O1000008 - Hoofd Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven Tweede Kamer der Staten-Generaal (afgerond)

Locatie

's-Gravenhage

Inleiding

De 150 leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal controleren de regering en zijn samen met de Eerste Kamer en de regering verantwoordelijk voor de wetgeving in ons land.

Circa 600 ambtelijke medewerkers ondersteunen, onder leiding van de Griffier, de Kamerleden en hun fracties bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

 

Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) ondersteunt de Kamer bij het uitvoeren van parlementair onderzoek en bij het beoordelen van de begrotingsstukken.

De Kamer krijgt ondersteuning van het BOR bij de uitvoering en behandeling van parlementaire onderzoeken (enquêtes, tijdelijke onderzoekscommissies, uitbesteed onderzoek en verzoekonderzoeken), grote projecten en bij de behandeling van budgettaire stukken, waaronder begrotingen, jaarverslagen, budgettaire nota's (Miljoenennota, Voorjaarsnota, Najaarsnota) en comptabele wet- en regelgeving.

Het werk kenmerkt zich doorgaans door veel politieke druk, media-aandacht en tijds-druk. Zeer hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit van het werk en de politieke neutraliteit van het BOR.

Functieomschrijving

Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) omvat twaalf medewerkers en werkt met vier clusters met elk hun eigen beleidsterreinen.

De medewerkers van het bureau moeten een grote mate van zelfstandigheid kunnen etaleren en bepalen in welke situaties en op welk moment zij anderen bij hun activiteiten moeten betrekken.

Van u wordt verwacht dat u veel aandacht schenkt aan de kwaliteit van medewerkers en de mix van werk en persoon. U onderkent de onzekerheden van medewerkers en weet een sfeer binnen het bureau te realiseren waarin mensen open hierover kunnen en durven communiceren.

U stuurt minder door aanwijzingen en correcties, maar vooral door het geven van feedback, het stellen van vragen en door het stimuleren tot nadenken.

U bent een generalist en meewerkend voorvrouw. U kunt onderwerpen en notities op logica en inhoudelijke consistentie en op politieke en bestuurlijke gevoeligheden toetsen en u beschikt over een uitstekende onderzoeksmethodologische kennis. Ook heeft u uitstekende kennis op het terrein van openbare financiën en kennis en inzicht in het begrotingsproces.

Profiel

- Academisch werk- en denkniveau en kennis van het staatsrecht en openbare financiën.

- Vaardig in het formuleren, opzetten en uitvoeren van onderzoek en een goede sparringpartner van onderzoekers.

- Het doorgronden van financieel comptabele stukken en formuleren van adviezen en ook het uitdragen en verdedigen hiervan.

- De individuele medewerker richting en sturing geven en tevens samenwerking binnen de groep tot stand brengen.

- Ervaring met het verstrekken van complexe opdrachten aan externe leveranciers.

- Inzicht in de organisatie en werkwijze en processen binnen de Tweede Kamer.

- Affiniteit met het werk van de Tweede Kamer en inzicht in en gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.

 

De Tweede Kamer wil onder andere de positie van vrouwen verbeteren. Daarom zal bij gelijke geschiktheid van kandidaten de voorkeur worden gegeven aan deze categorie.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug