O0900024 - Adviseur Objectgebonden PPS - OPPS (afgerond)

Locatie

Zeist

Inleiding

OPPS richt zich als onafhankelijk advies- en procesmanagementbureau op het ondersteunen van (semi-) publieke partijen bij ruimtelijke investeringsprojecten: projecten in de wereld van gebiedsontwikkeling, vastgoed en infrastructuur. De focus ligt daarbij op zowel publiek-private als publiek-publieke samenwerking. OPPS wil projecten daadwerkelijk verder brengen en focust op resultaat bij de uitvoering van haar opdrachten.

 

Het succesvol realiseren van publiek-private samenwerkingsprojecten in de wereld van de ruimtelijke investeringen is niet eenvoudig. Diverse factoren maken dit tot een complexe opgave zoals hoge ambities, versnipperd grondeigendom, tegenstrijdige belangen, lange doorlooptijden, veel wet- en regelgeving en beperkte financiële middelen. Het uiteenrafelen van projecten in overzichtelijke en behapbare onderdelen is in de visie van OPPS dan ook één van de sleutels tot succes. Hiervoor is een gefaseerde aanpak vereist waarbij de verschillende onderdelen van deze 'puzzel' inzichtelijk worden gemaakt en draagvlak onder de betrokken partijen wordt verkregen. Het maken van beargumenteerde keuzes, het organiseren van besluitvorming hierover en het vastleggen en communiceren van deze besluiten zijn daarbij van groot belang, mede met het oog op de betrouwbaarheid die van de overheid wordt verwacht.

 

 

Functieomschrijving

Profiel

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug