O0700036 - Hoofd Bestuursbureau/directiesecretaris - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (afgerond)

Locatie

Den Haag

Inleiding

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) behartigt de belangen van de Nederlandse gemeenten bij andere overheden en bij maatschappelijke organisaties. Er is sprake van een sterke en volwassen verenigingsdemocratie. Samen met alle gemeenten stáát de VNG voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG wil trendsettend zijn voor het lokaal bestuur en bereikt zichtbaar resultaat voor raad, college en ambtenaar. Voor gemeentebestuurders en -medewerkers is de VNG de marktplaats waar informatie, diensten en producten voor de gemeentelijke praktijk zijn te halen. Er werken ca. 300 mensen (248 FTE) bij de vereniging, die een inspirerende werkomgeving biedt voor professionals die een uitdaging zoeken. Kernwaarden van de VNG zijn: betrouwbaar, alert, slagvaardig, samenwerking, zelfbewust en dienstbaar.

De VNG werkt voortdurend en voortvarend aan de ontwikkeling van de organisatie om te kunnen inspelen op maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen, met name die in het lokaal bestuur. Dat vergt flexibel, wendbaar en slagvaardig optreden met korte lijnen. Om de eigen expertise en die van anderen slim en effectief te kunnen inzetten wordt een netwerkorganisatie ontwikkeld. Het bestuursbureau (9 medewerkers) vervult een spilfunctie in dit proces. Zij ondersteunt de directieraad, het bestuur en het topmanagement bij de besluitvorming en de integrale strategieontwikkeling.

Functieomschrijving

U geeft met verve inhoud aan de onderscheiden rollen in de positie: die van manager en beleidsvormer, strategisch adviseur en directiesecretaris. U zorgt ervoor dat men op uw medewerkers kan vertrouwen als het gaat om de borging van pro-activiteit en strategisch denken. Ook garandeert u met een adequate regie en door beheersing van (logistieke) processen de kwaliteit van de besluitvorming in de organisatie. U werkt nauw samen met de directeur Staf.

Profiel

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug