O0900026 - Afdelingsmanager Stafbureau REO - Stadsdeel Zuidoost (afgerond)

Locatie

Amsterdam Zuidoost

Inleiding

Stadsdeel Zuidoost is een stadsdeel met drie woongebieden: Bijlmermeer, Gaasperdam en Driemond. Er wonen 80.000 mensen met meer dan 100 culturen in circa 38.000 woningen. Zuidoost is eigenlijk een complete stad op zich; het heeft alles in huis wat van een stad verwacht mag worden. Economie en natuur ontmoeten en versterken elkaar steeds meer. Zo ontwikkelt het Arena-gebied zich tot het 'tweede centrum' van Amsterdam en kent het stadsdeel momenteel ongeveer 50.000 arbeidsplaatsen. Daarnaast is Zuidoost een omgeving waar het goed wonen is met een hoog aanbod aan recreatieve voorzieningen.

Eén van de sleutelbegrippen in Zuidoost is vernieuwing. Omvangrijke vernieuwings-projecten zijn de afgelopen periode ingezet met ambitieuze doelstellingen, niet alleen in de Bijlmermeer maar ook in andere delen van Zuidoost. In het belang van de economische en maatschappelijke ontwikkeling van het stadsdeel wordt de vernieuwing gedragen door drie pijlers: ruimtelijke vernieuwing, sociaal-economische vernieuwing en vernieuwing in het beheer van woningen en openbare ruimten.

 

Stadsdeel Zuidoost heeft circa 620 medewerkers die op een respectvolle wijze met elkaar omgaan en met grote bedrijfstrots en ambitie de werkgemeenschap vooral samen maken. De organisatie kent 4 resultaatverantwoordelijke sectoren: Wijkbeheer, Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, Publiekszaken en 2 stafsectoren, Concernstaf en Middelen. Daarnaast bestaat een Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer.

Het Managementteam Zuidoost (MTZ) wordt gevormd door de stadsdeelsecretaris en de sectormanagers.

Stadsdeel Zuidoost maakt deel uit van de gemeente Amsterdam, met al haar diensten en stadsdelen, en sluit in haar beleid en uitvoering op een eigen(zinnige) wijze aan bij de stedelijke ontwikkelingen.

 

Eén van de instrumenten die bij de organisatieontwikkeling worden ingezet is diversiteitmanagement. De diversiteit die de bevolking van het stadsdeel kenmerkt, weerspiegelt zich ook in de 'bevolking' van het nieuwe stadsdeelkantoor. Voor haar diversiteitbeleid werd het stadsdeel al beloond met drie diversiteitprijzen.

 

 

 

De sector Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (REO) richt zich op ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, volkshuisvesting, bouw- en woningtoezicht, milieu, grond-beleid, economische zaken, juridische ondersteuning en financiële controle. Naast de vernieuwing van de Bijlmermeer staat het stadsdeel voor de uitdaging om aanvullend 5.000 woningen te realiseren. In totaal telt de sector circa 70 medewerkers, verdeeld over 4 afdelingen.

Van deze 4 afdelingen verzorgt het Stafbureau REO (14 fte) de ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering, secretariaat en managementassistentie binnen de sector. Een onderdeel van het stafbureau is Juridische zaken. Van daaruit biedt men juridische ondersteuning en advies en voert men daarnaast onder andere de juridisch- planologische procedures. Tevens maakt het team handhaving bouw- en ruimtelijke regelgeving deel uit van het Stafbureau.

Functieomschrijving

- Als manager Stafbureau geef je leiding aan circa 20 medewerkers inclusief een aantal externe krachten; je informeert, coacht, stimuleert en motiveert hen;

- Je bent als manager lid van het managementteam van de sector REO;

- Je levert een bijdrage aan de integrale beleidsontwikkeling, aan de professionalisering van medewerkers en de bedrijfsvoering van de sector;

- Je adviseert en ondersteunt de sectormanager vanuit beleidsmatige, bestuurskundige en bedrijfsvoeringoptiek;

- Je ontwikkelt visies over de rol en inzet van juridische zaken en handhaving.

Profiel

- Academisch werk- en denkniveau;

- Kennis op het gebied van beleid, bestuurskunde, bedrijfsvoering en financiën;

- Affiniteit met de taakvelden van REO;

- Ruime managementervaring, bij voorkeur opgedaan binnen een overheidsorganisatie;

- Affiniteit met en kennis van de grootstedelijke samenleving;

- We zoeken kandidaten die passen binnen het diversiteitsbeleid van het stadsdeel Zuidoost.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug