O0800014 - Manager Bedrijfsvoering - Stichting Scholen aan Zee (afgerond)

Locatie

Den Helder

Inleiding

De stichting Scholen aan Zee omvat drie scholen voor voortgezet onderwijs onder een bestuur. Lyceum aan Zee (HAVO/Atheneum/Gymnasium), Mavo aan Zee en Beroepsonderwijs aan Zee (met twee locaties in de stad). Het Junior College in Julianadorp is nevenvestiging van de drie scholen in Den Helder en bestrijkt de eerste twee leerjaren van atheneum, havo, mavo en beroepsonderwijs. Scholen aan Zee telt ongeveer 2970 leerlingen en heeft 350 medewerkers in dienst.

Scholen aan Zee is dit schooljaar overgegaan tot herinrichting van het onderwijs (onder andere teamvorming, talentontwikkeling en hoogwaardig contextrijk onderwijs). Om haar ambities te kunnen waarmaken investeert de organisatie in de ontwikkeling en kwaliteit van de betrokken medewerkers en in gebouwen.

Bestuur en management

Het bestuur en management van Scholen aan Zee bestaat uit twee lagen:

a. het College van Bestuur

b. de schoolmanagementteams (bestaande uit een resultaatverantwoordelijk directeur

(RvD), een manager bedrijfsvoering en een onderwijsmanager.

Het College van Bestuur (CvB) draagt de eindverantwoordelijkheid voor Scholen aan Zee. Het CvB vormt met de resultaatverantwoordelijke directeuren het MT van Scholen aan Zee.

Lyceum aan Zee

Deze school telt ongeveer 1250 leerlingen, 82 docenten en 14 onderwijsondersteunende medewerkers. De belangrijkste uitdaging voor het schoolmanagementteam is: docenten meenemen in anders omgaan met onderwijs en daartoe kaders, structuur en helderheid aanreiken op een inspirerende manier.

Functieomschrijving

De manager bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor (de doelmatige inrichting van) het gebouw /de gebouwen, de schoolomgeving, de facilitering van het onderwijs (rooster, lokalen en materialen) en de aansturing van het onderwijsondersteunend personeel. De manager bedrijfsvoering kan worden gezien als de "schoolfather of -mother" van de school. Hij/zij zorgt voor een doelmatige bedrijfsvoering, inclusief een systeem voor integrale kwaliteitszorg en werkt voorwaardenscheppend voor het onderwijsproces.

Hij/zij stuurt de onderwijsondersteunende processen van de school aan en draagt zorg voor de Planning & Controlcyclus van de school.

U heeft een primaire focus op faciliterende processen, maar kunt dit toepassen op de kerntaken binnen de organisatie. U kunt meepraten en meedenken in het primair proces, op basis van gevoel voor de materie, ook op beleidsmatig niveau. U bevordert het planmatig werken. U bent gericht op onderlinge samenhang en binding. U dient daarnaast nuchter en vanuit balans te kunnen functioneren in een dynamische, veranderende organisatie. Qua managen van competenties dient u aan te kunnen sluiten bij medewerkers van diverse niveaus en achtergronden.

Profiel

Functie eisen

* Relevante opleiding op minimaal HBO-niveau;

* Analytisch vermogen;

* Ruime relevante managementervaring in de bedrijfsvoering;

* Ervaring met teamontwikkeling;

* Kennis van en affiniteit met onderwijsontwikkelingen.

Competenties

* Leiderschap

* Inspirerend en motiverend vermogen

* Communicatieve vaardigheden

* Slagvaardigheid en innovatiegerichtheid

* Reflecterend vermogen en gerichtheid op ontwikkeling

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug