O0900001 - Drie Toezichthouders - ZVH (afgerond)

Locatie

Zaandam

Inleiding

ZVH is een woningcorporatie met circa 6.500 verhuureenheden in Zaandam en omgeving. ZVH verzorgt kwaliteitshuisvesting primair voor mensen met een laag inkomen. Ook heeft de corporatie bijzondere aandacht voor ouderen. ZVH huisvest ongeveer 15.000 mensen, zowel in reguliere woningen als in speciaal vastgoed. De corporatie bestaat bijna honderd jaar. ZVH is zelfstandig, compact (80 medewerkers), professioneel, toegankelijk en samenwerkingsgericht. De afgelopen periode stond in het teken van het formuleren van een nieuwe strategie en van versterking van bedrijfsvoering, project- en risicomanagement. De komende tijd gaat de aandacht ondermeer uit naar herstructurering van oude buurten en naar kwaliteitsverbetering van het bestaande bezit. De Raad van Toezicht van woningcorporatie ZVH houdt op deskundige wijze toezicht op het bestuur van de organisatie. De Raad toont zich hierbij niet alleen onafhankelijk en kritisch controlerend maar ook verantwoord betrokken bij de strategie van de organisatie en de ontwikkeling van ZVH. De Raad opereert als een team, waarbinnen collegiaal en professioneel wordt samengewerkt. In verband met het rooster van aftreden zal de 7-hoofdige Raad van Toezicht dit voorjaar graag 3 nieuwe leden verwelkomen.

De Raad van Toezicht komt ca. 6 keer per jaar bijeen. Daarnaast zijn er twee commissies (auditcommissie (fi nanciën en projecten) en de remuneratie & selectiecommissie) waarvan de participatie verdeeld wordt onder de leden van de Raad. Eens per jaar komt de Raad bijeen voor een uitgebreide sessie waarbij aandacht is voor belangrijke strategische vraagstukken; eigen professionalisering en teamvorming binnen de Raad.

Functieomschrijving

Profiel

Voor de Raad van Toezicht als geheel geldt een aantal belangrijke vaardigheden: maatschappelijk en beleidsmatig inzicht; op een abstract niveau kunnen functioneren met analytisch vermogen; gevoel voor politieke verhoudingen; relationeel en communicatief vaardig en in een team van professionals willen en kunnen werken. Van u wordt verwacht dat u aantoonbare affi niteit heeft met de regio (Zaanstreek) of hierin woonachtig bent. Ook bent u betrokken bij het maatschappelijk middenveld en wilt u zich inzetten voor de volkshuisvesting. U staat achter de missie van ZVH en u vindt een click met de zittende commissarissen.

De Raad vanToezicht streeft naar een juiste mix van deskundigheden. Daarom wordt momenteel gezocht naar:

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug