O1000013 - Directeur Domein Communicatie en Media - Hogeschool INHolland (afgerond)

Locatie

Rotterdam/Diemen

Inleiding

INHolland staat te boek als ambitieus en vooruitstrevend in haar ontwikkeling naar een innovatieve opleidings- en onderzoeksorganisatie met een internationale outlook. Met een regionale verankering vanuit negen locaties in de Randstad verzorgt men voor circa 34.000 studenten ongeveer negentig bachelor- en master (i.o.) opleidingen inclusief een aantal programma's op associate-degreeniveau (AD). Met 2900 medewerkers en een budget van € 255 miljoen op jaarbasis realiseert de organisatie een breed aanbod aan opleidingen en een grote variëteit aan opleidingsvormen (in voltijd, deeltijd, duaal of individueel via internet). Daarnaast verzorgt men vanuit de kenniscentra en lectoraten toegepast onderzoek, advies, (post-hbo-)opleidingen en masters voor bedrijven en instellingen.

Vanaf cursusjaar 2010/2011 is er in plaats van 16 Schools sprake van 6 domeinen, te weten Educatie, Economie A (Leisure & Marketing), Economie B (Finance, Management, Recht), Gezondheid & Welzijn, Techniek en Communicatie.

Het domein telt ongeveer 6.750 studenten en 380 medewerkers en bestaat uit drie clusters, te weten het cluster COM (2450 studenten), waarbinnen de opleiding Communicatie (Reclame, Media & Design/Reputatie) en het AD-programma Crossmediale Communicatie; het cluster MEM (3900 studenten) met de opleiding Media & Entertainment Management en het cluster Muziek, dat bestaat uit de opleiding Muziek vanuit het Conservatorium INHolland (160 studenten). Alle opleidingen worden zowel vol- als deeltijd aangeboden, behalve de muziekopleiding. De opleidingen Communicatie en Media & Entertainment Management kennen ook een Engelstalige variant.

Onder aansturing van de domeindirecteur vormen de drie clustermanagers samen met de managers kenniscentrum en bedrijfsvoering en de controller het directieteam van het domein. De clustermanagers sturen gezamenlijk circa 20 (opleidings)managers aan op verschillende locaties.

Vanuit het principe van gezamenlijkheid geeft men binnen het directieteam vorm en inhoud aan het onderwijs- en onderzoeksbeleid van het domein, met input vanuit de clusters en het kenniscentrum. Eén en ander binnen de normen van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en met inachtneming van de geldende kwaliteitsprincipes.

Functieomschrijving

- In een omgeving, waarin het werkveld (communicatie, media en entertainment) zich snel ontwikkelt vraagt deze job van u een vooruitziende blik op branche-, arbeidsmarkt- en onderwijsontwikkelingen, om die vervolgens te kunnen (laten) vertalen naar een adequaat opleidings- en personeelsbeleid.

- U draagt bij aan een organisatie, die verbeteringsslagen doormaakt op het gebied van cultuur, structuur, (onderwijs)kwaliteit, processen, management en de relatie met de marktomgeving.

- U bent extern gericht op samenwerking met diverse stakeholders en op ondernemerschap; intern bent u gericht op samenwerking binnen het domein in opbouw en met de andere domeinen en dienstenclusters;

- In het collectief van domeindirecteuren bent u een teamplayer die onder nogal actiegerichte collega's de reflectie en de rust in de besluitvorming bevordert. Die vervolgens een goed evenwicht weet te vinden tussen een autonome opstelling en het samenspel in het geheel.

Profiel

- Academisch werk- en denkniveau;

- Kennis van zowel de branches Communicatie, Media, Entertainment en Muziek en de ontwikkelingen daarbinnen, als van het onderwijs- en onderzoeksveld op deze gebieden;

- Beproefde ervaring in een integrale management- of directiefunctie in grotere organisaties, waarin u met succes slagen heeft gemaakt richting marktoriëntatie, met consequenties voor interne veranderingsprocessen en cultuuromslagen;

- Ervaring met verander- en transitiemanagement;

- Ervaring met het sturen op processen en procesverbetering, gekoppeld aan resultaatgerichtheid; daarbij affiniteit met nieuwe media en digitalisering van processen;

- Blijk kunnen geven van onderwijskundig leiderschap en daar sensitief voor zijn bij anderen;

- Enthousiasme voor opleiden en onderwijs(vernieuwing) in dit specifieke domein, en dat kunnen overdragen;

- Feeling met het HBO als bedrijf en de plaats daarin voor (georganiseerde) inspraak en inhoudelijke commissies; die weten te erkennen in de te leveren toegevoegde waarde;

- Eenduidig en helder kunnen communiceren, zowel binnen het domein als daarbuiten in de diverse interne en externe gremia;

- Zichtbaar kunnen zijn en gevoel hebben voor het juiste moment op de juiste manier en op de juiste plaats daarin; boegbeeld kunnen zijn;

- Zelfkennis en humor.

Reageren

Helaas, de inschrijving is al gesloten

Terug