bijwonen.

 

WAT WIJ VRAGEN

PROCEDURE

Deze procedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel.

U kunt uw interesse voor de functie van voorzitter of lid van de Raad van Commissarissen kenbaar maken door uw CV, vergezeld van een motivatiebrief, vóór 28 september via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toe te zenden aan drs. Wilbert de Kroon, Directeur.

Voor eventuele vragen kunt u hem telefonisch benaderen: 0346-354354.

 

De selectieprocedure kent de volgende planning:

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug