21-0459 - Twee leden Raad van Commissarissen - deltaWonen (afgerond)

1. Commissaris ‘Klant en Wonen’ (huurdercommissaris) 2. Commissaris ‘Vastgoed en Financiën'.

Locatie

Zwolle

  

WERVINGSPROFIEL
Twee leden Raad van Commissarissen Woningcorporatie Stichting deltaWonen, Zwolle
Profiel 1: ‘Klant en Wonen’(huurdercommissaris)
Profiel 2: ‘Vastgoed en Financiën’

 

De organisatie 

Eén karakteristiek woord voor deltaWonen: ambitie. deltaWonen is de eerste woningcorporatie die het lef had om, al vanaf 2009, duurzaamheid als leidend principe te kiezen. De corporatie gaat voorop in het creëren van sterke, circulaire en inclusieve buurten. De kernwaarden ‘professioneel, respectvol, verbindend en verrassend’ stromen door de aderen van de medewerkers.
Centraal staan betaalbare woningen voor mensen met een smalle beurs en een gezond leefklimaat. Een thuis voor iedereen is hét fundament voor groei en geluk. ‘Groei en Geluk’  is ook de titel van het koersplan van de corporatie.
In de gemeenten Zwolle, Kampen en Oldebroek verhuurt en beheert deltaWonen circa 15.000 woningen voor zo’n 40.000 bewoners. In goede samenwerking met de drie gemeenten, de collega-woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties zorgt deltaWonen voor de leefbaarheid in de wijken. De huurders zijn tevreden over hoe deltaWonen acteert.
De corporatie heeft grote ambities als het gaat om nieuwbouw, beheer en renovatie van de vastgoedportefeuille. De regio Zwolle staat aan de vooravond van een nieuwe schaalsprong en gaat fors groeien. De vraag naar sociale huurwoningen blijft stijgen. Hier willen mensen graag wonen, werken en leven. In de komende tien jaar wil deltaWonen minimaal 2.250 woningen bouwen.
Bij deltaWonen werken circa 200 medewerkers. Goed werkgever- en werknemerschap staan hoog in het vaandel. De ontwikkeling van de medewerkers, werkplezier, zingeving, leiderschap en eigen verantwoordelijkheid krijgen bijzondere aandacht. deltaWonen is een financieel gezonde organisatie.

 

De Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen ( =RvC ) vervult zijn kerntaken: werkgever, toezichthouder, sparring partner. De relatie met de bestuurder en de organisatie is constructief en plezierig. De RvC staat de bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad terzijde.
De RvC heeft naast de drie wettelijke taken een vierde kerntaak gedefinieerd: in verbinding staan met interne en externe stakeholders, om te weten en gevoel te hebben bij wat er leeft onder de stakeholders. De sfeer binnen de RvC valt te omschrijven als: open, integer, met aandacht voor elkaar en de organisatie, niet competitief, respectvol, een goede benutting van ieders deskundigheid. Er wordt gewerkt in een ontspannen sfeer en vooral ook met (werk)plezier.
De RvC is divers samengesteld en competent in het toezicht houden. De leden van de Raad zijn zelfkritisch en spreken elkaar aan, ook buiten de jaarlijkse zelfevaluatie. De RvC volgt de Governance Code en hanteert een intern toetsingskader. Alle leden zijn lid van de VTW.

Vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn begin 2022 van een tweetal commissarissen zoekt de RvC nieuwe leden voor de volgende profielen:

 

Voor beide profielen geldt: je bent een stevige, betrokken persoonlijkheid en in staat om onafhankelijk te oordelen. Je vraagt door, verwoordt standpunten goed en kernachtig en kunt deze onderbouwen. Je staat open voor de visie en inzichten van de andere leden en gaat daarover de dialoog aan. Je bent kritisch en uitdagend op de inhoud, verbindend en respectvol in de relatie.
Je bent bekend met de verschillende governance rollen van de RvC. Je bent open, kan goed op jezelf reflecteren en je kan omgaan met feedback. Last but not least: je hebt humor en relativeringsvermogen.
Voor minimaal één van beide posities geldt dat regionale binding wordt gevraagd.
Voor de RvC-leden geldt een algemeen profiel.

 

Lid Raad van Commissarissen / ‘Klant en Wonen’ / huurdercommissaris

Voor het profiel ‘Klant en Wonen’ zoekt de RvC een kandidaat die:

Gevraagde competenties:

Een uitgebreide profielschets is hier te downloaden.

 

 

Lid Raad van Commissarissen / ‘Vastgoed en Financiën’

Voor het profiel ‘Vastgoed en Financiën’ zoeken we een kandidaat die:

 

Gevraagde competenties:

Een uitgebreide profielschets is hier te downloaden.

 

Honorarium 

De bezoldiging van RvC-leden is volgens de VTW-beroepsregel. De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een tweede termijn, waarbij de RvC een rooster van aftreden heeft vastgesteld. 

 

Solliciteren

De selectieprocedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 8 maart 2021 via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Wilbert de Kroon, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354.  

Voordat de benoeming plaats kan vinden, beoordeelt de Autoriteit Woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun beoordelingskader (te vinden via deze link).

 

 

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug