19-0352 - Innovatiemanager Living Labs (V/M) - Stichting Medical Delta (afgerond)

kansen zien - versnellen – verbinden - resultaten boeken

Locatie

Delft

De organisatie

 

Stichting Medical Delta brengt drie gerenommeerde universiteiten, Delft, Leiden en Rotterdam en twee universitair medische centra, het LUMC en Erasmus MC, hogescholen, overheden, bedrijven, zorginstellingen en andere partijen in Zuid-Holland samen.

De missie van Medical Delta is om technologische oplossingen voor duurzame zorg te realiseren.

De activiteiten vinden vooral plaats in en rondom de universiteitssteden Delft, Leiden en Rotterdam die internationaal een zeer sterke reputatie hebben op het gebied van life science & healthcare technology.  Stichting Medical Delta bestaat uit een klein kernteam van professionals. De organisatie wordt bestuurd door een tweehoofdige directie en kent een Raad van Toezicht.

Inhoudelijk wordt Medical Delta bijgestaan door een wetenschappelijke raad en een maatschappelijke raad. 

 

Medical Delta 2.0

 

Om te komen tot duurzame technologische oplossingen voor de gezondheidszorg, wil Medical Delta het aanwezige potentieel in Zuid-Holland nog beter benutten.

Medical Delta is in 2019 een groot wetenschappelijk programma gestart.

Ruim 250 wetenschappers werken de komende jaren in 13 verschillende consortia samen aan technologische oplossingen voor duurzame zorg. Door samenwerking met de vier hogescholen in Zuid-Holland, zorginstellingen, bedrijven en de lokale en regionale overheid, wordt vanuit dat wetenschappelijke fundament de brug geslagen naar de toepassing in de praktijk en vice versa. 

De doelstelling voor komende vijf jaar is dat deze onderzoeksprogramma’s groeien in omvang en excellentie én technologische oplossingen voor duurzame zorg realiseren. Zo geeft Medical Delta een enorme impuls aan de life sciences & health-sector in Zuid-Holland en in Nederland als geheel.

 

Living Labs

 

Versnelling van innovatie realiseert Medical Delta onder meer via de zogenaamde Medical Delta Living Labs. In de Living Labs werken hogescholen, universiteiten, zorginstellingen en bedrijven samen om innovaties met eindgebruikers in de praktijk te testen.

Medical Delta kent op dit moment vijf living labs:

 

Over de innovatiemanager

 

Medical Delta heeft de randvoorwaarden voor slagkracht en succes in huis, zowel wetenschappelijk inhoudelijk, bestuurlijk als innovatief. Versnelling van innovatie via onder meer de Living Labs is cruciaal om haar ambities te realiseren. Er zijn 4 innovatiemanagers die dit proces trekken en coördineren.

Het doel van de functie van innovatiemanager is tweeledig:

  1. Het aanjagen en concretiseren van samenwerking tussen de participanten in het wetenschappelijk programma én bedrijfsleven, overheden, zorginstellingen en eindgebruikers.
  2. Het versnellen van innovaties via onder meer de Medical Delta Living Labs.

Je coördineert Medical Delta Living Labs, zet nieuwe Living Labs op samen met hogescholen en zorginstellingen en faciliteert een of meerdere wetenschappelijke programma’s. Je ontwikkelt en realiseert publiek private consortiumprojecten die met impact bijdragen aan het ontwikkelen, testen en valideren van medisch technologische producten en diensten voor duurzame zorg. Je signaleert en benut actief kansen, onder andere voor publiek-private financiering van Medical Delta (research) projecten. Je onderhoudt, vernieuwt en vergroot het publiek private netwerk met ondermeer kennisinstellingen, bedrijven, zorginstellingen en fondsen.

 

Functie-eisen

 

Persoonlijkheid

 

Arbeidsvoorwaarden

 

Het betreft een functie voor 32-40 uur per week. Aanstelling voor een jaar met, bij goed functioneren, uitzicht op een vast dienstverband. Geen inhuur of ZZP-er.

Bruto jaarsalaris, op fulltime basis (40 uur) en inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, maximaal € 85.000. Inschaling afhankelijk van ervaring en expertise. 

 

Procedure

 

 

Solliciteren

 

Stichting Medical Delta laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel in de persoon van drs. Monique Brummans. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u tot 12 augustus 2019 via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Monique Brummans, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354 of 06-50204993.

 

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug