O0700035 - Lid Raad van Toezicht - ROC Horizon College (afgerond)

Locatie

Alkmaar

Inleiding

ROC Horizon College geldt als een sterke, betrouwbare partner in beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Met circa 1200 medewerkers geeft de organisatie vorm aan kwalitatief onderwijs voor een populatie van ruim 17.000 deelnemers en cursisten. Een en ander vanuit de locaties Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en in 2008 Purmerend.

De organisatie ontwikkelt zich tot een krachtige netwerkorganisatie voor ondernemend leren. Het evenwicht tussen marktwerking en maatschappelijke verantwoordelijkheden creëert een boeiend en uitdagend spanningsveld waarin het ROC Horizon College onderwijskundige vernieuwingen blijvend vorm en inhoud wil geven.

De Raad van Toezicht speelt hierbij de belangrijke rol van adviseur en kritische sparringpartner van het College van Bestuur. De Governance Code BVE vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording. In dit verband worden kandidaten opgeroepen voor een vacature voor

 

 

 

Functieomschrijving

U bent sparring partner van het College van Bestuur, levert een bijdrage aan het strategisch (meerjaren) beleid en vervult de formele taken zoals goedkeuring van jaarverslag, kaderbegroting en jaarrekening. Toetst strategische afwegingen in relatie tot de (maatschappelijke) doelstellingen van het ROC en tot het belang van interne en externe stakeholders. Treedt op als kritisch klankbord van het College van Bestuur bij veranderingsprocessen als onderwijsvernieuwingen, maatschappelijk ondernemerschap en het bouwen van een netwerkorganisatie. Uw stijl daarbij is toegankelijk en zakelijk, op basis van vertrouwen in samenwerking en met de juiste balans tussen afstand en betrokkenheid.

Profiel

Academisch werk- en denkniveau. U heeft ruime belangstelling voor maatschappelijke thema's en ontwikkelingen, grote affiniteit met het (beroeps)onderwijsveld en u beschikt over relevante netwerken op strategisch niveau. U bent een ervaren manager in eindverantwoordelijke/bestuurlijke functies; u heeft een achtergrond in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld in de financiële dienstverlening of bij een accountantskantoor. ROC Horizon College is op zoek naar kandidaten die verankerd zijn in de regio, bij voorkeur in West-Friesland. Meer informatie over kunt u vinden op www.horizoncollege.nl

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug