O0800006 - Business Development Manager Energy - Arcadis (afgerond)

Locatie

Amersfoort

Inleiding

ARCADIS NV is een wereldwijd, toonaangevend advies- en ingenieursbureau met bijna 14.000 werknemers, waarvan ca. 2.300 in Nederland werkzaam zijn. De organisatie behoort tot de top drie in Europa en de top tien in de wereld.

ARCADIS Nederland is voortdurend in beweging. De dynamiek van de markt wordt nauwgezet gevolgd en heeft zijn weerslag op interne ontwikkelingen. ARCADIS Nederland wil een, voor haar commercieel aantrekkelijke, bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken op het gebeid van de 'maakbare' en duurzame leefomgeving.

ARCADIS Nederland wil de komende jaren doorgroeien en wil daarmee haar vooraanstaande plaats op haar werkgebieden verder verstevigen. Deze groei zal worden gerealiseerd door, in alle geledingen van de organisatie, meer mogelijkheden te bieden aan vrouwen en Nederlanders met een van oorsprong niet-Nederlandse afkomst.

Binnen de Divisie Wonen en Werken gaat de ambitie verder dan het willen volgen van de dynamiek van de markt. Arcadis werkt in de overtuiging dat anticiperen op ontwikkelingen voorsprong biedt die de organisatie door de jaren heen zo sterk heeft gemaakt.

Diverse thema's grijpen inéén binnen en tussen aandachtgebieden en komen in verschillende stadia van projecten naar voren. Uiteindelijk blijken deze thema's altijd cruciaal te zijn voor het bereiken van een optimaal en duurzaam resultaat.

Er is een verdergaande professionaliseringsslag in gang gezet. Daarnaast wordt aanvullend talent gezocht dat tegen de geschetste achtergrond mee gaat bouwen aan de ambitie en het verschil gaat maken. Specifiek op het terrein van duurzaamheid in relatie tot "Energie in de gebouwde omgeving".

Functieomschrijving

Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur van de Divisie.

In samenwerking met het MT van de divisies ontwikkel je een brede strategie om in 2011 op het gebied van duurzaamheid en "Energie in de gebouwde omgeving", -gebouwen, hun gebruik en installaties- de toonaangevende partij in de markt te zijn. Jij bent de drijvende kracht hierachter.

Je stelt voor medewerk(st)ers vakinhoudelijke opleidingsplannen op zodat een ieder over de juiste vakkennis en inzichten beschikt. Je hebt de lead in het opstellen van profielen voor vacatures die spelen wanneer dit werkveld verder uitbreidt want uiteindelijk wordt van jou verwacht dat je een volledig expert team neerzet.

Profiel

Je hebt visie en draagt deze graag uit. Je laat je daarbij niet tegenhouden door bestaande opvattingen. Je hebt jezelf bewezen en een trackrecord opgebouwd op het gebied van duurzame energie in relatie tot gebouwen, hun gebruik en installaties.

Je hebt een opleiding genoten op academisch niveau in een inhoudelijk relevante richting, aangevuld met minstens 10 jaar werkervaring. Deze kun je hebben opgedaan in een advies- of multidisciplinaire projectenorganisatie die actief is op een combinatie van de werkgebieden van de divisie en vraagstukken rondom duurzaamheid, een architecten bureau of de energie sector.

Je staat sterk in je schoenen en je weet het respect van de organisatie op natuurlijke wijze af te dwingen door je kennis en kunde, maar vooral ook door je persoonlijke uitstraling en inzet. Je herkent weerstand en weet daar goed mee om te gaan. Je durft ook, wanneer dat nodig is te confronteren.

Je wacht niet af maar neemt op doortastende wijze initiatief. Met een duidelijke visie op het technologische en maatschappelijke thema duurzame energie in de gebouwde omgeving ben je in staat deze concreet te vertalen naar de duurzame oplossingen en de impact op de organisatie. Hierbij combineer je een scherp verstand met een duidelijke "business"-sense.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug