20-0426 - Voorzitter Directie MBO College Zuidoost (ROC van Amsterdam-Flevoland) (afgerond)

inclusiviteit als vanzelfsprekend – kennis van onderwijs – grootstedelijke ervaring

Locatie

Amsterdam

Over ROC van Amsterdam - Flevoland

Het ROC van Amsterdam - Flevoland verzorgt middelbaar beroepsonderwijs op vier niveaus binnen veertien onderwijsdomeinen. Het ROC van Amsterdam biedt ruim 300 verschillende opleidingen aan en het ROC van Flevoland zo’n 130 opleidingen. Het middelbaar beroepsonderwijs wordt op de verschillende mbo-colleges gegeven. Het ROC van Amsterdam - Flevoland heeft bij elkaar 12 mbo-colleges in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp, Hilversum, Almere en Lelystad. Het ROC biedt onderwijs aan 36.000 MBO studenten, 3.300 leerlingen in het Voortgezet Onderwijs en 6.500 deelnemers aan overige educatie (waaronder inburgering en volwassenen). Bij het ROC werken in totaal ca. 3.000 medewerkers.

Het ROC van Amsterdam – Flevoland is een onderwijsorganisatie waar ruim 180 nationaliteiten iedere dag welkom zijn en samen leren, ook van elkaars verschillende achtergronden. Voor iedereen geldt hetzelfde respect en elke collega draagt bij aan de ontwikkeling van leerlingen en studenten voor de inclusieve Nederlandse samenleving.

Om goed onderwijs te geven is het onderwijs op de mbo-colleges kleinschalig georganiseerd, een student heeft voornamelijk te maken met de afdeling waar zijn of haar opleiding onderdeel van is. Het ROC van Amsterdam – Flevoland kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs met veel aandacht voor de student. We streven elke dag naar het allerbeste onderwijs. Iedereen is welkom en draagt bij aan de ontwikkeling van studenten. We leren van elkaars achtergronden, gaan mee met de ontwikkelingen in de maatschappij en vernieuwen waar nodig. Dit doen we in een sfeer van vertrouwen en op elkaar kunnen bouwen. Van prettig en respectvol met elkaar samenwerken. Kijken waar het beter kan en dat vervolgens ook doen. Want ook dat hoort bij een organisatie die overal de beroepspraktijk ademt.

MBO College Zuidoost

MBO College Zuidoost is het college van kansen. Een school voor iedereen; van entree tot niveau 4. Opleidend voor de arbeidsmarkt of doorstroom naar het HBO.  Er is een sterke verbondenheid met dit stadsdeel, de bewoners en de bedrijven. Deze variëren van een lokale ondernemer tot toonaangevende multinationals. Het aanbod van beroepsopleidingen is breed. Van economische en ICT-opleidingen tot opleidingen voor uniform-beroepen. De studenten komen uit alle windstreken en het college ligt midden in een druk zakencentrum. De focus ligt ook op ondernemen: het ontwikkelen van ondernemende vaardigheden zit in het onderwijscurriculum verweven. Er is ruimte voor nieuwe verhalen, kansen bieden, inclusief leren denken en vooral ook doen. Op MBO College Zuidoost werken ca. 300 medewerkers, die zich samen inzetten voor ruim 3.700 studenten.

Zowel het onderwijzende als het ondersteunende personeel levert een bijdrage aan het onderwijs: iedereen wordt aangespoord om kansen te zien en te benutten voor goed onderwijs. Zoveel mensen, zoveel verschillen, zoveel talenten. Dit vanuit de overtuiging dat een grote verscheidenheid bijdraagt aan creatievere oplossingen, ideeën en inzichten. We denken en handelen daarbij inclusief: ons vraagstuk is het goed inzetten van ieders uniekheid van de student als ook van de medewerker.

De school is zeven dagen per week open. Op zaterdag en zondag openen het Weekend College en de IMC Weekend School in ons gebouw hun deuren voor extra onderwijsondersteuning aan leerlingen uit het basis- en het voortgezet onderwijs.

De functie

Samen met de directeur bedrijfsvoering vormt de directievoorzitter de directie van het mbo-college. Daarnaast maak je deel uit van het managementteam van ROC van Amsterdam – Flevoland. De voorzitter geeft integraal leiding aan het college, levert een bijdrage aan onderwijsinnovatie en de visie- en strategievorming ROC-breed.

Naast directievoorzitter ben je ook domeinregisseur van de sector Handel en Ondernemen voor het ROC van Amsterdam – Flevoland.

Als strategisch (lijn)manager heb je ervaring opgedaan in het (MBO-)onderwijs en vraagstukken op het gebied van sociale inclusie in verbinding met het onderwijs. Je bent goed bekend met de grootstedelijke problematiek en hebt ervaring met/bent woonachtig in de Randstad. Het leggen en onderhouden van contacten met politieke/maatschappelijke bestuurders en het bedrijfsleven is voor jou vanzelfsprekend.

De opdracht

De koers van het college is gezet: een school voor iedereen, een ondernemend college van kansen met een nauwe verbinding met het stadsdeel Zuidoost, de organisaties en bedrijven. De basis hiervoor is onze overtuiging van gelijkwaardigheid, dat iedereen telt, elke discipline draagt bij én is er voor het onderwijs aan onze studenten.

De opdracht is om de bestaande lijn te versterken en de eerste positieve resultaten verder uit te bouwen. Dit vraagt een verdere verduurzaming van ons bestaande netwerk en het versterken en verbreden van het portfolio van Zuidoost naar eventueel andere stadsdelen. Belangrijk daarbij is dat iedereen wordt gewaardeerd om wie hij of zij is, wordt gerespecteerd en gehoord en zich er thuis voelt!

Het college is succesvol, heeft een groeiend aantal studenten en kent een hoge medewerkers- en studenttevredenheid. Ook de onderwijsinspectie is positief. Het behouden/continueren hiervan is belangrijk.

Het Koersplan en onze highlights onder succes geven de richting en ambitie voor de toekomst, maar is nog niet tot in de haarvaten door vertaald in ons dagelijks handelen, onderwijsontwikkeling. Dat vraagt van de voorzitter een oprechte interesse in onze studenten en medewerkers, aandacht en waardering voor het versterken en stimuleren van kansen, zodat onze studenten als zelfbewuste burgers kunnen doorstromen naar werk en/of vervolgopleiding.

Je hebt aantoonbare ervaring met onderwijsinnovaties . Daar hoort bij ruimte bieden aan experimenten in het kader van onderwijsontwikkeling en kansen voor studenten. Dit vraagt ook om het aanboren van additionele financiering voor innovatie en het stimuleren van onderwijsontwikkeling. Het college Zuidoost is al ruimschoots bezig met tal van innovaties. Het gaat om het duurzaam bestendigen en doorontwikkelen van de bestaande innovatiekracht. Kortom: koersvast zijn en in een mooie flow blijven. Met een goed oog voor een gezonde en realistische portfolio.


Persoonlijkheidsprofiel

Als communicatief sterke netwerker stuur je vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid, ook als dit een lange adem vraagt. Dit betekent dat je het managementteam van het mbo-college een grote mate van autonomie geeft en gedeeld leiderschap stimuleert. Het betekent ook aandacht voor het versterken van het zelfbewustzijn van studenten en medewerkers. Een goede samenwerking met de Studenten- en Ondernemingsraad hoort daarbij. Je bent benaderbaar voor iedereen en als boegbeeld zorg je voor verbinding binnen- en buiten het mbo-college. Daarbij adem je uit dat er altijd kansen zijn ook als er veel hindernissen te nemen zijn. Je biedt ruimte, stimuleert en stuurt daadkrachtig als dat nodig is.

Competenties

Visie en strategisch inzicht 
Je beschikt over een scherp analytisch vermogen en hebt een heldere en vernieuwende visie op de toekomst. Je kijkt vanuit een helikopterview naar toekomstige ontwikkelingen.

Verandervaardigheid
Je kunt in samenwerking met jouw medewerkers en collega’s de visie verwoorden in een strategisch meerjarenplan en deze adequaat vertalen in operationele doelen. Je draagt verantwoordelijkheid voor de realisatie van deze doelen. Je kunt veranderprocessen initiëren, overzien en op een positieve manier afronden.

Coachend leidinggeven
Je realiseert een goede coaching en begeleiding van studenten en medewerkers. Je spreekt je medewerkers aan als professional, geeft hen vanuit vertrouwen ruimte en stuurt op resultaten. Je draagt zorg voor een inspirerende en sociale sfeer in het mbo-college waarbij je medewerkers stimuleert hun talenten te ontwikkelen.

Je bent een zichtbare en verbindende leider die stuurt vanuit de basis-kernwaarden van het ROC: Betrouwbaar, Aandacht, Ambitie, Prettig en Daadkrachtig.

Diversiteit en inclusie

Door het multiculturele karakter van de omgeving en de school is diversiteit en inclusie vanzelfsprekend. Dit impliceert dat studenten, medewerkers en leidinggevenden het natuurlijke vermogen hebben om hiermee om te gaan. Je beschikt daarom over competenties die hierbij ondersteunend zijn zoals: inlevingsvermogen, luisteren en vragen stellen, nieuwsgierig en omgevingsbewust zijn, een open mind, flexibiliteit, zelfreflectie en assertiviteit.

Meer dan alleen goede voorwaarden

De werkwereld om je heen verandert continu. Daarom zetten wij vol in op je ontwikkeling. Trainingen, opleidingen, workshops… wat jij nodig hebt, maken wij mogelijk. Daarnaast kun je rekenen op prima arbeidsvoorwaarden:

Procedure (nog definitief vast te stellen)

Deze procedure wordt begeleid door Diemen & Van Gestel.

Solliciteren

ROC van Amsterdam – ROC van Flevoland laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 31 augustus 2020 via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Monique Brummans, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354 of 06-50204993.            

 

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug