19-0346 - Chief Information Officer (CIO) - Isala klinieken (afgerond)

Locatie

ZWOLLE

Chief Information Officer (CIO) Dienst Informatie & ICT

 

 

De afdeling/Het Specialisme

Isala is een topklinisch ziekenhuis, waar alles draait om het geven van hoogwaardige zorg aan mensen. Patiënten zijn bij Isala te gast en beleven vaak zware, emotionele tijden. Dat geldt ook voor hun familie en vrienden. Vanzelfsprekend biedt Isala professionele medische zorg, maar Isala wil er ook voor mensen zijn, met aandacht en medeleven. Isala biedt naast basisvoorzieningen voor de patiënten uit de regio, hooggespecialiseerde zorg van academisch niveau. Hart- en neurochirurgie, dialyse, stamcel- en beenmergtransplantaties zijn hier voorbeelden van. Isala wil een vooraanstaand ziekenhuis zijn op het gebied van kwaliteit. Niet alleen waar het medische en verpleegkundige zorg betreft, maar ook qua logistiek, service en veiligheid.

 

Strategie voor de komende jaren

Isala is een ziekenhuisorganisatie met vijf locaties in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde.

De strategie van Isala is er op gericht het topklinische segment te versterken door centralisatie van complexe zorg en toename van haar adherentiegebied. Daarnaast wil Isala de zorg voor chronisch zieken - waar mogelijk - dichter bij de patiënt organiseren. Deze verschuivingen in de zorg zijn mogelijk door innovatie van zorg, en wel zodanig dat de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft of zelfs verbetert. Via innovatie zoekt Isala naar vraaggestuurde kwalitatief hoogwaardige oplossingen die toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk, een daadwerkelijke ketenaanpak mogelijk maken en kostenbeheersend zijn.

 

Kern/doel van de functie

Informatie en Technologie worden als belangrijk gezien en ervaren binnen Isala. Het primaire proces vertrouwt/ wil vertrouwen op een robuuste ondersteuning ten behoeve van hun werkprocessen. Op dit punt zijn verbeteringen noodzakelijk. Ook in het realiseren van strategische ambities speelt Informatie & Technologie een belangrijke rol. Zo zet Isala vol in op Connected  Care om tweede lijnszorg op afstand aan te kunnen bieden. Informatietechnologie speelt hierbij nadrukkelijk een belangrijke rol.

 

Het huidige, hoge niveau van ICT-dienstverlenging, het recent geïmplementeerde EPD en de ambities voor de toekomst resulteren dus in een uitdagende mix van een volle projectenkalender en de noodzakelijke aandacht voor de instandhouding van huidige voorzieningen. De reikwijdte betreft zowel meer infrastructurele projecten, doorontwikkeling van het EPD, ConnectedCare en Intelligence projecten.

De druk op de uitvoering en de continue verandering heeft als keerzijde dat investeringen in onder andere behoeften-management onder eindgebruikers minder aandacht heeft gekregen. Investeringen in tijd en aandacht zijn nodig om het gesprek tussen de gebruikers-, zorgorganisatie en de ICT organisatie te professionaliseren.

 

In overleg met de gebruikers- en zorgorganisatie de juiste keuzes maken en zorgen voor het afronden en borgen van de verandering in de staande organisatie vormen een tweetal kernelementen van een professionele ICT organisatie en daarmee tot het verantwoordelijkheidsdomein en uitdaging van de CIO.

 

De functie CIO

De CIO is binnen de huidige organisatie integraal verantwoordelijk voor de Dienst Informatie & ICT. Hij / zij valt hiërarchisch onder en rapporteert aan de betrokken portefeuille houder van de Raad van Bestuur. Belangrijke partners zijn de recent ingevulde functies van CMIO en CNIO als onderdeel van de heringerichte Informatiemanagement organisatie, waarin beide een belangrijke rol spelen in het Dagelijks Bestuur van Informatie & ICT. De CIO onderhoudt in- en externe contacten op strategisch en tactisch niveau.

De dienst Informatie & ICT omvat de volgende afdelingen / teams:

Isala is voornemens de structuur van de afdeling te wijzigen en meer nadruk te leggen op het strategisch/tactisch informatiemanagement vanuit de dienst.

 

De CIO  werkt nauw samen met de CMIO, de CNIO, de COO / lid RvB en de vz RvB als portefeuillehouder Innovatie. Daarbij is de CIO  verantwoordelijk voor alle organisatieaspecten die de inzet van ICT inclusief Informatiemanagement voor het ziekenhuis met zich meebrengt.

 

Taken en activiteiten

De opdracht aan de CIO is om in de komende jaren de volgende doelen te realiseren:

Het Profiel

Functie eisen:

 

Competenties en vaardigheden

 

Het aanbod

 

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en afhankelijk van kennis en ervaring. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor één jaar. Vanzelfsprekend bestaat de intentie bij gebleken geschiktheid om dit dienstverband voort te zetten voor onbepaalde tijd.

 

Interesse

Isala laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel. Paul Fouarge van Diemen & Van Gestel begeleidt de wervings- en selectieprocedure. Hij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte (in-en externe kandidaten) bij Diemen & Van Gestel in Soesterberg. Vervolgens zullen de Curricula Vitae van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd en zullen enkele kandidaten voor de selectiegesprekken worden uitgenodigd.

Op de website van Diemen & Van Gestel is tevens de uitgebreide vacaturetekst te vinden.

 

Een assessment en een drijfveren test maken deel uit van de procedure.

Er worden in het eindstadium van de selectieprocedure van benoembare kandidaten referenties ingewonnen.

 

Je CV, vergezeld van een motivatiebrief, kun je vóór 17 juni via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. ing. Paul Fouarge, Directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

 

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug