21-0470 - Lid fusie-Raad van Commissarissen Woningstichting St. Joseph & Woningver. Nederweert (afgerond)

Profiel ‘HRM, bestuurlijk/juridisch’

Locatie

Nederweert

WERVINGSPROFIEL 

 

In verband met voorgenomen fusie:
Lid Raad van Commissarissen (V / M) Woningstichting St. Joseph en Woningvereniging Nederweert
Profiel ‘HRM, bestuurlijk/juridisch’

 

De organisatie 

Woningvereniging Nederweert (WVN) en Woningstichting St. Joseph (WSJS) hebben zich voorgenomen te fuseren in juli 2021. De fusiecorporatie zal als rechtsvorm een vereniging zijn, de naam van de fusieorganisatie is nog niet bekend.

Er ontstaat een corporatie met een sterke lokale binding, een typische plattelandscorporatie met zo’n 2.100 wooneenheden en circa vijftien medewerkers. De nieuwe corporatie start als financieel gezonde organisatie. Er wordt gebouwd aan een open netwerkorganisatie met de focus op “mensgericht werken aan plezierig wonen”.

De fusiecorporatie is actief in Stramproy (onderdeel van de gemeente Weert), Nederweert en Leudal.

De Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen (RvC) vervult de wettelijk vastgestelde taken van werkgever, toezichthouder en adviseur/sparringpartner. In de statuten van de fusiecorporatie is opgenomen dat de RvC een omvang heeft van 3 tot 5 leden. In de RvC nemen drie commissarissen zitting die nu deel uitmaken van de RvC’s van de rechtsvoorgangers: Gard van Hulzen (voorzitter) en Doenja Urlings vanuit WVN en Richard Hijlkema vanuit WJSJ. De fusiecorporatie zal geleid worden door Paul Sebregt, de huidige directeur-bestuurder van WSJS.
De nieuwe RvC zoekt een vierde lid, met het profiel:

 

HRM, bestuurlijk/juridisch

De RvC streeft naar diversiteit in competenties én persoonlijkheden. De RvC zoekt een inhoudelijk gedreven persoon, die bij voorkeur gestructureerd en resultaatgericht toezicht houdt. Zij/hij is een teamspeler die binnen het team in staat is om onafhankelijk te opereren en stevig door te vragen vanuit een constructief-kritische houding. Zij/hij communiceert op een open, transparante manier. Zelfreflectie en feedback ontvangen van en geven aan anderen is een tweede natuur. Gevoel voor verhoudingen én humor is gewenst.
Zij/hij is bekend met de rollen van de toezichthouder. Binding met de regio is een vereiste, gelet op de sterke lokale focus van de fusiecorporatie.

Voor alle RvC-leden geldt het volgende algemene kwaliteitsprofiel, naast een aantal specifieke wensen met betrekking tot competenties:

 

Voor het lid met de portefeuille ‘HRM, bestuurlijk/juridisch’ gelden de volgende aanvullende competenties:
HRM/organisatieontwikkeling:

Bestuurlijk/juridisch:

Honorarium 

De bezoldiging van RvC-leden is nadrukkelijk binnen de VTW-beroepsregel. De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een tweede termijn, waarbij de RvC een rooster van aftreden heeft vastgesteld. 

 

Solliciteren

De selectieprocedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u vóór 8 maart 2021 via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Wilbert de Kroon, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354.  

 

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug