O0800026 - Manager opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening - Hogeschool Arnhem & Nijmegen (afgerond)

Locatie

Nijmegen

Inleiding

De HAN behoort tot de toptien van Nederlandse hogescholen en biedt opleidingen aan op het gebied van economie en management, informatica en communicatie en techniek, naast gezondheid, gedrag en maatschappij en educatie. De HAN verzorgt hbo-bacheloropleidingen in voltijd, deeltijd en duale vorm, post-hbo-onderwijs, cursussen, trainingen, onderzoek en advisering. In de regio fungeert de HAN als kennispoort. De HAN heeft een uitgebreid netwerk, dat bestaat uit overheden, expertisecentra, bedrijven en vele buitenlandse onderwijsinstellingen. Nieuwe campussen in beide steden en structurele investeringen in ontwikkeling van medewerkers creëren een plezierige werkomgeving. Het Instituut Sociale Studies (ISS) telt 6 opleidingen, te weten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Pedagogiek, Culturele en Maatschappelijke Vorming, Creatieve Therapie, Toegepaste Psychologie en Sociaal Pedagogische Hulpverlening. De 6 onderwijsmanagers vormen samen met de tweehoofdige directie het MT van het instituut. De SPH-opleiding bij de HAN heeft een eigen 'creatief' profiel. Studenten leren kunstzinnige media (beeld, drama, muziek en dans) naast sport en spel inzetten in het werken met cliënten in o.a. de psychiatrie, de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg.

 

 

Functieomschrijving

Als onderwijsmanager geeft u leiding aan de opleiding (circa 1.600 studenten; de helft uit Duitsland) en de medewerkers (circa 120 docenten/55FTE), samen met de teamleiders. U ontwikkelt de (onderwijs)organisatie verder, uitgaande van het al gelegde fundament, passend bij het speciale karakter van de opleiding en haar creatieve profiel, haar studenten en medewerkers. U neemt medewerkers mee in eventueel noodzakelijke aanpassingen in de cultuur, qua resultaatgericht en kostenbewust functioneren. U neemt het voortouw bij het vertegenwoordigen van de opleiding, zowel intern als extern, zowel in Duitsland als in de regio. U denkt mee over nieuwe onderwijsbehoeften in partnership en maakt daar via (vernieuwende) onderwijsconcepten 'werk' van.

Profiel

agogisch werken, waarvoor wordt opgeleid;

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug