O0800031 - Lid Raad van Toezicht - ROC Aventus (afgerond)

Locatie

Apeldoorn

Inleiding

ROC Aventus geldt als een sterke, betrouwbare partner in beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de Stedendriehoek, met vestigingen in Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Met circa 1.350 medewerkers geeft de organisatie vorm aan kwalitatief onderwijs voor een populatie van bijna 20.000 studenten en cursisten. De organisatie ontwikkelt zich tot een krachtige netwerkorganisatie voor ondernemend leren. De raad van toezicht speelt hierbij de belangrijke rol van adviseur en kritische sparringpartner van het college van bestuur. De Governance Code BVE vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.

 

 

Functieomschrijving

U bent sparringpartner van het college van bestuur, levert een bijdrage aan het strategisch (meerjaren)beleid en vervult de formele taken zoals goedkeuring van jaarverslag, kaderbegroting en jaarrekening. Toetst strategische afwegingen in relatie tot de (maatschappelijke) doelstellingen van het ROC en tot het belang van interne en externe stakeholders. Treedt op als kritisch klankbord van het college van bestuur bij veranderingsprocessen als onderwijsvernieuwingen, maatschappelijk ondernemerschap en het bouwen van een netwerkorganisatie. Uw stijl daarbij is toegankelijk en zakelijk, op basis van vertrouwen in samenwerking en met de juiste balans tussen afstand en betrokkenheid.

Profiel

Academisch werk- en denkniveau. U heeft ruime belangstelling voor maatschappelijke thema's en ontwikkelingen en grote affiniteit met het (beroeps)onderwijsveld. U bent een ervaren manager/bestuurder en actief in een eindverantwoordelijke/bestuurlijke functie; u heeft een achtergrond in een marktgeoriënteerde organisatie, bijvoorbeeld op het snijvlak publiek-privaat. Wellicht stuurt u de HRM-portefeuille aan.

Men streeft naar een evenredige samenstelling van mannen en vrouwen in de raad van toezicht.

Meer informatie over ROC Aventus kunt u vinden op www.aventus.nl.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug