20-0448 - Lid Raad van Commissarissen - ROBA Holding BV (afgerond)

Deskundigheid ICT – Ervaring in het bedrijfsleven

Locatie

IJsselstein

Over Roba

Het Nederlandse onafhankelijke familiebedrijf Roba Holding B.V., opgericht in 1937, heeft haar hoofdkantoor in IJsselstein (U).

 

De Roba Groep is actief in de metaalindustrie en is gevestigd in 6 landen met 12 bedrijven, verdeeld in twee divisies:

 

KBM Affilips Divisie: een van de grootste en meest veelzijdige producenten ter wereld van hoogwaardige voorlegeringen op basis van aluminium, koper, nikkel, zink en lood.

Productielocaties in Delfzijl, Oss en Tienen (België)

 

Roba Metals Divisie:

Roba is een robuust, financieel gezond en winstgevend bedrijf met een omzet van ca. Euro 800.000.000 en ca. 650 medewerkers.

 

 

Belangrijke thema’s voor de komende periode zijn:

Governance structuur

 

ROBA is 100% familiebezit. Aandeelhouders van ROBA Holding BV zijn meerdere certificaathouders, allen familieleden. De belangen van de aandeelhouders worden behartigd door de STAK (Stichting Administratie Kantoor).

 

Directie

 

De statutaire directie wordt gevormd door drie directeuren, die de dagelijkse leiding hebben.

De directie fungeert nadrukkelijk als cultuurdrager van de organisatie en ademt in alles het karakter van het bedrijf: open, eerlijk, flexibel, diepgaande kennis, professionaliteit, en resultaatgerichtheid.

 

Raad van Commissarissen

 

De RvC functioneert ten behoeve van ROBA Holding BV en alle bij Roba betrokken belanghebbenden binnen en buiten de onderneming. De commissarissen leveren, door het uitoefenen van een adviserende en toezichthoudende rol, hun bijdrage aan de koers van ROBA Holding B.V. De taak van de commissaris is het toezicht houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken van ROBA Holding B.V. en de met haar verbonden ondernemingen. De commissaris is een sparringpartner voor de directie en aandeelhouders. 

Commissarissen zijn onafhankelijk in denken en doen. Daarnaast is de RvC verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. De RvC opereert onafhankelijk en kritisch. Bij de samenstelling van de RvC wordt gestreefd naar een mix aan kennis en ervaring. Er is een balans tussen ervaring en affiniteit van RvC-leden enerzijds en de specifieke Roba organisatie en cultuur anderzijds. Ieder lid van de raad is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de organisatie te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico’s die daarbij worden gelopen.

 

Vacature

 

Per 1 juni 2021 ontstaat de vacature van Lid Raad van Commissarissen met:

Kwalificaties die voor elk lid van de RvC gelden zijn:

Benoemingstermijn

 

De commissaris wordt benoemd voor een periode van 4 jaar met mogelijkheid tot herbenoeming. Definitief aftreden vindt plaats in het jaar waarin de commissaris de leeftijd van 72 jaar bereikt.

 

Vergoeding en tijdsbesteding

 

Leden van de RvC ontvangen een marktconforme vergoeding.

De geschatte tijdsbesteding bedraagt, inclusief voorbereiding, circa 80 tot 100 uur per jaar.

 

Tijdpad

 

Solliciteren

 

ROBA Holding BV laat zich in deze procedure ondersteunen door Diemen & Van Gestel.

Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 6 januari 2021 via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Monique Brummans, directeur.

Voor eventuele vragen: 0346-354354/ 06-50204993.     

 

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug