O0900005 - Onafhankelijk Bestuurder - Servicebureau | Gemeenten (afgerond)

Locatie

Amersfoort

Inleiding

Servicebureau | Gemeenten (vh Gewest Eemland) wil zich ontwikkelen tot een organisatie die excelleert in het uitvoeren van publiekrechtelijke taken. Dat wil zij doen door publieke diensten met een scherp gevoel voor kwaliteit en betrouwbaarheid te leveren.

Momenteel levert de dienst vooral producten op het gebied van de WMO en Milieu aan zeven gemeenten in Midden-Nederland. De organisatie wil haar werkgebied zowel inhoudelijk als territoriaal verbreden en wil herkenbaar zijn aan de volgende kern-competenties: zakelijk, doelmatig, transparant, proactief en integer. Momenteel zijn er circa 80 medewerkers verbonden aan de organisatie.

De dienst wordt geleid door een directeur die de organisatie vertegenwoordigt in en buiten rechte. Er is een Algemeen Bestuur (AB) gevormd door de deelnemende gemeenten (aandeelhouders) en een Dagelijks Bestuur (DB).

Functieomschrijving

Het DB bestaat uit drie leden. Twee leden zijn afkomstig uit het AB, te weten de voorzitter en de vice-voorzitter. Het derde lid is onafhankelijk. Het DB is sparringpartner voor de directeur.

De organisatie is op zoek naar een onafhankelijk DB-lid met een bedrijfskundig/ commerciële achtergrond die kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling en borging van de bedrijfseconomische principes. Hij/zij moet ervaring hebben met het besturen van organisaties in verandering, professionele dienstverlening en kwaliteitsborging. Affiniteit met de publieke sector en ervaring op het gebied van het ontwikkelen van nieuwe vormen van dienstverlening en marketing is een pre. Politiek gebonden personen in het werkgebied van de dienst worden uitgesloten.

Tijdsbeslag voor het vervullen van de positie: circa een halve dag per week (circa 10 vergaderingen per jaar).

Profiel

'ondernemerschap' en 'commercieel inzicht';

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug