O0700025 - Stadsdeelsecretaris - Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost (afgerond)

Locatie

Amsterdam

Inleiding

Stadsdeel Zuidoost is een stadsdeel met drie woongebieden: Bijlmermeer, Gaasperdam en Driemond. Er wonen 80.000 mensen met meer dan 100 culturen in circa 38.000

woningen. Zuidoost is eigenlijk een complete stad op zich; het heeft alles in huis wat van

een stad verwacht mag worden. Economie en natuur ontmoeten en versterken elkaar

steeds meer. Zo ontwikkelt het Arena-gebied zich tot het 'tweede centrum' van

Amsterdam en kent het stadsdeel momenteel ongeveer 50.000 arbeidsplaatsen.

In de stadsdeelorganisatie is "vernieuwen" aan de orde van de dag. De organisatie is in 2004 gestart met een uitdagend organisatie-ontwikkelingstraject met uiteindelijk als doel een nog meer productieve, klantgerichte en goed presterende organisatie, die staat voor Zuidoost en zijn bevolking. Eén van de instrumenten die daarbij worden ingezet is diversiteitmanagement. De diversiteit die de bevolking van het stadsdeel kenmerkt, weerspiegelt zich ook in de 'bevolking' van het nieuwe stadsdeelkantoor. Voor haar diversiteitsbeleid werd het stadsdeel beloond met drie Diversiteitsprijzen. Inmiddels is er sprake van een goed gestructureerde en financieel gezonde interne organisatie, die qua bedrijfsvoering voorop loopt.

Stadsdeel Zuidoost heeft circa 620 medewerkers die op een respectvolle wijze met elkaar

omgaan en met grote bedrijfstrots en ambitie de werkgemeenschap vooral samen maken.

Functieomschrijving

In het profiel van de stadsdeelsecretaris zijn zowel de interne organisatie (“boegbeeld naar binnen”) als de externe oriëntatie neergelegd. Het zwaartepunt daarbij ligt op uw rol als adviseur van het bestuur en op de representatie van de stadsdeelorganisatie naar buiten. Kern van de functie van stadsdeelsecretaris is een sterk persoonlijk leiderschap op grond van natuurlijke autoriteit en stimulerende, inspirerende kracht. Verder zichtbaarheid naar binnen en naar buiten, gepaard aan een doelgerichte en communicatieve instelling. Een en ander gecombineerd met het vermogen om op afstand en met vertrouwen te kunnen sturen.

De organisatie is dan ook op zoek naar een toegankelijke, op samenwerking gerichte persoonlijkheid die beschikt over bindend vermogen. En daarbij oog heeft voor de diversiteit van het stadsdeel, haar inwoners en de wijze waarop de stadsdeelorganisatie daarop in speelt.

Profiel

Het Managementteam Zuidoost (MTZ) wordt gevormd door de stadsdeelsecretaris, de directeur bedrijfsvoering en de sectormanagers. Als voorzitter van, maar vooral samen met het MTZ zorgt de stadsdeelsecretaris voor uitvoering van alle taken die voortvloeien uit programmabegroting en bestuursakkoord.

U geeft leiding aan de ambtelijke organisatie van het stadsdeel en bent

eindverantwoordelijk voor het klantgericht en bedrijfsmatig werken, naast een

professionele advisering naar het bestuur. U bent in staat om een heldere visie te

formuleren en overtuigend uit te dragen, waarbij u de koers van de organisatie aangeeft,

persoonlijk leiding geeft aan belangrijke ontwikkelingen, thema's agendeert, bepalend

bent voor stijl en toon. U bent eindverantwoordelijk voor een samenhangende,

strategische ambtelijke advisering ten behoeve van de besluitvorming door het bestuur,

waarbij u een 6e zintuig heeft voor integraliteit. U laat zich daarbij zien als strateeg, die

de kwaliteit van de inhoudelijke adviezen aan het bestuur kritisch kan toetsen. U stuurt

de ontwikkeling van het stadsdeelbeleid aan, ondersteunt de bestuurlijke besluitvorming

en organiseert de uitvoering ervan.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug