O0800020 - Adjunct-hoofd eenheid Middelen - Provincie Overijssel (afgerond)

Locatie

Zwolle

Inleiding

De provincie Overijssel staat voor wervende, bloeiende steden, voor natuur, water, landschap, toerisme en agrarische bedrijvigheid van hoge kwaliteit. De provincie wil resultaten en effecten bereiken die merkbaar zijn in het dagelijkse leven van mensen. Dat lukt alleen als men coalities vormt om maatschappelijke vraagstukken samen met overheden, maatschappelijke organisaties en burgers aan te pakken. De provincie neemt hiervoor initiatief, geeft richting en committeert zich aan resultaten.

De provinciale organisatie staat bekend om de vernieuwende manier, waarop men bureaucratische processen doorbreekt, en die bekend staat als de methode Overijssel.

De bijna duizend ambtenaren werken in een platte organisatiestructuur binnen tien eenheden, waarbinnen professionele teams duidelijke taken en verantwoordelijkheden hebben.

De eenheid Middelen wil de stevige ambities van de provincie helpen realiseren.

Qua ontwikkelingsproces staat er een effectief en efficiënt ingericht organisatieonderdeel dat qua kaderstelling en dienstverlening kwaliteit levert van het beoogde niveau. De kunst in deze fase is om te blijven doorontwikkelen naar een nog transparantere eenheid. Naar teams die zich niet uitputten in teveel control, maar die de organisatie kunnen versterken in de beweging richting programma- en projectgericht werken. Ook is er behoefte aan een blijvende pro-actieve gerichtheid van de teams op de bestuurlijke doelen van de organisatie, in aansluiting op de (politieke) realiteit.

Binnen de eenheid werken ongeveer 90 mensen, ondergebracht in vier teams: Financiën en Informatie, Financiën en Informatie Services, HRM en Organisatie, HRM en

Organisatie Services. Ieder team wordt aangestuurd door een 'managing professional'.

Functieomschrijving

U bent lid van het MT van de eenheid en daarnaast mede verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de eenheid. In de portefeuilleverdeling met het hoofd van de eenheid liggen uw speerpunten op de thema's bedrijfsvoering en financiën.

U draagt zorg voor de advisering van directie en bestuur op deze thema's en bent in staat om samen met het hoofd van de eenheid de strategische financieel-economische uitgangspunten van de organisatie te formuleren.

De directeur-secretaris is tevens de concerncontroller van de organisatie, maar hecht aan sterke advisering vanuit de eenheid Middelen, in het bijzonder van u. Met uw teams ontwikkelt en bewaakt u het financieel-economische instrumentarium, de procedures en de relevante regelgeving. U bent het eerste aanspreekpunt voor de accountant.

U bent daarnaast contactpersoon van de organisatie in publiekprivate kwesties in de samenwerking met andere partijen.

U bent in staat om knelpunten te signaleren en creatieve oplossingen aan te dragen. U bent een inspirerende manager, die sensitief kan omgaan met individuen of teams, zowel intern als extern. U bent niet alleen een sterke teamplayer, maar ook in staat op alle niveaus een goede en constructieve sparringpartner te zijn.

Profiel

Functie-eisen:

* Academisch werk- en denkniveau (zoals RA of RC);

* Ruime kennis van overheidsfinanciën;

* Ervaring met het aansturen van hoogopgeleide professionals;

* Ruime ervaring op het gebied van Planning & Control;

* Uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug